АКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ І ОБОВ’ЯЗКІВ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ

Автор(и)

  • О. О. Кравчук Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2013.2(18).36163

Ключові слова:

акти реалізації прав і обов’язків, механізм адміністративно-правового регулювання, державна власність, державне майно, управління державною власністю

Анотація

Розглядаються акти реалізації прав і обов’язків учасників правовідносин як елемент механізму адміністративно-правового регулювання управління державною власністю в Україні. Зроблені висновки і пропозиції щодо удосконалення адміністративно-правового регулювання такого управління.

Біографія автора

О. О. Кравчук, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

кандидат юридичних наук, доцент, докторант

Посилання

Голосніченко І. П. Попередження корисливих проступків засобами адміністративного права / І. П. Голосніченко. – К., 1991. – С. 103.

Фалькина Т. Ю. Формы реализации права и механизм их осуществления: дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Т. Ю. Фалькина; Уральский юрид. ин-т МВД РФ. – Екатеринбург, 2007. – С. 8, 34.

Алексеев С. С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве / С. С. Алексеев. – М, 1966. – 188 с.

Гриценко І. С. Становлення і розвиток наукових поглядів на основні інститути вітчизняного адміністративного права: Монографія / І. С. Гриценко. – К., 2007. – С. 329–331.

Тихомиров Ю. А. Управление делами общества (субъекты и объекты управления в социалистическом обществе) / Ю. А. Тихомиров. – М., 1984. – С. 76.

Тимошенко В. І. Особистісна сторона протиправної поведінки / В. І. Тимошенко. // Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. – 2011. – Випуск 54. – С. 13–14.

Советское административное право. Государственное управление и административное право. / Ред. кол. Ю. М. Козлов, Б. М. Лазарев, А. Е. Лунев, М. И. Пискотин. – М.: Юрид. Лит., 1978. – С. 34.

Дягилев А. В. Управление федеральным имуществом: дис… канд. юрид. наук: 12.00.14 / А. В. Дягилев. – М., 2001. – С. 46.

Тимощук В. П. Адміністративний акт: поняття та ознаки / В. П. Тимощук // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених. – Сімферополь, 2005. – Спеціальний випуск у 2 ч. – Ч. 2. – С. 188–189.

Пількевич В. Л. Організаційно-правове забезпечення управління державним майном в Україні: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07. / В.Л.Пількевич; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. – К., 2006. – С. 13.

Братусь С. Н. Имущественные и организационные отношения и их правовое регулирование в СССР / С. Н. Братусь // Вопросы общей теории советского права. Сборник статей под ред. проф. С. Н. Братуся. – М., 1960. – С. 108.

Ширшикова Р. Класифікація управлінських рішень центральних органів виконавчої влади / Р. Ширшикова // Юридична Україна. – 2007. – №4. – С. 53.

Карасс А. В. Право государственной социалистической собственности. Объекты и содержание / А. В. Карасс. – М., 1954. – С. 132.

Сакулина Л. Л. Механизм административно-правового регулирования реализации права граждан на информацию: дис... канд. юрид. наук: 12.00.14 / Л. Л. Сакулина; Московский ун-т МВД России. – Москва, 2006. – 210 с.

Григорьев А. С. Механизм индивидуального правового регулирования общественных отношений: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / А. С. Григорьев; Тюмен. юрид. ин-т МВД России. – Тюмень, 2011. – С. 12.

Первомайський О. О. Управління об’єктами комунальної власності / О. О. Первомайський // Право власності: проблеми забезпечення, реалізації та захисту: Тези доп. та наук. повідомлень семінару молодих вчених (м.Харків, 14-15 вересня 2001 р.) / За ред. М. І. Панова. – Х., 2001. – С. 29.

Коломоєць Т. О. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник. / Т. О. Коломоєць. – К., 2011. – С. 40–41.

Матненко А. С. Управление государственной собственностью субъекта Российской Федерации: организационно-правовые проблемы: дис… канд. юрид. наук: 12.00.02 / А. С. Матненко; Омский госуд. ун-т. – Омск, 1999. – С. 24–25.

Мелькумов И. В. Правореализующий договор в механизме правового регулирования: дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / И. В. Мелькумов; Владимир. юрид. ин-т Федер. службы исполнения наказаний. – Владимир, 2007. – С. 8.

Макаренко Л. О. Реалізація права в контексті мети правового регулювання / Л. О. Макаренко // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» (2012 р. м. Київ) / Укладачі: Б. В. Новіков, Т. О. Чепульченко, І. П. Голосніченко, В. Ю. Пряміцин / К., 2012. – С. 34–36.

Указ Президента України від 22 липня 1998 р. №810/98 „Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні”. // Офіційний вісник України. – 1999. – № 21. – Ст. 943.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Право