ОСОБЛИВОСТІ КРЕДИТНОЇ ПОВЕДІНКИ НАСЕЛЕННЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ

Автор(и)

  • О. М. Казьмірова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2024.1(61).306740

Ключові слова:

кредитна поведінка, фінансова грамотність, соціально-політичний конфлікт, Україна, аналіз, кількісні дослідження, модерн, модернізація, кредитна заборгованість, воєнний час

Анотація

У даній статті основна увага акцентується на особливостях кредитної поведінки населення під час війни. В період нестабільності особливо загострюються питання фінансового характеру серед населення, що у свою чергу привертає увагу дослідників і громадськості щодо вирішення даної проблематики. В статті автором зосереджена увага на наслідках впливу воєнного конфлікту на життя населення, рівень оптимізму та стабільність економічної ситуації, що загалом позначається на кредитній поведінці населення. Визначено особливості кредитної поведінки населення в умовах війни. Зокрема, кредитна поведінка розглядається як одна з видів фінансової поведінки населення, що спрямована на тимчасове запозичення зовнішніх коштів для задоволення особистісних потреб. Кредитна поведінка в умовах війни залежить від фінансової стабільності населення. У статті показано взаємозв’язок між трудовою зайнятістю та кредитною поведінкою населення, так як кількість робочих місць зменшується, а кількість пошукачів роботи зростає. Автором зазначено, що зниження доходів, безробіття та інфляція призводить до проблем із поверненням кредитів. Вчасне неповернення коштів детермінує негативні наслідки як для надавачів кредитних послуг, так і для позичальників. Адже у період нестабільності особливо загострюється питання дотримання раніше взятих зобов’язань. Економічна нестабільність, зміни валютних курсів, соціально-економічні умови, політика держави та особисті можливості кожного громадянина й знецінення активів можуть створювати небезпеку для позичальників і кредиторів. У статті представлено аналіз кредитної поведінки під час війни, що надає змогу окреслити перспективи економічної модернізації України, а також покращити наше розуміння даної теми, адже вироблення практичних підходів до розуміння кредитної поведінки сприятиме виробленню дієвої політики модернізації України, генеруванню нових інсайтів щодо напрямів і темпів динаміки модерну в цілому.

Посилання

Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму. К.: Наш формат, 2018. 216 с.

Кутуєв П. Трансформації модерну: інституції, ідеї, ідеології: монографія. Херсон : Вид. дім «Гельветика», 2016. 516 с.

Derluguian G. (n.d.). A Small World War. New Left Review URL: https://newleftreview.org/issues/ii128/articles/georgi-derluguian-a-small-world-war.

Українське суспільство в умовах війни: колективна монографія /С. Дембіцький, О. Злобіна, Н. Костенко та ін.; за ред. член.-кор. НАН України, д. філос. н. Є. Головахи, д. соц. н. С. Макеєва. Київ: Інститут соціології НАН України, 2022. 410 с.

Коваль С. Л. Мотиви та потенційні ризики кредитної поведінки домогосподарств. Ефективна економіка. 2016. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5185.

Петрашевська А. Д., Колонтай С. М., Смілянська В. В. Вплив війни на кредитний ринок України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2023. Випуск 48. С. 57–60. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/48_2023ua/12.pdf.

Ткалич М., Закашанська Н. Індивідуально-психологічні особливості стратегії прийняття рішень споживачами. Організаційна психологія. Економічна психологія. 2022. № 1(25). С. 109–117.

Шаманська О. С. Сучасні мотиви та тенденції реалізації кредитної поведінки домогосподарств в Україні. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». 2013. № 22. С. 94–96.

Леонов В. В. Мотиваційні чинники фінансової поведінки населення України: емпіричний аналіз. Український соціум. 2007. № 3. С. 63–76.

Аналіз фінансової поведінки MASS ACTIVE – кредитування: вплив війни (червень-липень, 2023). URL: https://nabu.ua/images/uploaded/sys_media_doc/doc_1be362722900994a498fcfdab65bd34e.pdf.

П’ятнадцяте загальнонаціональне опитування. Україна під час війни. Зайнятість і доходи (23–24 липня 2022). URL: https://ratinggroup.ua/research/ukraine/pyatnadcat_obschenaci_opros_ukraina_vo_vremya_voyny_zanyatost_i_dohody_23-24_iyulya_2022_goda.html.

Загальнонаціональне опитування #24 Настрої та економічне становище населення. URL: https://ratinggroup.ua/files/ratinggroup/reg_files/rg_1000_ua_moods_job_%D1%85%D1%85iv_092023.pdf

Двадцять четверте загальнонаціональне опитування «Україна в умовах війни». Настрої та економічне становище населення (5–7 вересня 2023). URL https://ratinggroup.ua/research/ukraine/dvadcyat_chetverte_zagalnonac_onalne_opituvanny_ukra_na_v_umovah_v_yni_nastro_ta_ekonom_chne_stanovi.html.

Кізима Т. Кредитна поведінка домогосподарств: структурно-аналітичний аспект. Cвіт фінансів. 2019. № 1 (58). С. 7–18. URL: http://sf.wunu.edu.ua/index.php/wof/article/viewFile/1209/1212.

Ржеутська Л., Салліван А. Як війна вплинула на економіку України. 2022. URL: https://www.dw.com/uk/ak-vijnavplinula-na-ekonomiku-ukraini/a-63093916.

Комплексне дослідження «Як війна змінила мене та країну. Підсумки року». URL: https://ratinggroup.ua/files/ratinggroup/reg_files/rating_war_changed_me_and_the_country_february_2023.pdf

Consumer Credit Behavior in the Digital Context. URL: https://connect.springerpub.com/content/sgrjfcp/28/1/76.

Credit Behavior and Debt Problems. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1057/9781137544254_4.

Леонов В. В. Мотивація фінансової поведінки населення України: дис... канд. наук: 22.00.04. Київ, 2008. 223 с. URL: http://www.disslib.org/motyvatsia-finansovoyi-povedinky-naselennja-ukrayiny.html.

Credit card debt in the United States from 2nd quarter 2010 to 2nd quarter 2023. URL: http://www.disslib.org/motyvatsia-finansovoyi-povedinky-naselennja-ukrayiny.html.

Wallerstein I. Modern World-System I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century. University of California Press. 2011. 440 p.

Webley P., Nyhus E. K. (2001). Life-cycle and dispositional routes into problem debt. British Journal of Psychology. 2001. № 9, P. 423–446.

Webley P., Lea S. E. G. The psychology of debt. Water Journal. 1993. № 30. Р. 22–27.

Modigliani F. Life cycle, individual thrift and the wealth of nations. Nobel lectures: Economic sciences (1981–1990) / Ed. by K.-G. Maler. Singapore, etc: World Scientific, 1992. P. 150–171.

Tokunaga H. The use and abuse of consumer credit : application of psychological theory and research. Journal of Economic Psychology. 1993. Vol. 14. № 3. P. 285–316.

Katona G. Psychological Economics. New York, Elsevier Scientific Publishing Company, 1975, 438 р.

Schumpeter J. A. (Ed. by E. B. Schumpeter, Intro. by M. Perlman). (n.d.). History of Economic Analysis. URL: http://digamo.free.fr/schumphea.pdf.

Adam Smith goes to Beijing. URL: http://digamo.free.fr/adambeijing.pdf

Keynes J. The General Theory of Employment, Interest and Money, 1936.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-23

Номер

Розділ

Соціологія