DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2015.3/4(27/28).78933

Оптимізація виборчої системи у контексті стабілізації політичної системи України

Владислав Олександрович Олексенко

Анотація


Розкрито аспекти оптимізації моделі виборчої системи як головного чинника формування вищої державної влади та стабілізації політичної системи України. У теоретичній і практичній площинах та спираючись на досвід, отриманий з моменту проголошення незалежності, проаналізовані сильні та слабкі сторони пропорційної, мажоритарної і змішаної моделей виборчих систем; визначені оптимальні системи з урахуванням електоральної та нормативно-правової специфіки українського політичного простору з градацією на найближчу та довгострокову перспективи.


Ключові слова


політична система; національна безпека; пропорційна виборча система; мажоритарна виборча система; система єдиного перехідного голосу; змішана виборча система; партійна система; політична свідомість

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про вибори народних депутатів України» № 1006-VIII від 16.02.2016 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4061-17

Виборче законодавство України: сучасний стан та перспективи розвитку (аналітичний звіт) [Текст] // Інститут прикладних гуманітарних досліджень. – Харків: Яшма, 2006. – 234 с.

Ключковський Ю.Б. Потреба зміни виборчої системи [Текст] / Ю. Ключковський // Вибори та демократія. – Київ, 2007. – № 2. – С. 5-10.

Ключковський Ю.Б., Богашева Н.В. Еволюція виборчої системи в Україні / Ю.Б. Ключковський, Н.В. Богашева // Вісник Центральної виборчої комісії [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.cvk.gov.ua/visnyk/index.php?mID=12

Кобржицький В.В. Мажоритарна і пропорційна виборчі системи: переваги та недоліки / В.В. Кобржицький // Український науковий журнал «Освіта регіону» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://social-science.com.ua/article/73

Кравченко В. В. Конституційне право України: навчальний посібник / В.В. Кравченко – Вид. 3-те, виправл. та доповн. – Київ: Атіка, 2004. – 512 с.

Радь Т. Зміна виборчого законодавства: змішані почуття [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2011/11/23/6774267/

Шведа Ю. Р. Вибори та виборчі системи. Європейські стандарти та досвід для утвердження демократії в Україні [монографія] / Ю.Р. Шведа. – Львів, 2010. – 462 с.

Lijphart А. Electoral systems and party systems / Lijphart, Arend. — Oxford: Oxford University Press, 1994. – 387 p.

Shugart, M., Carey, J. Presidents and assemblies: constitutional design and electoral dynamics / Shugart, Matthew; Carey, John. – Cambridge: Cambridge University Press, 1992. – 539 p.