№ 4(16) (2012)

DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2012.4(16).

Зміст

Політологія

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ РЕЖИМІВ УКРАЇНИ І РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩІ У ПОРІВНЯЛЬНОМУ АНАЛІЗІ PDF
Т. В. Срібна 7-11

Соціологія

CТАТЬ НЕВИДИМОК: ВИРОБНИЦТВО ЛАКУН В ДИСКУРСІ ПРО ГОМОСЕКСУАЛЬНІСТЬ В РОСІЇ PDF
А. Кондаков 12-22
THE IDEA OF HEALTHY WAY OF LIFE AND ITS TRANSFORMATION INTO LIFESTYLE ORIENTATIONS AND PRACTICES IN POST-SOVIET CONDITIONS PDF
О. Пахолок 23-31
THE EFFECTS AND APPEARANCES OF NAMECIDE PROCESS FROM SOCIALIST TO POST-SOCIALIST BULGARIA PDF
Vildane Özkan 32-36

Соціальна робота

ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ PDF
Г. Д. Хархан 37-41

Право

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХПОСЛУГ ПОТРЕБУЄ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ PDF
Іван Пантелійович Голосніченко 42-45
ПОНЯТТЯ МЕТОДІВ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЇХ РІЗНОВИД PDF
Наталія Іванівна Золотарьова 46-49
ДАВНІ УКРАЇНСЬКІ УНІВЕРСИТЕТИ – НОСІЇ БОЛОНСЬКИХ ТРАДИЦІЙ PDF
Ірина Валентинівна Костенко 50-54
К ВОПРОСУ О БЮДЖЕТНОМ ФИНАНСИРОВАНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА УРОВНЕ ГМИНЫ В ПОЛЬШЕ PDF (Русский)
Е. Ясюк 56-61
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕКТОРСЬКИХ КОМПАНІЙ: УКРАЇНСЬКИЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД PDF
Т. В. Філіпенко, В. В. Філатов 62-65
ЗАПЕРЕЧЕННЯ ПРОТИ ВИМОГ КРЕДИТОРА В ПАСИВНИХ СОЛІДАРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАННЯХ PDF
Д. В. Трут 66-70
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ЯК ВІДОМОСТЕЙ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ PDF
О. О. Шарабурина 71-74
ПОРІВНЯЛЬНО – ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ЩОДО ТОВАРНИХ ЗНАКІВ З ПОЗИЦІЙ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ І РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ: ПОШУК ПЕРЕВАГ І АЛЬТЕРНАТИВ PDF
Л. В. Рисак 76-80
КОДИФІКАЦІЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОСОЮЗУ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВЕ ТА ІСТОРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
І. Н. Звягіна 81-84
АКТУАЛЬНІ НАПРЯМКИ МІЖНАРОДНО – ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ PDF
Р. В. Яцишин 85-90
КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ PDF
Р. В. Бойко 91-95