ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТЕСТУВАННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ У КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ

Автор(и)

  • В. В. Павловський Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Ukraine
  • Д. Л. Герчанівський Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2013.2(18).33205

Ключові слова:

тестовий контроль, інноваційні технології, модульно-рейтингова система

Анотація

У статті аналізу.ться практичні методики тестового контролю успішності навчання студентів в рамках модульно-рейтингової системи. Особливий акцент робиться на використання комп'ютерних технологій, зокрема - програмного продукту Moodle в тестовому контролі.

Біографії авторів

В. В. Павловський, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

кандидат філософських наук, доцент кафедри політології, соціології та соціальної роботи

Д. Л. Герчанівський, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

магістрант кафедри політології, соціології та соціальної роботи

Посилання

Болонський процес: стан та перспективи розвитку вищої освіти в Україні : збірник тез доповідей IX всеукр. наук.-метод. конф.; 18 – 19 листоп. 2010 р., Київ. Ч. 2 /відп. І.О. Мікульонок. – Київ.: НТУУ «К П І», 2010. – 264 с.

Герчанівський Д.Л. Інноваційні технології контролю успішності студентів з гуманітарних дисциплін: монографія / Д.Л. Герчанівський, Е.Ф. Іпатов, В.В. Павловський. – К.: НАКККіМ, 2010. – 192 с.

Горбачик А.П. Аналіз даних соціологічних досліджень засобами SPSS: Навч. посіб./ А.П. Горбачик, С.А. Сальнікова. – Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – 164 с.

Освітні технології: Навч.- метод. посіб./ [О.М. Піхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін.]: за ред. О.М.Пехоти. – К. : А.С. К., 2004. – 256 с.

Розновець О.І. Можливості сучасних систем автоматизованого тестування для проведення модульного контролю знань / О.І. Розновець, В.О. Сперанський Л.А. Волощук// Проблеми освіти: Наук. – метод. зб./ ТМП МОП України. –2005 – Вип. 45 : Болонський процес в Україні. – Ч. І. – С.179 – 183.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Соціологія