ВІДЕОГРА ЯК ОБ’ЄКТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА В КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЯХ: ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД

Автор(и)

  • О. В. Улітіна Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, Україна
  • Є. С. Якуша Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2023.4(60).296977

Ключові слова:

право інтелектуальної власності, авторське право, законодавство з авторського права, відеогра, комп’ютерна гра, креативні індустрії

Анотація

Стаття присвячена дослідженню індустрії відеоігор в Україні і зарубіжних країнах та вивченню особливостей законодавства, яке регулює діяльність цієї індустрії та створення і використання об’єктів права інтелектуальної власності, що нею створюються. Визначено, що основою індустрії відеоігор є об’єкти інтелектуальної власності, які створюються в ній, і головним чином – це відеоігри. Досліджено понятійний апарат в цій сфері, зокрема щодо розмежування понять «комп’ютерна програма», «комп’ютерна гра» і «відеогра». Крім того, запропоновано в залежності від пристрою, на якому відтворюється гра, визначити поняття «відеогра» як найбільш широке, тоді як «комп’ютерна гра», «консольна гра» чи «мобільна гра» вважати вужчими поняттями, які в цілому охоплюються поняттям «відеогра». Таке розмежування вбачається доцільним, оскільки правове регулювання відеоігор може змінюватися в залежності від такого пристрою. Розглянуто та проаналізовано різні підходи до правового регулювання відеоігор як об’єктів авторського права. Зокрема визначено, що відеоіграм може надаватися охорона як комп’ютерним програмам. Проаналізовано можливість охорони відеогри як аудіовізуального твору. Розглянуто також підхід до відеогри як до складеного об’єкту, до якого можуть входити програмний код, візуальна складова, музика тощо. Встановлено особливості різних видів відеоігор та їх вплив на правове регулювання цього об’єкта. Здійснено аналіз підходів іноземних держав до правового регулювання індустрії відеоігор та відеоігор, як об’єктів, які в ній створюються. Здійснено аналіз підходів до відеогри як до продукту (товару) чи як до надання послуги. Визначено, що ці дискусійні підходи переважно існують через те, що розробники відеоігор у ліцензійних угодах з кінцевим користувачем визначають придбання гри як надання послуги доступу до неї, а не як купівлю певного продукту (товару).

Посилання

Про авторське право і суміжні права: Закон України від 01 грудня 2022 р. № 2811-IX. Офіційний Вісник України 2023 р., № 3, ст. 74 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-20#Text

Copyright Law of the United States (Title 17) and Related Laws Contained in Title 17 of the United States Code. 2021. URL: https://copyright.gov/title17/title17.pdf

Copyright Act of 9 September 1965 (Federal Law Gazette I, p. 1273), as last amended by Article 25 of the Act of 23 June 2021 (Federal Law Gazette I, p. 1858) URL: https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_urhg/index.html#gl_p0014

Grosheide, F. W., et al. "Intellectual Property Protection for Video Games – a View From the European Union." Journal of International Commercial Law and Technology, vol. 9, № 1, 2014, pp. 1-13.

Stark, David, Grand Theft Architecture: Architectural Works in Video Games after E.S.S. Entertainment v. Rockstar Games (March 3, 2010). Berkeley Technical Law Journal, Vol. 25, p. 429, 2010, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1771124

Herrera González, Héctor Camilo, Protection of Video Game Mechanics through the Patentability of Software (July 2, 2019). La Propiedad Inmaterial № 27, Enero-Junio 2019, Available at SSRN:https://ssrn.com/abstract=3413816

Fabricatore, Carlo. (2007). Gameplay and game mechanics design: a key to quality in videogames. 10.13140/RG.2.1.1125.4167.

Rautela, Mayank, Video Game: An Audio Visual Protection or a Software Protection (November 5, 2016). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2887814 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2887814

Research on Copyright Protection of Computer Games. Xiang Hua Deng and Dan Liu. E3S Web Conf., 218 (2020) 04020 DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202021804020

Court of Justice of the European Union 23 January 2014 Judgment in Case C-355/12 Nintendo and Others v PC Box Srl and Others URL: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-01/cp140009en.pdf

Shani Shisha, Fairness, Copyright, and Video Games: Hate the Game, Not the Player, 31 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. 694 (2021). Available at: https://ir.lawnet.fordham.edu/iplj/vol31/iss3/1

END USER LICENCE AGREEMENT UBISOFT URL: https://legal.ubi.com/eula/en-INTL

CONSOLE (PS3™ AND XBOX®) END USER LICENSE AGREEMENT BLIZZARD URL: https://www.blizzard.com/en-us/legal/1880cd5e-38bb-4e0d-9f94-f95153f1e8d9/console-ps3-and-xbox-end-userlicense-agreement

Bonadio, Enrico and Trapova, Alina, Intellectual Property Law in Gaming and Artificial Intelligence (April 1, 2023). book chapter in Chris Bevan (ed), ‘Handbook on Property Law & Theory’ (Elgar Forthcoming), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4421726

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-18

Номер

Розділ

Право