№ 1(13) (2012)

DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2012.1(13).

Зміст

Політологія

PR-ТЕХНОЛОГІЇ В СТРУКТУРІ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ PDF
О. А. Агарков 7-11
СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ДЕМОКРАТІЇ У ПРАЦЯХ ФРАНЦУЗЬКИХ ДОСЛІДНИКІВ PDF
Т. С. Андрійчук 12-17
СПІВВІДНОШЕННЯ КОНЦЕПТУ ЧУЖИНЦЯ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У МЕЖАХ ПОЛІТОЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ PDF
А. С. Гарбадин 18-23
РОЛЬ МОЛОДІЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В РОЗВИТКУ ПАРТІЙНОЇ СИСТЕМИ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА УКРАЇНИ PDF
Г. Ільтьо 24-27
СЕМАНТИКА ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ PDF
С. Кривенко 28-32
Идеология либерализма: между мифом и политєкономическими рецептами PDF (Русский)
П. В. Кутуев 33-37`
ЕСТЕТИКА І ПОЛІТИКА: ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ PDF
Є. Ланюк 38-43
МІСЦЕ І РОЛЬ ВОЄННОЇ СКЛАДОВОЇ В РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВ PDF
С. П. Мокляк 44-47
ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СУБ’ЄКТНОСТІ ВЛАСНИКІВ КРУПНОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ PDF
О. А. Рахманов 48-56
ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ І ЗАРУБІЖНИХ УЧЕНИХ PDF
Л. В. Ярова 57-62

Соціологія

АБСУРДНО-ЕПАТАЖНІ ДОМІНАНТИ ІДЕЙНОГО БАЗИСУ ПАНК-СУБКУЛЬТУРИ PDF
Є. О. Васильчук 63-67
УЯВЛЯЮЧИ ПУБЛІЧНЕ: СОЦІОКУЛЬТУРНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПУБЛІЧНОСТІ МІСТА PDF
Д. О. Заєць 68-72
СОЦІАЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ PDF
А. А. Мельниченко 73-78
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ МОББИНГА: ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ КОНЦЕПЦИЙ PDF (Русский)
И. В. Тимошенко 79-81
РЕЦЕНЗИЯ НА ТРЕХТОМНОЕ ИЗДАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ: «СОВЕТСКАЯСОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1920-Х– 1930-Х ГОДОВ: ИДЕОЛОГИЯ И ПОВСЕДНЕВНОСТЬ» М., 2007 г., «СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: СЦЕНЫ И ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА», М., 2008г. И «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В СО PDF (Русский)
А. С. Кормилец 82-86
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ЩОДО ДОСЛІДЖЕННЯ КИТАЙСЬКО- ДАЛЕКОСХІДНОГО ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО СВІТУ PDF
В. С. Михайлов 87-93

Соціальна робота

РОЛЬ ГЛОБАЛЬНИХ, СУБРЕГІОНАЛЬНИХ, НАЦІОНАЛЬНИХ ІНСТИТУЦІЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ГУМАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО НЕВИЛІКОВНО ХВОРИХ У ДЕЯКИХ КРАЇНАХ СВІТУ ТА УКРАЇНІ PDF
О. О. Вольф 94-102
ДО ПИТАННЯ ПРО ПРЕДМЕТ ВІЙСЬКОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ PDF
В. І. Савицький 103-111
ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В РАМКАХ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ PDF
І. В. Шапошникова 112-117

Право

АДМІНІСТРАТИВНА РЕФОРМА ПОЛЬЩІ. НАПРЯМИ ЗМІН І РЕЗУЛЬТАТИ, ЯК ПОЗИТИВНИЙ ПРИКЛАД ДЛЯ УКРАЇНИ PDF
Т. М. Апончик 118-124
БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА ДОПОМОГА: ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ PDF
А. М. Бежевець, К. І. Морєва 125-127
РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ В УПРАВЛІННІ КОМУНАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ PDF
І П. Голосніченко, Д. І. Голосніченко, Р. О. Денчук 128-134
ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУДДІВ СУДІВ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ PDF
В. С. Єгорова 135-139
МЕДІАЦІЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ PDF
І. Н. Звягіна, К. С. Звягіна 140-143
ЗЕМЛЯ ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ: ПИТАННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ PDF
Н. І. Золотарьова 144-149
ОСВІДУВАННЯ ОСОБИ – ЗАСІБ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ PDF
Є. Д. Лук‘янчиков, Б. Є. Лук‘янчиков 150-154
ПРИРОДНІСТЬ, ФІЗИЧНІСТЬ, БІОЛОГІЧНІСТЬ – ДЕТЕРМІНАНТИ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРИРОДНЕ ІСНУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ PDF
М. Мікуліна 155-157
ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ PDF
В. І. Полюхович 158-162
НАЯВНІСТЬ РІЗНОРІДНИХ НАГЛЯДОВИХ ФУНКЦІЙ ЗУМОВЛЮЄ НЕОБХІДНІСТЬ ДВОХ ОРГАНІВ НАГЛЯДУ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ PDF
І. В. Стецюк 163-166
ОБ'ЄКТ МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ PDF
М. М. Тараненко 167-173