№ 3/4(31/32) (2016)

DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2016.3/4(31/32).

Зміст

Соціологія

OLD LEFT AND NEW LEFT IN THE UKRAINIAN PROTESTS BEFORE MAIDA PDF
V. О. Ishchenko 8-13
TRUMP`S WATERGATE? PDF
Ch. M. Weston 14-23
TERRORIST ORGANIZATIONS AND SOCIAL TECHNOLOGIES IN CONDITIONS OF THE HYBRID WAR PDF
M. N. Yenin 24-29
ПОВСЕДНЕВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ Г. КИЕВА: СОЦИОГРАФИЯ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ PDF
А. А. Беленюк, И. В. Мацко-Демиденко 30-40
ДИНАМІКА РЕЛІГІЙНОСТІ У СУСПІЛЬСТВАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ: СПРОБА СТРУКТУРУВАННЯ РІЗНОМАНІТТЯ PDF
І. В. Бовгиря 41-48
СФЕРА ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ ЯК СОЦІАЛЬНА СИСТЕМА PDF
Н. Ф. Власова 49-57
ВАЛИДИЗАЦИЯ ШКАЛЫ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ PDF
С. C. Дембицкий 58-68
СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНА МОДЕЛЬ ЕЛЕКТОРАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ТА ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ PDF
Н. В. Дзюба 69-74
ІНДИВІДУАЛЬНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ ЯК ОБ’ЄКТ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ PDF
О. А. Дячук 75-81
СТАТЕВЕ ПИТАННЯ Й ПРОСТИТУЦІЯ В ЖИТТІ СТУДЕНТСТВА ПІДРОСІЙСЬКОЇ УКРАЇНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. PDF
М. Е. Кругляк 82-87
CОЦІАЛЬНІ УСТАНОВКИ ЯК ПОКАЗНИКИ СТИЛЮ ЖИТТЯ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ: РЕЗУЛЬТАТИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ОПИТУВАННЯ PDF
Д. А. Матюхін 88-92
ЧИ КОЖНА НОВАЦІЯ СТАЄ ІННОВАЦІЄЮ: АРГУМЕНТ СУСПІЛЬНИХ НАУК PDF
О. О. Онуфрієнко 93-96
СУЧАСНІ ТЕОРІЇ ТА КОНЦЕПЦІЇ РЕЛІГІЙНОЇ ДИНАМІКИ: МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДО УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЙ PDF
М. Паращевін 97-103
СОЦІОКУЛЬТУРНІ, ПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВЕРБАЛЬНО-ПОВЕДІНКОВИХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАКТИК ВЗАЄМОДІЇ З ПСИХІЧНО ХВОРИМИ PDF
О. Ф. Піронкова 104-108
ОСНОВНІ ПОСТУЛАТИ ТЕОРІЇ РЕЛІГІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ В СОЦІОЛОГІЇ РЕЛІГІЇ PDF
С. С. Яремчук 109-116

Політологія

КІБЕРБЕЗПЕКА УКРАЇНИ: НАУКОВІ ТА ПРАКТИЧНІ ВИМІРИ СУЧАСНОСТІ PDF
І. О. Валюшко 117-124
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ РОЗВІДУВАЛЬНОГО СПІВТОВАРИСТВА КАНАДИ PDF
В. Г. Верещак 125-128
ПЕРЕПОНИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ ПРЕЗУМПЦІЇ ВИНИ В УКРАЇНІ, ЯК ЗАСОБУ БОРОТЬБИ ІЗ ПОЛІТИЧНОЮ КОРУПЦІЄЮ, В КОНТЕКСТІ ЗАГРОЗИ ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНІЙ БЕЗПЕЦІ PDF
К. В. Воронежський 129-135
РОЛЬ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
О. О. Дем’яненко 136-142
КОНЦЕПТ ЄВРОПИ ТА МАЙБУТНЄ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ PDF
А. Г. Донська 143-148
НОВА СТРАТЕГІЯ АДМІНІСТРАЦІЇ ДОНАЛЬДА ТРАМПА ЩОДО АФГАНІСТАНУ ТА ПІВДЕННОЇ АЗІЇ PDF
В. В. Зименкова 149-153
РОЛЬ ПОЛІТИЧНОЇ ОПОЗИЦІЇ У КРАХУ РЕЖИМІВ «РЕАЛЬНОГО СОЦІАЛІЗМУ» В СУЧАСНИХ КРАЇНАХ ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ (70–80 РОКИ ХХ СТ.) PDF
В. М. Кольцов 154-157
ПОЛІТИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ PDF
В. В. Колюх 158-163
КОНЦЕПЦІЯ МІНІМАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ В ЛІБЕРТАРИСТСЬКИХ ПОГЛЯДАХ РОБЕРТА НОЗІКА PDF
З. С. Оніпко 164-169
МІГРАЦІЙНЕ ПИТАННЯ В ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ PDF
С. Л. Швець 170-173

Право

НЕОБХІДНІСТЬ АЛЬТЕРНАТИВ ПРОФКОМПЕТЕНТНОСТІ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ І ОЦІНКИ ПРАВОВІДНОСИН АДМІНІСТРАТИВНИМИ СУДДЯМИ PDF
І. П. Голосніченко 174-176
СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ PDF
К. О. Кропивна 177-182
ДО ПИТАННЯ ВИТОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ PDF
М. Г. Тараненко 183-189
ГІБРИДНА ВІЙНА В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ PDF
М. М. Тараненко 190-200
СТРУКТУРАЦІЯ ПРАВОВОГО ПОРЯДКУ: ПОНЯТТЯ ТА НАПРЯМИ PDF
О. В. Крижановська 201-205
КРИМІНАЛІСТИЧНА МОДЕЛЬ ОСОБИСТОСТІ ЗЛОЧИНЦІВ, ЯКІ ВЧИНЯЛИ РОЗКРАДАННЯ У НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ТА ПРОЕКТНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ УКРАЇНИ PDF
О. Б. Камоцький 206-208
НЕВИЗНАНІ ТА ЧАСТКОВО ВИЗНАНІ ДЕРЖАВИ В СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ PDF
В. В. Іщенко 209-215
МИТНИЙ КОНТРОЛЬ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ PDF
І. В. Співак 215-220
ЧЕРГУВАННЯ ЯК РІЗНОВИД РОБОЧОГО ЧАСУ PDF
О. В. Тихонюк 221-225