DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2013.3(19).32229

ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ

C. Ф. Орлов

Анотація


Проаналізовано питання сутності політичної культури, її структуру та основні компоненти. Розглянуто в історичному розрізі етапи становлення та розвитку концепту політичної культури на основі аналізу першоджерел. Доведено, що політична культура складає важливий неінституціональний компонент парламентаризму і відображає складну взаємодію низки системоутворюючих чинників.

Ключові слова


політична культура; правова культура; парламентаризм; парламентська культура; консенсусна модель; політичні орієнтації

Повний текст:

PDF

Посилання


Александер Дж. Власть, политика и гражданская сфера / Дж. Александер ; [пер. с англ. Горностаевой] // Социологические исследования. – 2009. – № 10. – С. 3–17.

Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии // Полис. – 1992. -№4

Бирюков Н. Парламентская деятельность и политическая культура / Н. Бирюков, В. Сергеев // Общественные науки и современность. – 1995. – № 1. – С. 66–75.

Вовканич С. Політична культура: націоцентризм чи регіоналізм? Режим доступу: http://www.franko.lviv.ua/faculty/Phil/Periodyka/rewiews_02.pdf

Гірц К. Інтерпретація культури: Вибрані есе / Пер. з англ..- К.: Дух і Літера, 2001. -542с.

Завершинский К. Ф. Когнитивные основания политической культуры: опыт методологической рефлексии / К. Ф. Завершинский // Политические исследования. – 2002. – № 3. – С. 19–30.

Мiргалов М. Політична культра України: радянська чи пострадянська? // Сучасність 1995 №10.-C.28

Матусевич В.Політична культура: теоретико-методологічні проблеми дослідження // Соціологія: Теорія, методи, маркетинг. – 1998. №4-5.

Погорєлова А. Культура парламентарзму – культура демократії. // Віче – 2003 р. №4. -С.18.

Політична культура демократичного суспільства: стан і перспективи розвитку в Україні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26-27 лютого 1998р. – К.: Гнозис, 1998.—226с.

Політологія: Довідник/М.І.Обушний, А.А.Коваленко, О.І.Ткач; За ред.. М.І.Обушний. – К.:Довіра, 2004 – 599с.

Проскуріна О.О. Політична культура України: проблеми полярності в політичній культурі як прояв регіональної полярності в державі. Режим доступу: http://www.rusnauka.com/PRNIT_2006/Politologia/15946.doc.htm.