МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ У СУЧАСНОМУ СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ

Автор(и)

  • В. М. Щербина Інститут культурології Національної Академії Мистецтв України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2013.2(18).33212

Ключові слова:

комунікація, міжкультурна комунікація, соціокультурний простір, діалог культур

Анотація

Статтю присвячено розгляду основних теоретичних підходів до проблеми міжкультурної комунікації, що мають місце в зарубіжній та вітчизняній соціологічній літературі. Автор приходить висновку, що комунікація в соціокультурному просторі має розглядатися як  відображення міжкультурних зв’язків певних груп людей у певний  історичний період розвитку суспільства.

Біографія автора

В. М. Щербина, Інститут культурології Національної Академії Мистецтв України

доктор соціологічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи

Посилання

Пустовіт Л. О. Словник іншомовних слів / Л. О. Пустовіт, О. І. Скопенко, Г. М. Сюта, Т. В. Цимбалюк. – К.: „Довіра” УНВЦ „Рідна мова”, 2000. – С.101.

Основы теории коммуникации: Учебник / Под ред. М.А.Василика. – М : Гардарики, 2003. – С.44.

Singer M. R. Intercultural Communication: A Perceptual Approach. – Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1987. – 258 p.

Samovar L., Porter F. Intercultural Communication: A Reader. – Belmont: Wadsworth, 1994. – 387 р.

Triandis H. Psychologia miedzykulturowa: rozwoj і dokonania // Przeglad Psychologiczny, 1991 – № 1 – S. 12.

Большая Советская энциклопедия / Гл. ред. А.М.Прохоров. – Третье изд. – М.: Советская энциклопедия, 1973. – Т.13. – с. 60.

Cambridge International Dictionary of English – Cambridge Univ. Press, 1995. –ХVІІІ, 1792 р.

Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация. – М.: Слово / Slovo, 2000. – С. 124

Слющинський Б.В. Міжкультурна комунікація як метод соціального пізнання // Нова парадигма. – 2005. – Випуск 45. – С. 167 - 176.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Соціологія