№ 3/4(35/36) (2017)

DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2017.3/4(35/36).

Зміст

Політологія

ПОЛІТИЧНА ОБУМОВЛЕНІСТЬ РЕЛІГІЙНОЇ СИТУАЦІЇ В АНЕКСОВАНОМУ КРИМУ PDF
В. М. Бокоч 8-12
ВПЛИВ ПОЛІТИЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ НА РОЗВИТОК ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ PDF
Р. Голечек 13-17
МІГРАЦІЙНА КРИЗА ЯК ПЕРЕДУМОВА І ВИЯВ ЄВРОСКЕПТИЦИЗМУ ТА НАДНАЦІОНАЛЬНОЇ ОПОЗИЦІЙНОСТІ ДО ЄС У КРАЇНАХ ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ PDF
В. Кольцов 18-23
ПОЛІТИЧНЕ ЛОБІЮВАННЯ В УКРАЇНІ В НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМУ ТА БЕЗПЕКОВОМУ ВИМІРАХ PDF
В. О, Олексенко 24-27
ЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ ПОЛІТИЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ PDF
А. С. Панарін 28-33
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ Й ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ТИПОЛОГІЙ ЄВРОСКЕПТИЦИЗМУ PDF
О. Р. Тарнавський 34-39
ЛЕГІТИМНІСТЬ ВЛАДИ ТА КОНТРОЛЬ НАД НАСИЛЬСТВОМ У ПЕРЕХІДНОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF
Л. І. Яковлева 40-45

Соціологія

ПОЛІТИЧНИЙ АКЦІОНІЗМ У СУЧАСНОМУ МИСТЕЦТВІ ЯК СОЦІАЛЬНА ДІЯ PDF
В. М. Бавикіна 46-50
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ (НЕ)РЕЛИГИОЗНОСТИ В ОПРОСАХ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДАННЫХ НА ПРИМЕРЕ СЕМИ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ОБЩЕСТВ PDF (Русский)
И. В. Бовгиря 51-60
ВІКОВІ МЕЖІ ТА МАРКЕРИ СТАРОСТІ ЯК ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦІАЛЬНО-ВІКОВОЇ ГРУПИ ПОХИЛИХ PDF
М. П. Кухта 61-67
ФЕНОМЕН УЧАСТІ В КУЛЬТУРІ У ПОСТБУРДЬЄЗІАНСЬКИХ ДИСКУСІЯХ PDF
Л. Г. Скокова 68-72

Право

ПРОЦЕДУРА РЕОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ НІДЕРЛАНДІВ: СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИЙ АСПЕКТ PDF
І. В. Колосов 73-77
СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА PDF
О. Є. Костюченко 78-82
УМОВИ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНА ФОРМА ВСТАНОВЛЕННЯ АБО ЗМІНИ СПОСОБУ І ПОРЯДКУ ВИКОНАННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ У АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ PDF
О. О. Кошкош 83-88
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЯК ФАКТОР СТАЛОГО РОЗВИТКУ PDF
О. О. Кравчук 89-93
ЗМІСТ ТА ЗНАЧЕННЯ ПРИНЦИПУ САМОВИЗНАЧЕННЯ СТОРІН МЕДІАЦІЇ PDF
Н. А. Мазаракі 94-97
МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОНИ ДЕРЖАВИ PDF
В. Й. Пашинський 98-102
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СУДОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВА НА ВИЩУ ОСВІТУ PDF
В. Ю. Пряміцин 103-107
ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ – СУЧАСНИЙ МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ ТА ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ PDF
К. Ю. Пряміцин 108-112
ТАКТИКА ОГЛЯДУ ПРИМІЩЕНЬ МАГАЗИНІВ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ КРАДІЖОК PDF
І. К. Російський 113-116
ПРАВОВІДНОСИНИ, СУДОУСТРІЙ, ЗЛОЧИНИ ТА ПОКАРАННЯ НА ЗАПОРОЗЬКІЙ СІЧІ PDF
М. Г. Тараненко, М. М. Тараненко 117-122
ВИДИ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЗАКОННОГО ПОВОДЖЕННЯ ЗІ ЗБРОЄЮ, БОЙОВИМИ ПРИПАСАМИ АБО ВИБУХОВИМИ РЕЧОВИНАМИ PDF
С. О. Усольцев 123-127
СВОБОДА МИРНИХ ЗІБРАНЬ В УКРАЇНІ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ PDF
М. В. Філоретова 128-132
О ТРЕУГОЛЬНИКЕ ФРЕГЕ В ПАТЕНТОВЕДЕНИИ PDF (Русский)
Е. В. Чернявская 133-137
ПРАВОВИЙ СТАТУС ПАТЕНТНОГО ПОВІРЕНОГО PDF
О. Ш. Чомахашвілі 138-141
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПЛАТНИКА ПОДАТКУ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ: КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ PDF
Т. В. Чорна 142-145
ПРАВО ПАЦІЄНТА НА РЕПРОДУКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ЮРИДИЧНИЙ ВИМІР PDF
М. Ю. Щирба 146-150
ІМПЕРАТИВНИЙ МЕТОД АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: ОКРЕМІ ДУМКИ ЩОДО ПОДАЛЬШИХ ПЕРСПЕКТИВ ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
В. В. Юровська 151-154