УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВА ОСВІТА: ЄВРОАТЛАНТИЧНІ ВЕКТОРИ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Автор(и)

  • В. О. Ананьїн Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна
  • О. В. Уваркіна Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2024.1(61).306746

Ключові слова:

стратегія вищої освіти, система військової освіти, євроатлантична трансформація

Анотація

У статті проведений системний аналіз політичних векторів держави у питаннях військової освіти. Визначення стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Європейському Союзі та організації Північноатлантичного договору стало пріоритетним завданням сектору безпеки і оборони у сфері військової освіти. Доведено, що діяльність системи військової освіти регулюється як нормативними документами, на основі яких безпосередньо функціонує система військової освіти, так і нормативно-правовими документами, які стосуються системи вищої освіти взагалі. Систематизовано зміни у законодавстві та нормативно-правовому полі вищої освіти. Зазначені основні державні документи, що сприяють імплементації кращого досвіду країн-партерів НАТО у підготовку сучасного українського військовослужбовця. З’ясовані основні завдання Стратегії розвитку вищої освіти в Україні, відповідно Цілей Сталого розвитку ООН, на активізацію співпраці України та Європейського Союзу у сфері вищої освіти, які необхідні для реформування та модернізації системи вищої освіти, сприяння зближенню у сфері вищої освіти в рамках Болонського процесу, покращення якості та підвищення важливості вищої освіти, поглиблення співробітництва між закладами вищої освіти, активізації мобільності студентів, наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників. Проаналізовані основні положення Політики Міністерства оборони України у сфері військової освіти та Концепції трансформації військової освіти України, які фокусують свої завдання на професіоналізації військової освіти, на організації безперервного професійного розвитку, систематичному вивченні тенденцій національної та міжнародної безпеки, а також зміни принципів та методів ведення збройної боротьби в умовах інтеграції до євроатлантичного безпекового простору. Визначена значна роль програми НАТО DEEP-Ukraine у процесі оновлення та оптимізації навчальних програм вітчизняних військових вишів.

Посилання

Уваркіна О. Військова освіта: рефлексія сучасних мейнстримів. Неперервна професійна освіта: теорія і практика (серія: педагогічні науки). 2022. Випуск № 1 (70). С. 7–17. doi.org/10.28925/1609-8595.2022.1.1

Про внесення змін до деяких законів України щодо військової освіти та науки : Закон України від 17 грудня 2017 року № 1986-ІХ / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1986-20#Text

Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2022–2023 роки. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286-2022-%D1%80#Text

Про цілі сталого розвитку України на період до 2030 року: Указ Президента України від 30 вересня 2019 р. № 722/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text

Політика Міністерства оборони України у сфері військової освіти. URL: https://www.mil.gov.ua/content/education/politika_mou_osvita.pdf

Концепція трансформації системи військової освіти. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1410-97-%D0%BF#Text

Мірненко В., Вітер Д., Оліферук В. Трансформація системи військової освіти: основні тенденції та перспективи. Військова освіта. 2023. № 2(48). С. 9–17. doi.org/10.33099/2617-1775/2023-02/9-17.

Вавілова Н. Стандарти якості професійної військової освіти в закладах військової освіти НАТО. Військова освіта. 2023. № 1(47). С. 28–34. doi.org/10.33099/2617-1775/2023-01/28-34.

Ананьїн В.А., Пучков О.О., Уваркіна О.В. Актуальні проблеми військової освіти в умовах політичного сьогодення. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: Зб. наук. праць. 2019. № 3(43). С. 163–168. doi.org/10.20535/2308-5053.2019.3(43).198126.

Сейл Тімоті Ендрюс. Міцний альянс: Історія НАТО й глобального післявоєнного порядку/ пер. з англ.. М.Хандога. Харків: ВД «Фабула», 2023. 368 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-23

Номер

Розділ

Політологія