№ 4(40) (2018)

DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2018.4(40).

Зміст

Соціологія

DECLINE AND FALL OF BRITISH POWER: 1997 TO 2018 PDF (English)
Chris Weston 8-19
ФАКТОРЫ И БАРЬЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ВЫНУЖДЕННЫХ МИГРАНТОВ PDF (Русский)
Е. В. Батаева, О. А. Попова 20-27
СОЦІОЛОГІЯ НАСИЛЬСТВА: ДИСЦИПЛІНАРНІ ПЕРСПЕКТИВИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ PDF
О. Ю. Полтораков 28-31
Analysis of the value system in the context of the influence of the ideology of neoliberalism: theoretical conceptualisation PDF (English)
K. V. Cherniak 39-43

Політологія

UNIVERSAL CODES IN INTERNATIONAL POLITICAL COMMUNICATION: SPECIFIC CASE OF AUDIOVISUAL MEDIA PDF (English)
M. B. Yeromin 32-36
ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ІРАНУ ТА САУДІВСЬКОЇ АРАВІЇ В КОНТЕКСТІ РЕГІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
Я. І. Завада 37-41
РОЛЬ ІНСТРУМЕНТІВ ЕЛЕКТРОННОЇ УЧАСТІ НА ЕТАПАХ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ PDF
А. К. Константинівська 42-46
THE IMPACT OF CENSORING AND FILTERING PRACTICES IN THE UKRAINIAN INTERNET ON UKRAINE’S INTERNATIONAL IMAGE IN CONTEXT OF RUSSIAN MILITARY AGGRESSION PDF (English)
M. M. Pervushyn 47-51
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ У ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ РАД В УКРАЇНІ PDF
А. В. Сімонян 52-56
ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ДИПЛОМАТИЧНОЮ СЛУЖБОЮ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА PDF
І. В. Тихоненко, А. М. Рудюк 57-61
ПОЛІТИКА ПОЛЬЩІ – НА ВІСТРІ ІНТЕРЕСІВ США PDF
Л. Д. Чекаленко 62-66
ЧИННИКИ ВПЛИВУ, ЩО ЗУМОВЛЮЮТЬ РІВЕНЬ НАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ПАРТІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ PDF
М. М. Шалемба 67-74
ПОЛІТТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ В УКРАЇНІ PDF
Н. І. Яколєва 75-80

Право

ПРИНЦИПИ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ PDF
Н. І. Атаманчук 81-85
ПРИНЦИПИ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ PDF
Н. І. Атаманчук 81-85
АНАЛІЗ ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР У ПРОЦЕСІ ПРИПИНЕННЯ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ PDF
О. В. Брюхно 86-91
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВИХ ВІДНОСИН, ЩО ВИНИКАЮТЬ У ХОДІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ В СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ PDF
О. Б. Ганьба 92-96
ВПЛИВ РОЗВИТКУ АВІАЦІЇ ПОЛЬЩІ НА ЗАПРОВАДЖЕННЯ АВІАЦІЙНОГО ПРАВА PDF
І. П. Голосніченко, Ева Ясюк 97-104
ПОНЯТТЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРІВ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
О. О. Гудзь 105-108
АНТРОПОЦЕНТРИЗМ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНОГО МАЙНА PDF
Н. Ю. Задирака 109-114
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВО-КОНТРОЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН PDF
Л. М. Касьяненко 115-119
ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНИХ СТАНДАРТІВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ PDF
Б. В. Коваленко 120-126
СТАБІЛЬНІСТЬ ОПОДАТКУВАННЯ МАЄ СТАТИ КЛЮЧОВИМ ПРИНЦИПОМ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ PDF
О. О. Кравчук 127-135
СТАНОВЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ: ДОРАДЯНСЬКА ДОБА PDF
К. О. Кропивна 136-140
КОМПЕТЕНЦІЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ ЯК ОБ’ЄКТ ВИВЧЕННЯ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ PDF
Н. М. Кушлакова, Р. Д. Сидоркіна 141-145
ПРАВОВА ПРИРОДА ОБҐРУНТОВАНОЇ КОМПЕНСАЦІЇ ЗА НАДАННЯ ПОСЛУГ ЗАГАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ІНТЕРЕСУ PDF
О. Е. Ліллемяе 146-150
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ЕНЕРГОНОСІЇВ PDF
В. А. Мисливий 151-154
СТАДІЇ ДОЗВІЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ З НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА УЗГОДЖЕНІ ДІЇ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНОГО СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
В. В. Пасічник 155-159
ЗЛОЧИННІСТЬ У ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ: ОДНОФАКТОРНА МОДЕЛЬ НА ОСНОВІ РІВНЯНЬ РЕГРЕСІЇ PDF
В. О. Хаврук 160-171
ПРАВОВА ОСНОВА ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ З МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ PDF
В. І. Школьніков 172-176