ДО ПРОБЛЕМИ ІДЕОЛОГІЗАЦІЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ СУЧАСНОСТІ

Автор(и)

  • Н. В. Чубур Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2023.2(58).285611

Ключові слова:

глобалізація, глобалізм, ідеологія, деідеологізація, техносфера, модернізація

Анотація

У статті аналізується ідеологічний фактор впливу на процеси глобалізації в сучасному світі. У зв’язку з цим проведено аналіз різноманітних ідеологічних концептів, доктрин і теорій. Розглянуто ідеологічне явище глобалізації через призму глобалізму. Зокрема, автор досліджує політичний глобалізм, що ґрунтується на уявленнях ідеологічного порядку та враховує інтереси і можливості держав, що найбільш виграли від сучасних процесів глобалізації, особливо у політичній і економічній частинах. Особлива увага приділена впливу англо-американського лібералізму. В цьому контексті глобалізм розглядається з точки зору ідеології та стратегії, у відповідності з якою зусиллями глобалістів конструюється світ економічного і політичного монополізму. У відповідності з цим нормальна конкуренція і партнерство підмінені поділом на «золотий мільярд» та периферію. Автор наводить наукову класифікація типів глобалізму, що формують картину сучасного світу. У статті особлива увага приділяється протиріччям щодо значення та впливу ідеологічного фактору на сучасні глобалізаційні процеси. Зокрема, аналізується проблема деідеологізації та реідеологізації суспільства. Автор розглядає різноманітні за своїм походженням, сферами прояву, механізмами і наслідками процеси, що складають об’єктивний зміст глобалізації і вважає, що останні не можуть бути вільні від комплексу ідеологічних факторів, цінностей і аспектів. Окремо піднято питання щодо реалізація інтересів техносфери. Концепція техносфери і пов’язані з нею ідеологічні побудови пересікаються з однією із самих важливих і гострих проблем сучасності – співвідношенням процесів глобалізації з модернізацією, провідним напрямом якої виступає вестернізація. Автор розглядає ідеологію глобалізму в межах економікоцентриського підходу щодо інтерпретації сучасного світу.

Посилання

Глобалізація та політика національної безпеки : підручник / під ред. Петра Юхименка. К.: Центр навчальної літератури, 2021. 408 с.

Карл Поппер Відкрите суспільство та його вороги. Том І. / Перекл. з англ. О. Коваленка. К. : Основи, 1994. 444 с.

Global transformations: politics, Economics and culture / Held D., McGrew A., Goldblatt D., Perraton J. Cambridge; Oxford: Polity Press, 2000. 515 p.

Valladao A. Le XXI siècle sera americain. Paris, 1993. P. 48.

Френсіс Фукуяма Політичний порядок і політичний занепад. Від промислової революції до глобалізації демократії. К. : Наш формат, 2019. 608 с.

Політологічний енциклопедичний словник / Упоряд. В. П. Горбатенко. К. : Генеза, 2004. 792 с.

Хрестоматія з політології: навч. посібн. / упор. В. Ф. Смолянюк, Н. В. Чубур. К : КНЕУ, 2014. 579 с.

Манхейм К. Ідеологія та утопія / Пер. з нім. К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2008. С. 132.

Eagleton T. Ideology: An Introduction. N. Y., 1991. P. 2.

І. Валлерстайн Світ 2050 року буде таким, яким ми його створимо. Веб-сайт: URL: http://www.commons.com.ua

Fuller G. Redrowing the World Borders // World Policy Journal. Summer 1998. P. 30.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-07

Номер

Розділ

Політологія