ГРОМАДСЬКА ДУМКА ТА ПОЛІТИЧНІ НАСЛІДКИ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ: СПЕЦИФІКА ТА Й ВЕКТОРИ ВЗАЄМОВПЛИВУ

Автор(и)

  • В. В. Світла Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2023.2(58).285610

Ключові слова:

громадська думка, політичні маніпуляції, лідери громадської думки, діджиталізація, політичне Інтернет-середовище, політичні актори, демократична громадськість

Анотація

Стаття присвячена вивченню цифрової публічної самопрезентації міноритарних груп та індивідів в Інтернет-середовищі, яка ставить під сумнів здатність функціонування громадськості як збалансованої спільноти. Мета дослідження – встановлення викликів діджиталізації для структури сучасної громадської думки. Охарактеризовано політичний вимір процесів діджиталізації, який потребує ретельного аналізу, оскільки стан громадської думки вже не повною мірою може бути діагностований традиційними засобами соціологічних досліджень. Було підкреслено, що в умовах російсько-української війни знання про структуру громадської думки можуть істотно вплинути на формування ефективних стратегій протидії ворожим маніпуляціям та побудови кампаній просування проукраїнських позицій. Проаналізовано здатність громадської думки реагувати на публічну інформацію. Розкрито значення структурування громадської думки не лише на основі ідейних уподобань та агрегування інтересів, але й на основі «другорядних» чинників, зокрема, суб’єктивних симпатій. З’ясовано, що внаслідок багатоманітності засобів поширення політичної інформації відбувається поєднання традиційних і діджитальних медіа. Виявлено, що діджиталізація сприяє прозорості та повноті відображення інформації про діяльність влади у демократичному суспільстві. Доведено, що навіть в умовах сталої демократії існує практика цілеспрямованої зміни політичних позицій громадян на користь певного ангажованого повідомлення або тези. Встановлено, що в умовах сучасної України ресурсна забезпеченість віртуальних політичних суб’єктів робить маніпулятивні практики успішними та дуже поширеними. Припущено, що наслідки політичної діджиталіації несуть істотну загрозу фундаментальним цінностям демократичного представництва, правам на реалізацію свободи слова тощо. З’ясовано, що вільна преса виступає об’єктом маніпуляцій з боку політичних інститутів та акторів. Встановлено, що проблематизується формування інтегрованої громадської думки, яка агрегується як сукупність різних позиції та виразів. Розглянуто питання об’єктів маніпуляції, які виступають не лише компонентами суспільства, але й децентралізованої державної влади. Вказано на специфіку стратегічного мислення у цифровому середовищі, яка передбачає появу маніпулятивних подій та псевдоподій, а також керування порядком денним. Зроблено висновок, що традиційні інститути та актори поступово усуваються з політико-комунікаційної арени. Обґрунтовано, що медійна політика сучасних держав та політичних акторів відзначається використанням технологій адресного Інтернет-рекламування, що дає змогу залучити аудиторією до розгляду певних подій, які ніби мають широке суспільне значення.

Посилання

Балуцька Л.Громадська думка як складова процесу інституціалізації демократії в сучасній Україні. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2012. Вип. 2. С. 198–204.

Березовська-Чміль О. Б. Ідеї цифрового авторитаризму крізь призму філософії політики. Соціально-гуманітарний вісник. 2020. Вип. 31. С. 99–100.

Білоус І. В. Управлінські аспекти вивчення громадської думки стосовно створення умов безпечного материнства на місцевому рівні. Інвестиції: практика та досвід. 2012. № 13. С. 100–104.

Дембіцький С. С. Особливості громадської думки в Україні під час війни (академічний досвід). Вісник Національної академії наук України. 2023. № 5. С. 86-89.

Засадко В. В., Лиска О. Г. Громадська думка щодо якості надання адміністративних послуг у містах України. Стратегічні пріоритети. 2015. № 2. С. 142–147.

Кудрявцев О. Цифрова нерівність: особливості впровадження системи електронного урядування в сучасному полі української політики. Evropský politický a právní diskurz. 2014. Sv. 1, Vyd. 6. С. 276–285.

Лісовська Ю. П. Тотально-цифровий контроль щодо дифузії державної політики в умовах надзвичайних ситуацій. Молодий вчений. 2020. № 10(2). С. 351–354.

Лукач К. В. Вплив цифрових технологій на розвиток політичної комунікації. Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. 2018. № 1. С. 135–139.

Нестерович В. Ф. Генезис наукової думки щодо розуміння конституційно-правових засад впливу

громадськості на прийняття нормативно-правових актів. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2016. Вип. 1. С. 26–38.

Панченко В. Г. Інформаційно-цифровий неопротекціонізм у політиці економічного патріотизму: новий інструмент фрагментації цифрової економіки. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 6. С. 5–12.

Петрушина Т., Соболєва Н., Чепурко Г. Громадська думка щодо ролі науки в українському суспільстві. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2016. № 2. С. 81–101.

Семенець О. Маніпулятивні дискурсивні практики використання концепту ‘патріотизм’ та їхній вплив на громадську думку (критичний дискурс-аналіз та соціологія). Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Журналістика.

Т. 33(72). № 1(3). С. 155–160.

Стеблина Н. О. Український цифровий політичний дискурс в умовах «гібридної медіа системи». Сучасне суспільство. 2020. Вип. 1. С. 176–185.

Тихоненко І. В. Цифрова дипломатія як інструмент зовнішньої політики США у ХХІ столітті. Політичне життя. 2019. № 1. С. 85–90.

Торяник В. М. Громадська думка та політична ментальність як компоненти політичної культури суспільства. Право і суспільство. 2013. № 5. С. 161–165

Фролов П. Д. «Консолідована громадська думка»: спроба операціоналізації поняття. Психологічні науки: проблеми і здобутки. 2014. Вип. 6. С. 262–277.

de León E., On Issue Survival: News Media and How Political Issues Remain Salient in the Face of Crisis. International Journal of Public Opinion Research. Volume 35. Issue 3. Autumn 2023. edad024, https://doi.org/10.1093/ijpor/edad024

Seungsu L., Jaeho Ch., Communication Mediation in an Era of Partisan Selectivity: Modeling Effects of Information and Discussion on Participation. International Journal of Public Opinion Research. Volume

Issue 3. Autumn 2023. edad020 https://doi.org/10.1093/ijpor/edad020

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-07

Номер

Розділ

Політологія