УКРАЇНСЬКІ ТРУДОВІ МІГРАНТИ ТА БІЖЕНЦІ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ: КОНФЛІКТНІСТЬ МІГРАЦІЙНИХ ПОЛІТИК У СУСПІЛЬСТВАХ МОДЕРНУ

Автор(и)

  • А. О. Хом’як Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна
  • П. В. Федорченко-Кутуєв Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна
  • Т. В. Коломієць Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2024.1(61).306744

Ключові слова:

модерн, модернізація, держава, конфлікти, біженці, міграційна політика ЄС, управління міграцією, міграційні прагнення, міграційні можливості, гендерний аспект міграцій, конфліктність міграційних політик, українські мігранти, інтеграція мігрантів

Анотація

У цій статті критично розглядаються та оцінюються теоретичні підходи до такого внутрішньо конфліктного феномену, як міграція, в контексті динаміки модерну. Стаття присвячена дослідженню сучасних міграційних процесів між Україною та країнами Європи в контексті повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Автори аналізують теоретичні підходи до вивчення міграцій. Зокрема на основі аналізу літератури було показано, що спрощені концепції, такі як теорія «притягнення та відштовхування» не є релевантними для дослідження міграцій українців у країнах Європи. Натомість, автори наголошують на необхідності застосування нових моделей, зокрема, теорії «міграційних прагнень та можливостей». Розглядаються суперечливі ідеологічні підходи до формування міграційних політик європейських країн, зокрема концепції мультикультуралізму та асиміляції. Особлива увага приділяється специфіці міграційної політики Польщі як однієї з основних країн-реципієнтів українських мігрантів та біженців. Аналізуються успіхи та прогалини інтеграційних стратегій Польщі, зокрема проблема «розтрати мізків» висококваліфікованих працівників з України. Підкреслюється необхідність диференційованого підходу до різних груп мігрантів та залучення регіональних органів влади до розробки міграційної політики. Стаття також висвітлює гендерний аспект міграційних процесів, зосереджуючись на специфічних викликах, з якими стикаються жінки-біженки з України. Розглядаються проблеми адаптації, збереження культурної ідентичності та подолання внутрішніх конфліктів у новому середовищі. Наголошується на важливості врахування фактору наявності неповнолітніх дітей та літніх родичів у процесі інтеграції жінок-біженок. Загалом стаття демонструє комплексний підхід до вивчення міграційних процесів, поєднуючи теоретичний аналіз, емпіричні дані та гендерні студії. Автори намагаються розширити теоретико-методологічний апарат досліджень міграції в контексті покращення розуміння динаміки модерну та його конфліктів.

Посилання

Fedorchenko-Kutuev P., Kiryukhin D. The Crisis of Democracy:Theoretical and Practical Issues In the Times of Systemic Anthagomism. Introduction. Ideology and Politics Journal. 2023. № 1(23). P. 148–171, p. 4–9.

Fedorchenko-Kutuev P., Pygolenko I., Khomiak A. Ukrainian State Between the Imperatives of Democracy and Post-War Modernization. Ideology and Politics Journal. 2023. № 1(23). P. 148–171.

Кутуєв (Федорченко-Кутуєв) П. Трансформації модерну: інституції, ідеї, ідеології. Херсон : Гельветика, 2016. 320 с.

Obywatele Ukrainy w Polsce – raport / Urząd do Spraw Cudzoziemców. Warszawa, 2021. URL: https://www.gov.pl/web/udsc/obywatele-ukrainy-w-polsce--raport (дата звернення: 10.05.2024).

Urbański M. Comparing Push and Pull Factors Affecting Migration. Economies. 2022. Vol. 10, № 1. P. 21.

Boswell Chr. Combining Economics and Sociology in Migration Theory. Journal of Ethnic and Migration Studies. 2008. Vol. 34, № 4. P. 549–566.

Кравченко І. С. Ринок праці Польщі та України під впливом нової міграційної хвилі. Теоретичні та прикладні питання економіки : зб. наук. пр. 2022. Вип. 2(45). С. 135–146.

Abdelaaty L., Steele L. G. Explaining Attitudes Toward Refugees and Immigrants in Europe. Political Studies. 2022. Vol. 70, № 1. P. 110–130. DOI: https://doi.org/10.1177/0032321720950217

Лібанова Є. М., Позняк О. В., Цимбал О. І. Масштаби та наслідки вимушеної міграції населення України внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Демографія та соціальна економіка. 2022. № 2(48). С. 37–57. DOI: https://doi.org/10.15407/dse2022.02.037

Jurić T. Big (Crisis) Data in Refugee and Migration Studies – Case Study of Ukrainian Refugees. Comparative Southeast European Studies. 2022. Vol. 70, № 3. P. 540–553. DOI: https://doi.org/10.1515/soeu-2022-0048

Scholten P. Research-Policy Relations and Migration Studies. IMISCOE Research Series. 2018. DOI: https://doi.org/10.1007/ 978-3-319-76861-8_16

Maude U. Determinants of Migration in Receiving and Sending Countries Perspectives. European Journal Of Migration, Diaspora and Remittances. 2018. Vol. 18, № 3. P. 170–191.

de Haas H. The Determinants of International Migration. IMI Working Paper Series. Oxford : International Migration Institute, University of Oxford, 2011.

