ПРЕВЕНТИВНІ ЗАХОДИ ПРОБАЦІЇ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ ПРАВОПОРУШНИКІВ

Автор(и)

  • А. П. Гусак Волинський національний університет імені Лесі Українки, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2023.2(58).285612

Ключові слова:

запобігання злочинності, злочинність неповнолітніх, постпенітенціарна пробація, пробаційні програми, ресоціалізація, рецидивна злочинність, служба пробації, ювенальна пробація

Анотація

У статті розглядаються превентивні заходи пробації щодо неповнолітніх правопорушників. Зараз, в українському суспільстві ювенальна юстиція все частіше сприймається як система запобігання та профілактики причин ювенальної злочинності. Це призводить до модернізації системи профілактики правопорушень серед неповнолітніх. Виходячи з критичного аналізу профілактичних компонентів запобігання злочинності неповнолітніх, було запропоновано багато варіантів щодо поліпшення вітчизняних заходів профілактики. Дана стаття зобов’язана висвітлити діяльність служби пробації та розглянути і проаналізувати превентивні заходи пробації щодо неповнолітніх правопорушників. Останніми роками органи державної влади України, науковці та окремі громадські організації зробили серйозні кроки щодо реалізації державної політики у сфері кримінально-виконавчих відносин, особливо щодо неповнолітніх, пробації, реформування пенітенціарної системи тощо. Система пробації є частиною системи ювенальної юстиції, як комплекс заходів, які можуть бути застосовані до особи, визнаної судом винною у вчиненні злочину, якщо її засуджено до певного строку позбавлення волі або іншої відповідальності, з метою встановити певні межі та зобов'язання щодо правопорушника з метою соціальної реабілітації. Отже, суть ювенальної пробації полягає в тому, що працівники органів пробації створюють ефективний соціальний супровід засуджених неповнолітніх, які підлягають звільненню, тобто допомагають неповнолітнім адаптуватися для життя в суспільстві, після відбування покарання. Після звільнення неповнолітніх з місць позбавлення волі, без належної роботи органів пробації і різних громадських організацій, вони можуть зустрітися з низкою проблем, які неможливо вирішити самотужки, і без їх участі можливе повернення в кримінальне середовище. Автор вважає, що пробація є необхідним інструментом адаптації неповнолітніх правопорушників у суспільстві після виходу з місць позбавлення свободи.

Посилання

Аніщук В. Організація служби пробації в Україні. Підприємництво, господарство і право (кримінальне право): журнал. Київ, 2017. № 3. С. 224–226.

Богатирьова О. І. Пробація як перспективний напрям політики держави у сфері боротьби зі злочинністю. Політика у сфері боротьби зі злочинністю. Івано-Франківськ, 2014. С. 274–276.

Василевич В. В. Кримінологічне обґрунтування запровадження інститутів відновного правосуддя та пробації в Україні. Науковий вісник національної академії внутрішніх справ. 2014. № 3. С. 45–49.

Вітфілд Д. Вступ до служби пробації: моногр. Київ: Атіка, 2004. С. 59–60.

Головна. Міністерство юстиції України. URL: https://minjust.gov.ua/dkvs.

Коренюк А. А. Орган пробації як суб’єкт запобігання рецидивним злочинам неповнолітніх в Україні. Публічне право. 2018. № 3(31). С. 31–40.

Правила Ради Європи про пробацію. Рекомендація CM/Rec(2010)1. (неофіційний переклад) URL: https://rm.coe.int/16806f4097.

Про затвердження Інструкції з організації роботи підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України : Наказ М-ва внутр. справ України від 19.12.2017 р. № 1044 : станом на 21 серп. 2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0686-18#Text.

Про затвердження Порядку розроблення та реалізації пробаційних програм : Постанова Каб. Міністрів України від 18.01.2017 р. № 24. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/24-2017-п#Text.

Про пробацію : Закон України від 05.02.2015 р. № 160-VIII : станом на 1 січ. 2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/160-19#Text.

Рекомендація CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов'язки. Офіційнийвебпортал парламенту України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a38#Text.

Юревічіус І. Дорога до латвійської служби пробації. Питання ювенальної юстиції. 2009. № 1(21).

Ягунов Д. Служба пробації: концепція, засади діяльності, організаційна структура. Відновне правосуддя в Україні. 2007. № 1(5). С. 60–64.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-07

Номер

Розділ

Право