НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • І. М. Крупеня ПЗВО «Київський міжнародний університет», Україна
  • А. О. Старунська ПЗВО «Київський міжнародний університет», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2023.2(58).285590

Ключові слова:

туризм, державне регулювання, дестинація, законодавство, вдосконалення, реформування

Анотація

Дослідження присвячено аналізу розвитку туристичної сфери, яку доцільно розглядати крізь призму її багатогалузевого характеру і тісного факторного зв’язку практично з усіма сферами життєдіяльності. Констатовано перелік недоліків, таких як недостатній розвиток туристичної інфраструктури, недосконалість законодавства в галузі туризму, недостатнє просування та позиціонування українських туристичних послуг за кордоном, низький рівень інноваційних впроваджень, які необхідно в найближчий перспективі усунути задля подальшого удосконалення та розвитку туристичної сфери України. Визначено, що російське відкрите вторгнення в Україну дуже сильно вдарило по туристичній галузі України, підірвало довіру споживачів, поставило під сумнів Україну, як дестинацію для мирного туризму та збільшило невизначеність відносно інвестицій у туристичну індустрію. Акцентовано, що зазначені вище проблеми неможливо вирішити без безпосередньої участі держави. Продемонстровано розуміння важливості та значимості тієї ролі, яку відіграє туризм для економіки держави загалом, що зумовлює подальше науково-теоретичне обґрунтування функціонування системи державного регулювання цієї сфери.

Посилання

Забродська Г. І., Шаравін І. В. Вдосконалення державного регулювання туристичної діяльності. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Управління розвитком соціально-економічних систем» (15–16 червня 2022 року). Харків. 2022. С. 462–465.

Сисоєва С. І. Механізми державного регулювання ринку туристичних послуг України. На урок. Освітній проект: web-site. URL: https://naurok.com.ua/mehanizmi-derzhavnogo-regulyuvannyarinku-turistichnih-poslug-ukra-ni-177005.html (дата звернення: 22.03.2023)

Захарова С. Г. Державне регулювання туристичної галузі в Україні. Теорія та практика державного управління. 2008. Вип. 4. С. 298–305.

Про туризм : Закон України від 15.09.1995 р. № 324/95-ВР. Дата оновлення: 16.10.2020: website. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 27.03.2023).

Опанасюк Н. А. Державне регулювання туризму в Україні: правові форми, засоби та моделі / Н. А. Опанасюк, А. Г. Охріменко // Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі : колективна монографія. Луцьк. 2018. С. 17–37.

Леоненко Н. А. Теоретичні аспекти державного регулювання сфери туризму в Україні. Держава та регіони. Серія: Державне управління. № 4(64). Харків. 2018. С. 91–95.

Гостюк В. І. Сучасні моделі державного регулювання туристичної діяльності: міжнародна практика. Юридичний вісник. Повітряне і космічне право № 2. 2015. С. 105–108.

Чкан А. С. Державне регулювання сфери туризму в Україні. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Економічні науки. № 2(18). Том 3. Мелітополь. 2012. С. 276–290: web-site. URL: https://infotour.in.ua/chkan.htm (дата звернення: 28.03.2023)

Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року: Розпорядження КМУ від 16 березня 2017 р. № 168-р.: web-site. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-%D1%80#Text (дата звернення: 10.04.2023).

Моца А. А., Шевчук С. М., Середа Н. М. Перспективи післявоєнного відновлення сфери туризму Україні. Економіка та суспільство. Вип. 41. 2022: website. URL:https://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/download/1560/1501 (дата звернення:18.04.2023).

Подорожі під час війни: яких правил безпеки варто дотримуватись. Державне агентство розвитку туризму. 2023: web-site. URL: https://www.tourism.gov.ua/blog/podorozhi-pid-chas-viyniyakih-pravil-bezpeki-varto-dotrimuvatis (дата звернення: 18.04.2023).

Роїк О. Р., Недзвецька О. В. Шляхи розвитку туристичної сфери України у воєнний період. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: економічні науки. Вип. 46. 2022. С. 11–15: web-site. URL: https://tourlib.net/statti_ukr/roik3.htm (дата звернення: 18.04.2023).

Кириченко С. Подорожі та війна: якою буде туріндустрія після перемоги. Економічна правда: website. URL:https://www.epravda.com.ua/columns/2022/07/21/689436 (дата звернення: 18.04.2023).

Алєксєєва Ю. В. Державне регулювання розвитку туристичної галузі України в контексті досвіду Франції: автореф. дис. … канд. наук держ. упр.: 25.00.02. Одеса, 2005. 20 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-07

Номер

Розділ

Право