DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2013.3(19).32204

ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЛАТИНСЬКІЙ АМЕРИЦІ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Т. В. Бессараб

Анотація


Дана стаття присвячена вивченню динаміки розвитку демократичного транзиту, в якій особлива увага приділяється фазам і етапам демократичного переходу в країнах Латинської Америки. Проаналізовано різні підходи до концептуалізації переходу типів політичних режимів з одного якісного стану в інший, виділивши, зокрема, основні етапи таких транзитів, їх акторів з притаманною їм стратегіями поведінки, характером конфліктів між ними і методами їх вирішення.


Ключові слова


транзитологічний підхід; трансформація; теорія залежного розвитку; Латинська Америка

Повний текст:

PDF

Посилання


Борисова Н. Институциональной измерение трансформации политических режимов / Н. Борисова // Проблемы демократии и демократизации / под ред . А. Харитоновой. - М.: Аспект -Пресс, 2002. - С. 6-36.

Егоренко Д.А. Метаморфозы либеральной демократии в незападных социумах как предпоссилка для трансформации классической транзитологии (исследования на примере России и Бразилии) / Д.А. Егоренко // Известия Саратовского университета. 2007. Т.7.Сер. Соиология. Политология. Вып.2.

Карл Т.Л., Шмиттер Ф. Пути перехода от авторитаризма к демократии в Латинской Америке, Южной и Восточной Европе / Т.Л.Карл, Ф. Шмиттер // Международный журнал социальных наук. - 1991. - № 1.

Никитченко А. Транснационализация демократии (ІІ). «Третья волна» демократизации в свете теорий мировой экономики / А. Никитченко // Полис. – 1999. – № 2// Режим доступу: //http://www.politstudies.ru/fulltext/1999/2/5.html.

Пшеворский А. Демократия и рынок. Политические и экономические реформы в Восточной Европе и Латинской Америке / А. Пшеворский // - М.: РОССПЭН, 1999. - 320 с.

Фісун О. А. Динаміка демократичних переходів: транзитологічна інтерпретація / О. А. Фісун // Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна / Режим доступу: http://www.br.com.ua/referats/Politologiya/40869.htm

Шипунов Г.В. Концептуальні засади транзитологічної парадигми: історія становлення / Г.В. Шипунов // Вісник Львівського національного університету. Філософсько-політологічні студії. – 2010. – Вип. 2. – С. 51-62.

Zuzankiewicz P. Z badań nad genetyczną i funkcjonalną interpretacjątransformacji systemowej / P. Zuzankiewicz. // Rocznik Nauk Politycznych. – 2004. – Rocznik 6, №7. – S. 175-195.

Huntington S.P. The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century/ S.P.Huntington // Norman: Oklahoma University Press, 1991.

O’Donnell G. Transitions from Authoritarian Rule. Tentative Conclusions about Uncertain Democracies / G. O’Donnell, P. Schmitter // Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1986. – 81 p.

Schmitter Ph. The International Context of Contemporary Democratization / Phillipe C. Schmitter // Stanford Journal of International Affairs. – 1993. – Vol. 2. – № 1. – Р. 1-34.