№ 1(41) (2019)

DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2019.1(41).

Зміст

Соціологія

Установки на громадську активність в Україні: аналіз показників основних соціально-демографічних груп (2016 та 2018 роки) PDF
С. С. Дембіцький 6-16
Заходи держави в постконфліктному суспільстві PDF
А. В. Багінський 17-20
Біомедичний та соціологічний підходи до психічного здоров’я PDF
Т. В. Іванова 21-25
Перспективи використання просторових даних у дослідженнях політичних орієнтацій населення України PDF
У. С. Лешенок 26-31
До питання формалізації змістовних моделей соціально-економічних систем PDF
П. Д. Черній 32-38
Analysis of the value system in the context of the influence of the ideology of neoliberalism: theoretical conceptualisation PDF (English)
K. V. Cherniak 39-43

Політологія

Особливості мобілізації учасників політичного протесту PDF
Р. М. Ключник 44-48
Фінансова спроможність організацій громадянського суспільства в Україні в контексті забезпечення їх інституційної спроможності PDF
А. М. Костенко 49-54
Migration challenges to common European identity: between myths and reality PDF (English)
O. S. Petriaiev 55-60
Особливості політичної участі громадян Чеської Республіки PDF
О. А. Сурніна-Далекорей, Н. В. Марадик 61-66
Морально-правове регулювання конфліктів у військовій організації PDF
В. В. Федоренко 67-72

Право

Особливості акцизного оподаткування в Україні PDF
Н. І. Атаманчук 73-77
Право людини на звернення за захистом своїх прав і свобод до ЄСПЛ PDF
О. О. Барабаш 78-82
Адміністративно-правове регулювання припинення громадянства в Литовській Республіці та Україні: порівняльний аналіз PDF
О. В. Брюхно 83-90
Правові оцінки Європейського суду з прав людини щодо захисту персональних даних. Їхнє значення для України PDF
П. Д. Гуйван 91-96
Конституційна скарга як форма судового захисту прав людини в Україні PDF
Т. С. Подорожна, О. В. Білоскурська 97-101
«Система законодавства» та «Система нормативно-правових актів»: до питання визначення та співвідношення понять PDF
В. І. Риндюк 102-107
Дослідження соціальної справедливості в межах трудового права PDF
А. А. Соловей 108-113
Податкові відносини як об’єкт правового регулювання: узагальнення методологічних основ та новації подальшого розвитку PDF
І. О. Філіпович 114-119
Гарантії та стандарти якості надання безоплатної вторинної правової допомоги в Україні PDF
Н. П. Шестерніна 120-125