НЕДОПУЩЕННЯ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ПЕРЕВІРКИ: ПРАВОВІ НАСЛІДКИ

Автор(и)

  • В. П. Жмудінський

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2023.1(57).280828

Ключові слова:

контролюючий орган, податкова перевірка, адміністративний арешт майна, платник податків, суд

Анотація

Статтю присвячено дослідженню особливостей настання правових наслідків для платників податків у разі недопущення посадових осіб контролюючого органу до проведення податкової перевірки. Доведено, що для проведення позапланової перевірки платника податків у контролюючого органу повинні бути правові підстави, перелік яких визначений Податковим кодексом України. Аргументовано, що у разі відсутності у податкового органу правових підстав для проведення перевірки або оформлення наказу про проведення перевірки з порушенням вимог, платник податків має право недопустити посадових осіб контролюючого органу до проведення документальної перевірки. При цьому, крім недопущення до проведення податкової перевірки, такому платнику податків необхідно подати позов до суду про скасування наказу про проведення перевірки. В той же час, встановлено, що наслідком недопущення перевіряючих осіб до проведення перевірки буде вжиття податковим органом відповідних заходів реагування, шляхом застосування адміністративного арешту майна та/або звернення до адміністративного суду із позовною заявою про застосування арешту коштів на рахунках такого платника податків. Зазначено, що у випадку застосування адміністративного арешту майна, контролюючий орган повинен звернутися до суду із заявою про підтвердження обґрунтованості застосування такого адміністративного арешту, однак враховуючи те, що суб’єктом господарювання оскаржено наказ про проведення перевірки, то судами здебільшого приймаються рішення на користь платників податків з тієї причини, що між контролюючим органом та платником податків виник спір про право. Наявність спору про право виключає можливість і винесення судом рішення про застосування арешту коштів на рахунках такого платника податків. Обгрунтовано, що адміністративний арешт майна і арешт коштів на рахунках є способами забезпечення виконання податкового обов’язку, що застосовуються контролюючим органом до платників податків і які мають суттєві відмінності, що полягають в особливостях звернення податкових органів до суду із відповідними заявами.

Біографія автора

В. П. Жмудінський

адвокат, кандидат юридичних наук

Посилання

Васькович І.М., Баран М.М. Податкові перевірки: сучасний стан та процедури проведення. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2013. № 767. С. 104–109.

Татарова Т.О. Особливості податкової перевірки як форми податкового контролю. Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». 2016. № 4/2016. С. 113–122.

Податковий кодекс України: Закон України № 2755-VI від 02 грудня 2010 року. Верховна Рада України. офіц.веб-сайт. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення: 04.01.2023)

Лазебний Л.Л. Обґрунтованість призначення та проведення податкової перевірки можна оскаржувати навіть у разі допуску до такої перевірки. ТОВ «АктивЛекс». офіц.веб-сайт. URL: https://lexinform.com.ua/sudova-praktyka/obgruntovanist-pryznachennya-ta-provedennyapodatkovoyi-perevirky-mozhna-oskarzhuvaty-navit-u-razi-dopusku-do-takoyi-perevirky/ (дата звернення: 04.01.2023)

Жмудінський В.П. Особливості захисту прав та інтересів сільськогосподарських підприємств від протиправних дій фіскальних органів. Національна академія внутрішніх справ. Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 2016. С. 154–157.

Мельніченко А.С. Наслідки недопуску податкових інспекторів до проведення перевірки. Юридична фірма Bargen. офіц.веб-сайт. URL: https://bargen.com.ua/2020/naslidky-nedopusku-podatkovyhinspektoriv-do-provedennya-perevirky/ (дата звернення: 10.01.2023)

Стецко Р.В. Поняття адміністративно-примусових заходів забезпечення виконання платником податків його обов’язків. Наука і правоохорона. 2011. № 4(14). С. 129–133.

Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України № 2747-IV від 06 липня 2005 року. Верховна Рада України. офіц.веб-сайт. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 (дата звернення: 10.01.2023)

Постанова Верховного Суду № 804/1453/17 від 15 серпня 2018 року. Єдиний державний реєстр судових рішень. офіц.веб-сайт. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/75906603 (дата звернення: 12.01.2023)

Мамалуй О.О. Податково-правові особливості інституту адміністративного арешту. Прикарпатський юридичний вісник. 2019. № 1 (26) том 3. С. 30–35.

Постанова Верховного Суду № 820/1929/17 від 27 листопада 2018 року. Єдиний державний реєстр судових рішень. офіц.веб-сайт. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/ 78192211 (дата звернення: 12.01.2023)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-31

Номер

Розділ

Право