DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2013.3(19).36048

ЗАПОРОЗЬКА СІЧ – ЗАРОДОК УКРАЇНСЬКОЇ КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ

М. Г. Тараненко

Анотація


В статті розглядається питання виникнення і розвитку Запорозької Січі. Автором детально аналізується діяльність вищих органів управління козацької військово-політичної організації – загальної козацької ради, Запорозького Коша, судових органів. В статті також розглядається проблема розвитку правових відносин на Січі. У підсумку автор приходить до висновку, що Запорозька Січ була зародком майбутньої Української козацької держави.

Ключові слова


Запорозька Січ; загальна військова рада; Кіш; кошовий отаман; козацька старшина; республіка; судові органи; козацьке звичаєве право; державницькі функції Січі; демократія; охлократія

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрущенко Л.В., Федосов В.М. Запорозька Січ як український феномен – К., 1995 – 173 с.

Апанович О.М. Розповіді про запорозьких козаків К., 1991 – 335 с.

Бантыш-Каменский Д. История Малой России М., 1822

Боплан, Гійом Левассер де. Опис України / Гійом Левассер де Боплан. Пер. з фр., приміт. та передм. Я. І. Кравця. — Львів: Каменяр, 1990. — 301 с.: іл.

Брайчевський М. Конспект історії України. – К. – 1993 – 208 с.

Винар Л. Силуети епох. Дмитро Вишневецький, Михайло Грушевський – Дрогобич, 1992 – 184 с.

Голобуцький В. О. Запорізька Січ в останні часи свого існування. 1734–1775 / АН Української РСР. – К.: Вид-во АН УРСР, 1961. – 415 с.

Голобуцький Володимир. Запорозьке козацтво. — К.: Вища шк., 1994. — 539 с.

Грушевський М. Історія України-Руси Том 7, К.,1995 – 624 с.

Грушевський М. Байда-Вишненвецький в поезії й історії // Записки українського наукового товариства в Києві. – К., 1909 р. – Кн. 3. – с. 108-139

Захарченко П. Запорозька Січ – передтеча української гетьманської держави // Історія України № 18, 2003 – с. 1-5

Каманин И.М. К вопросу о козачесте до Богдана Хмельницкого // Чтения исторического общества Нестора летописца. – К., 1894. – Кн.8. – Отд. 2.

Компан О. Кипень у казані історії // Вітчизна 1986, - № 9 – с. 184

Крип’якевич І., Гнатевич Б., Стефанів З. Історія українського війська (від княжих часів до 20-х років ХХ ст.), Львів, 1992 – 712 с.

Маркс К. Стенька Разин // Молодая Гвардия – 1926 - № 1 – с. 104-125

Наливайко Д.С. Козацька християнська республіка / Запорозька січ у західно-європейських історико-літературних пам’ятках. К., 1992 – 495 с.

Падалка Л.В. По вопросу о существовании Запорожской Сечи в первые времена запорожского козачества // Журнал «Киевская старина», 1894- № 5 – с. 258-276; №6 – с. 439-461

Смолій В.А., Степанков В.С. Українська державна ідея XVII-XVIII століть: проблеми формування, еволюції, реалізації – К., 1997 – 368 с.

Смолій В.А., Степанков В.С. Українська національна революція XVIІ ст. (1648-1676 рр.) – К., 1999 – 352 с.

Стороженко І.С. Богдан Хмельницький і воєнне мистецтво у визвольній війні українського народу середини XVIІ століття Книга перша Воєнні дії 1648-1652 рр.- Дніпропетровськ – 1996. – 320 с.

Шевчук В.П., Тараненко М.Г. Історія української державності. Курс лекцій. К., 1999 – 480с.

Щербак В.О. Українське козацтво: формування соціального стану. Друга половина ХV – середина ХVІІ ст. К.,2000 – 300 с.

Яворницький Д. Історія запорозьких козаків Т.1, К., 1990- 578 с.

Яворницький Д. Історія запорозьких козаків Т.2, К., 1990 - 560 с.