Revisiting aspiration and ability in international migration / J. Carling, K. Schewel. Journal of Ethnic and Migration Studies. 2018. Vol. 44, № 6. P. 945–963. DOI: https://doi.org/10.1080/1369183X.2017.1384146

Migration aspirations and migration cultures: A case study of Ukrainian migration towards the European Union / C. Van Mol et al. Population, Space and Place. 2018. DOI: https://doi.org/10.1002/psp.2131

Brzozowska A. 'All is not yet lost here.' the role of aspirations and capabilities in migration projects of Ukrainian migrants in Poland. Journal of Ethnic and Migration Studies. 2022. DOI: https://doi.org/10.1080/1369183X.2022.2157804

Хом'як А. Інтеграція мігрантів у європейські суспільства: інтеграційна політика та громадська думка. Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. 2019. № 3(43). С. 139–146.

Carling J. Migration in the age of Involuntary Immobility: Theoretical Reflections and Cape Verdean Experiences. Journal of Ethnic and Migration Studies. 2002. Vol. 28, № 1. P. 5–42. DOI: https://doi.org/10.1080/13691830120103912

Atkins J. "Strangers in their own Country": EpideicticRhetoric and Communal Definition in EnochPowell's'Rivers of Blood'Speech. The Political Quarterly. 2018. Vol. 8, № 3. P. 362–369.

De Haas H., Natter K., Vezzoli S. Growing Restrictiveness or Changing Selection? The Nature and Evolution of Migration Policies. International Migration Review. 2018. Vol. 52, № 2. P. 324–367.

Gromadzki J., Lewandowski P. Refugees from Ukraine on the Polish labour market. Social Insurance. Theory and Practice. 2022. № 155(4). P. 29–40. DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0016.2353

Duszczyk M., Górny A., Kaczmarczyk P., Kubisiak A. War refugees from Ukraine in Poland – one year after the Russian aggression. Socioeconomic consequences and challenges. Regional Science Policy & Practice. 2023. Vol. 15, № 1. P. 181–199. DOI: https://doi.org/10.1111/rsp3.12642

Ukraińcy coraz chętniej zakładają firmy w Polsce. Rzeczpospolita. URL: https://www.rp.pl/biznes/art39740191-ukraincy-coraz-chetniej-zakladaja-firmy-w-polsce (дата звернення: 10.05.2024).

Kubiciel-Lodzińska S., Solga B. The Challenges of Integrating Ukrainian Economic Migrants and Refugees in Poland. Intereconomics. 2023. № 58(6). P. 326–332.

Szpak A. How to deal with migrants and the State's backlash – Polish cities' experience. European Planning Studies. 2019. Vol. 27, № 6. P. 1135-1155.

Kubiciel-Lodzińska S. et al. Escaping brain waste. Work experience and qualifications of highly skilled Ukrainians in Poland. Organization and Management. 2023. DOI: https://doi.org/10.29119/1641-3466.2023.170.16.

Біженці з України: хто вони, скільки їх та як їх повернути? / Центр соціальних та економічних досліджень. Київ, 2023. 21 березня. URL: https://ces.org.ua/who-are-ukrainian-refugee-research/(дата звернення: 30.03.2023).

Selected stories from the Atlas of Migration: Eastern Partnership / European Commission. URL: https://migration-demography-tools.jrc.ec.europa.eu/atlas-migration/AoM_stories/AoM_SOL?selection=EU27_2020#SOL_01 (дата звернення: 10.05.2024).

Lavreniuk V. et al. Government response on russian war in Ukraine: Relocating business. Problems and Perspectives in Management. 2023. Vol. 21, № 4. P. 556–576. DOI: https://doi.org/10.21511/ppm.21(4).2023.42

Waters M., Jimenez T. Assessing immigrant assimilation: New empirical and theoretical challenges. Annual Review of Sociology. 2005. Vol. 31. P. 105–125.

Andrews J. et al. Feminized forced migration: Ukrainian war refugees. Women's Studies International Forum. 2023. Vol. 99. P. 102756.

Leffel L. France's assimilation challenge. Time. 2016. 11 April. URL: https://time.com/4119946/francesassimilation-challenge/ (дата звернення: 10.05.2024).

Hollifield J., Martin P., Orrenius P. The French government revives assimilation policy. Migration Policy Institute. 2014. 24 June. URL: https://www.migrationpolicy.org/article/french-government-revivesassimilation-policy (дата звернення: 10.05.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-23

Номер

Розділ

Соціологія