СУДОВІ СИМВОЛИ В КОМУНІКАЦІЯХ

Автор(и)

  • О. Кравчук National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Ukraine
  • І. Остащук Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2023.1(57).280831

Ключові слова:

класифікація символіки, мантія судді, звернення до судді, зображення судді, будівля суду, символ, присяга, судова семіотика, суд, правосуддя, зал судових засідань

Анотація

Стаття є оглядом проведеного авторами дослідження судової символіки. У статті розглянуто значення основних судових символів, їх формування, культурно-історичний контекст, у якому вони виникли, питання використання судових символів у соціальних комунікаціях. Судова символіка включає акціональні, візуальні, вербальні та просторові судові символи, які можна класифікувати за критерієм способу передачі та сприйняття значення. Акціональні символи стосуються виражень смислів через дію: сюди належить регламентованість судового процесу, що має визначений порядок, обов’язковий для дотримання учасниками засідання. Візуальні символи репрезентують окремі елементи судового символізму, де основним є зорове сприйняття, через яке здійснюється відповідне тлумачення символічного змісту та розуміння цінностей правосуддя й принципу верховенства права. Сюди належить мантія, нагрудний знак, твори образотворчого мистецтва як естетично значуща комунікація, в якій інтерпретуються теми суду (акцентуємо передусім на смисловому плані, не вдаючись у багатоплановий мистецтвознавчий аналіз живопису чи скульптури). Вербальна символіка – словесні стандартизовані формулювання, що означають повагу до суду й представляють суддю (суддів) як представників держави, іменем якої вони здійснюють правосуддя. Просторова означає структурування зали судових засідань та визначення смислового наповнення будівлі суду, зокрема її внутрішнього облаштування і вигляду екстер’єру, що вказує на принципи й цінності правосуддя. Вище окреслена множина способів репрезентації символів повинна розумітися як цілісний текст, у якому кожний із видів судових символів узгоджується та взаємодоповнюється іншими, з наміром досягнення основної комунікативної мети – передати значення справедливого правосуддя, верховенства права та поваги до суду як невід’ємних складників громадянського суспільства. Судова символіка відзначається системністю, в якій окремі елементи цілісно пов’язані та взаємообумовлені. Закономірності формування, структурування та осмислення окремих елементів судової символіки слід аналізувати з позиції цілісного бачення її мети і завдань у контексті процесу комунікації, спрямованого на соціум.

Біографії авторів

О. Кравчук, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

Doctor of Juridical Sciences, Professor, Judge, High Anti Corruption Court; Professor

І. Остащук, Borys Grinchenko Kyiv University

Doctor of Philosophical Sciences, Professor, Head of Department

Посилання

Chase, O. G. & Thong, J. Judging Judges: The Effect of Courtroom Ceremony on Participant Evaluation of Process Fairness-Related Factors, 24 Yale J. L. & Human. 2012. https://digitalcommons.law.yale.edu/yjlh/vol24/iss1/10

Mistygacz, М. Usytuowanie i strój urzędowy prokuratora w postępowaniu sądowym. Prokuratura i Prawo. 2014. № 10, s. 63–81.

Nadolski, B. ks. TChr. Leksykon symboli liturgicznych. Kraków: SALWATOR, 2010. 1762 s.

Leksykon liturgii. Opracowanie Ks. Bogusław Nadolski TChr. Poznań: Pallotinum, 2006. 403 s.

Президент України Петро Порошенко склав Присягу Українському народу (частина 1). Президент України, офіційне Інтернет-представництво, 7 червня 2014 р. URL: https://www.president.gov.ua/videos/prezident-ukrayini-petro-poroshenko-sklav-prisyagu-ukrayinsk-14

Зеленський склав присягу Президента України. Укрінформ, 20.05.2019. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2703711-zelenskij-sklav-prisagu-prezidenta-ukraini.html

Calling judges 'lord', 'lordship', 'your honour' not mandatory: Supreme Court. NDTV. January 06, 2014. URL: https://www.ndtv.com/india-news/calling-judges-lord-lordship-your-honour-not-mandatorysupreme-court-546975

Кравчук О., Остащук І. Звертання до судді (офіційний титул) як складник судової символіки. Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України: науково-практичний юридичний журнал, 2021, № 3-4, с. 7–12.

Кравчук О., Остащук І. 2023. Образ судді в правовій культурі. Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. 2023. Випуск 46. C. 74–85. URL: http://fps-visnyk.lnu.lviv.ua/archive/46_2023/46_2023.pdf

Кравчук О. О., Остащук І. Б. Судова символіка: монографія. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2022. 528 с. https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/46814/4/Kravchuk_Ostashchuk_Judicial_Symbolism.pdf

Кравчук О., Остащук І. 2021. Будівля суду чи палац правосуддя? (Погляд із позицій судового символізму). Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право: зб. наук. праць. Київ, № 1 (49). С. 109–120. URL: http://visnyk-psp.kpi.ua/issue/view/14079

Кравчук А., Остащук И. 2021. Зал суда с точки зрения судебного символизма. Azərbaycan Hüquq Jurnalı. № 1. S. 4–18. URL: https://www.ahj.az/en/archive/8-journal/56-2021-1.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-31

Номер

Розділ

Право