ОБ’ЄКТИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА В СФЕРІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Автор(и)

  • О. О. Одінцова Донецький національний університет економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського, Ukraine
  • Г. М. Черняк Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2013.2(18).36161

Ключові слова:

об’єкт авторського права, мережа Інтернет, оцифрування творів, веб–сайт, комп’ютерна програма

Анотація

У статті розглядаються особливості використання окремих об'єктів авторського права в мережі Інтернет, правове регулювання їх режиму, дискусії про можливість існування творів у всесвітній мережі і форму їх виразу, а також проблеми, породжені трансформацією  творчості в цифрову форму.

Біографії авторів

О. О. Одінцова, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського

кандидат юридичних наук, доцент

Г. М. Черняк, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

магістр юридичного факультету

Посилання

Закон України “Про авторське право і суміжні права” від 11 липня 2001р. // Відомості Верховної Ради. – 2001. - №43. – Ст. 214.

Закон України «Про телебачення і радіомовлення» від 21.12.1993 № 3759-XII // Відомості Верховної Ради України.- 1994. - № 10 – ст. 43

Постанова Пленуму Верховного Суду України « Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав» від 04.06.2010 року №5 // Вісник господарського судочинства. – 2010. - №5. – ст.15.

Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений. Парижский акт от 24 июля 1971 года, изменённый 2 октября 1979 года. Женева: ВОИС, 1990. – Ст. 2(1).

Лист державного департаменту інтелектуальної власності «Про веб-сайт як об'єкт авторського права» від 22.01.2007 N 16-14/231[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1038.1466.0

Мамчур Л. Розміщення твору в мережі Інтернет як спосіб його використання /Л. Мамчур //Теорія і практика інтелектуальної власності.— 2011. — № 3. – с.34 -40. – с.35, с.37

Еннан Р. Проблеми правової охорони інтелектуальної власності / Р.Еннан // Інтелектуальна власність. – 2012. – № 10. – ст.42-50.– с.42, с.46.

Пічкурова З.В. Проблеми охорони програмного забезпечення в Україні в контексті міжнародного досвіду [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2009_28/Statti/4PDF.pdf

Полегенька О.Р., Правова охорона комп’ютерної програми як об’єкта авторського права /О.Р. Полегенька //Часопис Академії адвокатури України. – 2012. - №1. – с.4.

Жубанов Д. Яку форму правової охорони обрати для комп’ютерної програми / Д. Жубанов, Є. Стогній // Інтелектуальна власність. – 2003. – № 9. – С. 37–41.

Пастухов Олександр Миколайович. Авторське право у сфері функціонування всесвітньої інформаційної мережі Інтернет: Дис.... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2002. – 174с. – с.44, с.55.

Майданик Н.І. Сайт у мережі Інтернет як невизнаний об’єкт права інтелектуальної власності/Н.І. Майданик//Цивілістичні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам’яті професора О.А. Підопригори (18.04.2007р.): зб. наук. доповідей та статей. – К.:ТОВ «Лазуріт –Поліграф». - 2008. – с. 182-183.

Томчук А.С. Web-сайт як комплексний об’єкт інтелектуальної власності /А.С. Томчук // Приватно - правовий метод регулювання суспільних відносин: стан та перспективи розвитку: зб. тез міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів.-К. – Хмельницький: Вид-во Хмельницького університету управління та права,2005.- с.292.

Гура М.В. Особливості застосування авторського права до Інтернет-сайту / М.В. Гура // Юридичний вісник України. – 2005. – № 45. – С. 15–18. – c.15.

Рудницька З.І. Правове регулювання створення та використання Інтернет – сайту як об’єкта авторського права/ З.І.Рудницька //Часопис Академії адвокатури України. – 2012.- №2.– с.4.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Право