№ 2(18) (2013)

DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2013.2(18).

Зміст

Політологія

КУЛЬТУРНО ТА ПСИХОЛОГІЧНО ОБУМОВЛЕНІ ФОРМИ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ АТРАКТИВНОСТІ PDF
В. Березинський 7-11
ВАРІАНТ ТРЕНДУ НА МАЙБУТНЄ: ПОДІЇ ДИКИХ КАРТ ЯК НАСЛІДОК АМЕРИКАНСЬКОЇ СТРАТЕГІЇ СТРИМУВАННЯ ТА ЗАЛУЧЕННЯ КИТАЮ PDF
І. Г. Вишневська 12-16
ЧУЖИНЕЦЬ ЯК ПРИНЦИП РОЗРІЗНЕННЯ У МЕЖАХ СИМУЛЯТИВНИХ ПОЛІТИЧНИХ ПРАКТИК ЗГІДНО КОНЦЕПЦІЇ ЖАНА БОДРІЯРА PDF
А. С. Гарбадин 17-22
КЛЮЧОВІ ЧИННИКИ КОНСТРУЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ДЕРЖАВИ PDF
Ю. А. Цирфа 23-27
СУТНІСТЬ ТА ТИПОЛОГІЯ НОРМ У МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ: АНАЛІЗ З ПОЗИЦІЙ КОНЦЕПЦІЇ НОРМАТИВНОЇ СИЛИ PDF
О. І. Шаповалова 28-35
“СОЦІАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ” ТА “СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА” У ТРАДИЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ PDF
Л. Ярова 36-40

Соціологія

NGOING DEVELOPMENT: NARROWING CIVIL SOCIETY WITHIN DEVELOPMENT DISCOURSE PDF
О. А. Дутчак 41-46
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АКТОР-СЕТЕВОЙ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ОРИЕНТАЦИИ: БРУНО ЛАТУР PDF
Я. В. Кононова 47-52
ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ІДЕОЛОГІЇ ТОП-МЕНЕДЖЕРІВ ВЕЛИКОГО БІЗНЕСУ (ОГЛЯД ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ) PDF
О. А. Рахманов 53-58
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТЕСТУВАННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ У КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ PDF
В. В. Павловський, Д. Л. Герчанівський 59-64
МАСОВА КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТІ ДЕМОКРАТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ХХ СТОЛІТТЯ PDF
В. В. Танчер, Т. В. Свиридон 65-69
МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ У СУЧАСНОМУ СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ PDF
В. М. Щербина 70-75

Право

ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОСУДАРСТВАМИ – ЧЛЕНАМИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА PDF
Єва Ясюк 76-84
ПРАВО НА ІНФОРМАЦІЮ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВ У СФЕРІ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ PDF
О. О. Одінцова, Є. В. Дергачов 85-90
ОБ’ЄКТИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА В СФЕРІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ PDF
О. О. Одінцова, Г. М. Черняк 91-95
НАДРА І ВОДИ ЯК ОБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ PDF
Н. І. Золотарьова 96-101
АКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ І ОБОВ’ЯЗКІВ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ PDF
О. О. Кравчук 102-108
ПРАВОВА КУЛЬТУРА: МІСЦЕ У ПРАВОВОМУ ПРОЦЕСІ ТА ВПЛИВ НА СТАН ЗАКОННОСТІ В ДЕРЖАВІ PDF
Т. О. Чепульченко 109-114
СПЕЦИФИКА НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ И СВОБОД ЛИЧНОСТИ В ЧАСТНОПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ PDF
О. В. Белянська 115-119
ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ШЛЯХІВ РЕФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) PDF
О. С. Степанченко 120-123