РОЛЬ PR В БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ

Автор(и)

  • Т. М. Юзьков Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2024.1(61).306749

Ключові слова:

Зв'язки з громадськістю (PR), корупція, інформаційне суспільство, PR-кампанії, PR-стратегії

Анотація

У статті досліджено важливість ролі PR в боротьбі з корупцією, адже корупція має руйнівний вплив на імідж країни, а важливим інструментом у протистоянні цьому явищу є публічні відносини (PR). Важливість ролі PR у зв'язках з громадськістю закріплено у конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції (UNCAC), яка визнає важливість інформування громадськості та освіти, як засоби боротьби з цим явищем. З урахуванням стрімкого розвитку медіа, інтернет-платформ, а також поширення соціальних мереж, де кожен може швидко обмінюватися інформацією, ретельно продумана PR-стратегія стає необхідністю для політичних лідерів. Уміння ефективно комунікувати допомагає у вирішенні кризових ситуацій, зменшенні конфліктів і виробленні сприятливого клімату для прийняття необхідних рішень. PR-стратегії політичної влади стають інструментом, який допомагає впливати на громадську думку, забезпечуючи підтримку для важливих реформ і програм. У статті проаналізовано різні аспекти ролі PR у боротьбі з корупцією, зокрема: можливостях PR в зміні культурного сприйняття корупції, наведені приклади молодіжних освітніх кампаній та телевізійних роликів, спрямованих на підвищення обізнаності громадськості, підтримують цю ідею. Розуміння та впровадження сучасних методів PR є необхідним елементом в сучасному світі, де інформація швидко мінлива, а довіра громадськості є ключовою для ефективного функціонування системи. Другий аспект статті висвітлює роль PR у підтримці повідомлень про корупцію та стимулюванні громадян до її протидії. У третій частині окреслено роль PR у підвищенні підтримки антикорупційних заходів урядом шляхом інформування громадськості про їхні успіхи та досягнення. У завершальній частині статті обговорюється важливість подальшого дослідження впливу антикорупційних PR-кампаній на громадську свідомість та поведінку. Підкреслюється, що розуміння ефективних стратегій PR є ключем до успішної боротьби з корупцією та створення відповідального суспільства.

Посилання

Дем'янчук В. Сучасні методологічні підходи до визначення поняття та юридичного змісту антикорупційної політики. Прикарпатський юридичний вісник. 2016. Т. 15, № 6. С. 88–91.

Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII.URL:https://tax.gov.ua/diyalnist/zapobigannyaproyavamkorupts/antikoruptsiyne-zakonodavstvo-ukraini/

Національне Агентство з питань запобігання корупції Антикорупційна політика URL: https://nazk.gov.ua/uk/antykoruptsijna-polityka/

Терещук О. Адміністративна відповідальність за корупційні правопорушення : дис. … канд. юрид. наук. Одеса, 2000. 177 с.

Becker G. Crime and Punishment: An Economic Approach. Essays in the Economics of Crime and Punishment. 1974.

Hutton J., Goodman M., Alexander J., & Genest C. Reputation Management: The New Face of Corporate Public Relations?. Public Relations Review, 2001. P. 247–261. URL:https://www.academia.edu/9467608/Reputation_management_the_new_face_of_corporate_public_relations

Grunig J. Hunt T. Managing-Public-Relations.URL: https://www.researchgate.net/profile/JamesGrunig/publication/322802009_Managing_Public_Relations/links/5a70b327a6fdcc33daa9dfad/Managing-Public-Relations.pdf

Strömbäck J. Kiousis S. Political Public Relations: Old Practice, New Theory-Building.URL: https://www.divaportal.org/smash/get/diva2:706703/FULLTEXT01.pdf

Law Society. Flag it Up Campaign. URL:https://www.lawsoc-ni.org/flag-it-up-campaign-1

The Morning Call: FBI using billboards in fight against Albany corruption. URL: https://www.mcall.com/2016/01/29/fbiusingbillboardsinfightagainstalbanycorruption/

Transparency International CPI 2023 For Eastern Europe & Central Asia: autocracy & weak justice systems enabling widespread corruption URL: https://www.transparency.org/en/news/cpi-2023-eastern-europe-centralasiaautocracy-weak-justice-systems-widespread-enabling-corruption

United Nations Convention against Corruption (UNCAC) URL:https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf

United Nations Convention Against Corruption United Nations New York, 2004 URL: https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf

United Nations Office on Drugs and Crime Decision – Your choice in acting against corruption. URL:https://www.youtube.com/watch?v=fLFi_vZxje0&list=PL19B9267BB56D08

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-23

Номер

Розділ

Політологія