DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2013.2(18).33201

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АКТОР-СЕТЕВОЙ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ОРИЕНТАЦИИ: БРУНО ЛАТУР

Я. В. Кононова

Анотація


У статті розглядаються питання, пов'язані з особливостями методологічних аспектів актор-мережевої теоретичної орієнтації (Actor-Network Theory, ANT). Коротко розкривається зміст базових понять концепції Бруно Латура.


Ключові слова


актор-мережа; конструктивізм; об'єкт; матеріальність; річ; політичне; наука; суспільство; природа; постмодернізм; деконструктивізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Доманська Є. Історія та сучасна гуманітаристика: дослідження з теорії знання про минуле / Є. Доманська. – К.: Ніка-Центр, 2012. – 264 с.

Harman G. Prince of Networks. Bruno Latour and Metaphy¬sics / G. Harman. – Melbourne: re.press, 2009. – 247 p.

Столярова О. Социальный конструктивизм: онтологический поворот / Вестник МГУ, Сер. «Философия», 2003, № 3

Вахштайн В. Возвращение материального. Пространства, сети, потоки в акторно-сетевой теории / Социологическая теория: история, современность, перспективы / Под ред. А. Ф. Филиппова. – СПб.: Владимир Даль, 2007. С. 489–523

Вахштайн В. Джон Ло: социология между семиотикой и топологией / «Социологическое обозрение», 2006, №1

Социология вещей. Сборник статей / Под ред. Вахштайна. – М.: Издательский дом «Территория будущего», 2006. – 392 с.

Латур Б. Надежды конструктивизма / Социология вещей. Сборник статей / Под ред. Вахштайна. – М.: Издательский дом «Территория будущего», 2006. С. 365–390

Латур Б. Когда вещи дают отпор: возможный вклад «исследований науки» в общественные науки / Социология вещей. Сборник статей / Под ред. Вахштайна. – М.: Издательский дом «Территория будущего», 2006. С. 342–365

Степин В.С. Теоретическое знание / В. С. Степин. – М.: Прогресс-Традиция, 2000. С. 641-697

Рансьер Ж. На краю политического / Ж. Рансьер. – Пер. с франц. Б.М. Скуратова. – М.: Праксис, 2006. – 240 с.

Фуко М. Рождение клиники / М. Фуко. – М.: Смысл, 1998. – 310 с.

Латур Б. Нового времени не было. Эссе по симметричной антропологии / Пер. с франц. Д.Я. Калугина. – СПб.: Изд-во Европ. ун-та в С. Петербурге, 2006. – 240 с.