DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2013.2(18).33187

ЧУЖИНЕЦЬ ЯК ПРИНЦИП РОЗРІЗНЕННЯ У МЕЖАХ СИМУЛЯТИВНИХ ПОЛІТИЧНИХ ПРАКТИК ЗГІДНО КОНЦЕПЦІЇ ЖАНА БОДРІЯРА

А. С. Гарбадин

Анотація


З'ясовано, що Ж. Бодріяр визначає політичне, на сучасному етапі, цілковито узалежненим від механізмів симуляції. Доведено, що існування чужинця за таких умов продиктоване виходом за ці правила. Класична драма відчуження поглинута екстазом комунікації. Полі¬тика терпимості, культивування зовнішнього ковзання відмінностей, діалогу із штучно змодифікованим іншим, – це лише суцільний наратив, єдиний симулякр, бінарна гра із відомим заздалегідь переможцем. Зрештою, розріз¬нення, чужорідність, яку неможливо зрозуміти, – це і є форма подачі чу¬жинця у Ж. Бодріяра.

Ключові слова


чужинець; інший; симуляція; політичний дискурс

Повний текст:

PDF

Посилання


Бодрийар Ж. В тени молчаливого большинства, или Конец соціального / Бодрийар Ж. – Екатеринбург, 2003. – 322 с.

Бодрийар Ж. Забыть Фуко / Бодрийяр Ж. – СПб. : Изд–во "Владимир Даль", 2000 – 96 с.

Бодрийяр Ж. К критике политической экономии знака / Ж. Бодрийяр. – М. : Академический проект, 2007. – 336 с.

Бодрийяр Ж. Прозрачность зла / Бодрийяр Ж. – М. : Добросвет, 2000. – 258 с.

Бодрийяр Ж. Соблазн / Бодрийяр Ж. ; [пер. с фр. А. Гараджи]. – М. : Изд-во Ad Marginem, 2000 – 320 с.

Бодріяр Ж. Символічний обмін і смерть / Ж. Бодріяр ; [пер. з фр. Л. Кононовича]. – Львів : Кальварія, 2004. – 376 с.

Jean Baudrillard. Ecstasy of Communication // The Anti-Aesthetic Essays on Postmodern Culture / еd. H. Foster. – Port Townsend: Bay Press, 1983. –P. 126–133.