DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2013.3(19).32226

ІДЕОЛОГІЧНІ ДОКТРИНИ УКРАЇНСЬКИХ ПРАВОЕКСТРЕМІСТСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ У КОНТЕКСТІ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОГО ДИСКУРСУ (НА ПРИКЛАДІ УНА-УНСО)

Є. О. Васильчук

Анотація


На прикладі УНА-УНСО розглянуто особливості формування ідеологічних доктрин правоекстремістських об’єднань в Україні. Констатується, що відсутність науково обґрунтованої політичної програми призводить до перетворення їхніх ідеологічних доктрин на еклектичний комплекс метафоричних гасел, декларацій і афоризмів, що є характерним для сучасної постмодерністської літератури.

Ключові слова


політичний радикалізм; екстремізм; руйнування; дестабілізація; провокація

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрющенко Е. С. Конфлікти, розколи і спроби об’єднання в українському націоналістичному русі (1990 – 2005 рр.) / Е. С. Андрющенко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету : збірник / голов. ред. Ф. Г. Турченко. – Запоріжжя, 2012. – Вип. XXХІІ. – С. 291 – 296.

Вишинський С. Філософія пограниччя: український вимір / Святослав Вишинський // Всеукраїнська студентсько-аспірантська філософсько-релігієзнавча конференція «Філософія: нове покоління». 22 24 лютого 2006 року. Тези доповідей. – К.: Національний університет «Києво-Могилянська академія», 2006. С. 9 11.

Дугин А. Г. Левый национализм [Электронный ресурс] / А. Г. Дугин // Философский портал «Арктогея». – Режим доступа : http://www.arcto.ru/modules.php?name=News&new_topic=44.

Зайченко Р. Вічний бунтар / Р. Зайченко // Нащадки Святослава. – 2011. № 1 (10). – С. 2 – 3.

Зайченко Р. Гряде реорганізація апарату / Р. Зайченко // Черкаська зона. – 1995. – Ч. 2. – С. 3.

Кара-Мурза С. Г. Каpтина миpа в фашизме [Электронный ресурс] / С. Г. Кара-Мурза // Официальный сайт С. Г. Кара-Мурзы. – Режим доступа : http://www.kara-murza.ru/books/sc_a/sc_a109.htm.

Корчинський Д. Викликаю вогонь на себе / Д. Корчинський. – К., 1998. – 27 с.

Корчинський Д. Війна у натовпі / Д. Корчинський. – К. : Амадей, 1999. – 384 с.

Корчинський Д. Передвиборна програма кандидата на пост Президента України Корчинського Дмитра Олександровича / Д. Корчинський // Голос України. 2004. № 183. – 1 жовт. С. 5.

Корчинський Д. Революція «от кутюр» / Д. Корчинський. – К. : ТОВ «Грот», 2004. – 154 с.

Корчинський Д. Революція спільнот / Д. Корчинський. – К., 1996. – 7 с.

Корчинський Д. Філософія смути / Д. Корчинський. – К. : Зелений пес, 2003. – 79 с.

Лупиніс А. Бунт має рацію (Політичний заповіт) / А. Лупиніс. — Чернігів: Факел, 2004. – 86 с.

Лупиніс А. Життя триває, точиться війна / А. Лупиніс // Нащадки Святослава. – 2011. № 1 (10). – С. 1.

Лупинос А. Доктрина дестабілізації [Електронний ресурс] / А. Лупинос // Офіційний сайт Націонал-трудового журналу «Страйк». – Режим доступу: http://ntz.org.ua/?p=1866.

Марш УНСО // Черкаська зона. – 1995. – Ч. 3. – С. 1.

Морозов И. Л. Политический экстремизм в информационном обществе / И. Л. Морозов // Космополис (Журнал мировой политики). 2008. № 1 (20). С. 72 81.

Муссолини Б. Доктрина фашизма [Электронный ресурс] / Б. Муссолини // Официальный сайт Общества «Белые Традиции». – Режим доступа: http://white-society.org/index.php?name=Files&op=view_file&lid=3.

Розумний М. М. Екстремізм і радикалізм як фактори розвитку політичної системи / М. М. Розумний // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2006. – Випуск 62 (Частина ІІ). – С. 77 83.

Ростокинский А. В. Преступления экстремистской направленности как проявления субкультурных конфликтов молодежных объединений: уголовно-правовые и криминологические проблемы : автореф. дисс. на соискание науч. степени д. ю. наук : спец. 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» / А. В. Ростокинский. – М., 2011. – 44 с.

Тима Ю. Якщо вже і вивозити нашу ядерну зброю до Росії, то бажано конкретно в Чечню / Ю. Тима // Українські обрії. – 1994. № 15 (46). – С. 1.

УНА-УНСО: «Хай ненавидять, аби любили». Програмова збірка. К. : Видавництво «ЕВРАЗІЯ», 1996. – 78 c.