ІНДЕКС МІСЦЕВОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ: ТЕОРЕТИЧНА МОДЕЛЬ ТА ВАЛІДИЗАЦІЯ МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Автор(и)

  • М. Г. Ткалич Запорізький національний університет, Україна
  • Є. В. Кротевич Дослідницька лабораторія «Рейтинг Лаб», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2024.1(61).306742

Ключові слова:

місцеве благополуччя, валідизація, індекс, дослідження міста, дослідження сільських територій, емоційне благополуччя, впорядкованість, економічні можливості, цивільна безпека

Анотація

У статті описано процес побудови Індексу місцевого благополуччя (ІМБ) для населених пунктів сільського та міського типів, розроблений дослідницькою лабораторією “Рейтинг Лаб”. Перша частина тексту присвячена побудові теоретичної моделі на основі розгляду публікацій соціологічного та психологічного спрямування, які стосувалися вивченню добробуту людини у поселеннях. За основу було взято моделі та дослідження урбаністичних студій, психологічних та емоційних параметрів благополуччя мешканців населених пунктів, стійкості благополуччя, забезпечення базових потреб у населеному пункті та міст як зонованих просторів. У наступній частині тексту наводяться результати формування емпіричної моделі для вимірювання ІМБ, сконструйовані внаслідок проведення двох хвиль тестування методики на малих вибірках. Фіналізована модель складається з 22 показників, котрі розкладаються на п’ять вимірів – емоційне сприйняття населеного пункту, рівень економічних можливостей, рівень впорядкованості населеного пункту, рівень освіти та медицини та рівень цивільної безпеки у населеному пункті. Третім етапом дослідження було власне вимірювання ІМБ в українських населених пунктах, засноване на результатах репрезентативного загальнонаціонального опитування (n=8572). Отримані дані було використано для валідизації розробленої нами методики за параметрами внутрішньої узгодженості моделі, критеріальної та конструктної валідності. Для цього було використано такі методи як аналіз кореляцій, конфірматорний факторний аналіз та перевірок застосовності моделі до наявних даних. У підсумку було доведено, що розроблена нами методика є валідною та придатною до використання у дослідженнях, спрямованих на вимірювання місцевого благополуччя в населених пунктах міського та сільського типів.

Посилання

Бородінов В.Д., Сисоєва І.І. Етнонаціональна структура українського суспільства. Наука. Релігія. Суспільство. 2013. № 4. С. 16–21.

Газуда Л.М., Готько Н.М., Лалакулич М.Ю. Розвиток сільських територій: монографія. Ужгород: Видавництво ФОП Сабов А.М., 2015.

Голвазін О.М. Територіальна нерівність у доступі до базових послуг в Україні: сучасний стан і шляхи подолання. Стратегічні пріоритети. 2016. № 3. С. 130–137.

Губеладзе І.Г. Сільська молодь у місті: пошук ідентичності : монографія. Київ: Міленіум, 2015. 236 с.

Користування інтернетом серед українців: результати телефонного опитування, проведеного 13–18 травня 2022 року. КМІС: Прес-релізи та звіти. Режим доступу: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1115&page=1

Міхно Н.К. Місто як емоційний простір: теоретико-соціологічний аналіз. Науково-теоретичний альманах «Грані». 2020. Т. 23, № 3. С. 82–89.

Оксамитна С.М. Міжгенераційна класова та освітня мобільність. К.: НаУКМА, 2011. 287 с.

Резван О.О. (ред) Соціально-психологічний супровід у мегаполісі: колективна монографія. Харків: Видавництво Іванченка І. С., 2024. 342 с.

Boarini, R., Kolev, A., McGregor, A. Measuring Well-being and Progress in Countries at Different Stages of Development: Towards a More Universal Conceptual Framework. OECD Development Centre Working Papers, 325. Paris: OECD Publishing, 2014.

Bourdieu, P. Outline of a Theory of Practice (eng. transl. by R. Nice). NY: Cambridge University Press, 2013.

Burgess, E. W. The Growth of the City:An Introduction to a Research Project. In J. Lin & C. Mele (Eds.), The Urban Sociology Reader. Second edition. 1925. pp. 91–99.

Caldeira, T. P. R. Fortified Enclaves: The New Urban Segregation. In J. Lin & C. Mele (Eds.). The Urban Sociology Reader. Second edition. 1996. pp. 405–413.

Hall, P., Lamont, M. (eds.). Successful Societies: How Institutions and Culture Affect Health. Cambridge: Cambridge University Pres, 2009.

Harvey, D. The Right to the City. In J. Lin & C. Mele (Eds.). The Urban Sociology Reader. Second edition. 2003. pp. 429–432.

Helliwell, J.F., Putnam, R. The Social Context of Well-Being. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. The Science of Well-Being. Oxford: Oxford University Press. 2004.

Lalli, M., Urban-related identity: Theory, measurement, and empirical findings. Journal of Environmental Psychology. 1992. Vol. 12, Issue 4, pp. 285–303.

Mele, C. Casinos, Prisons, Incinerators, and Other Fragments of Neoliberal Urban Development. In J. Lin & C. Mele (Eds.). The Urban Sociology Reader. Second edition. 2011. pp. 415–422.

Merry, S. E. Spatial Governmentality and the New Urban Social Order: Controlling Gender Violence through Law. In J. Lin & C. Mele (Eds.). The Urban Sociology Reader. Second edition. 2001. pp. 393–400.

Milivojević, J., Cvetić, T., Kokić Arsić, A., Nikolić, N., Petronijević, M. Quality Of Life In Cities – Research Aspect. 2nd International conference on Quality of Life. University of Kragujevac. 2017. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/321886201_QUALITY_OF_LIFE_IN_CITIES_-_RESEARCH_ASPECT

Murgas, F., & Klobucnik, M. Quality of Life in the City, Quality of Urban Life or Well-Being in the City: Conceptualization and Case Study. Ekológia (Bratislava). 2018. 37, 183-200.

Nia, A. H. The Role of Urban Aesthetics on Enhancing Vitality of Urban Spaces. Khulna University Studies. 2021. 18 (2), 59–77.

Santos, L. D., & Martins, I. Monitoring Urban Quality of Life: The Porto Experience. Social Indicators Research. 2007. 80 (2), 411–425.

Sarmento, R.P., & Costa, V. Confirmatory Factor Analysis – A Case study. 2019. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/333102586_Confirmatory_Factor_Analysis_--_A_Case_study

Shekhar, Himanshu & Schmidt, J. & Wehling, Hans-Werner. Exploring wellbeing in human settlements – а spatial planning perspective. Habitat International. 2019. 87, 66–74.

Wacquant, L. J. D., Wilson, W. J. The Cost of Racial and Class Exclusion in the Inner City. In J. Lin & C. Mele (Eds.). The Urban Sociology Reader. Second edition. 1989. pp. 182–191.

Zukin, S. Whose Culture? Whose City? In J. Lin & C. Mele (Eds.). The Urban Sociology Reader. Second edition. 1995. pp. 349–357.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-23

Номер

Розділ

Соціологія