ПРИЧИНИ ТА УМОВИ, ЯКІ ДЕТЕРМІНУЮТЬ ВИНИКНЕННЯ ДОМАШНЬОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

Автор(и)

  • К. М. Буряк Український державний хіміко-технологічний університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2023.1(57).280823

Ключові слова:

кримінальне правопорушення, домашня злочинність, причини, умови, кривдник, жертва, запобігання

Анотація

У статті розглядаються причини та умови, які детермінують виникнення домашньої злочинності з позиції дуалістичного та діалектичного підходів. Згідно дуалістичного підходу розглянуто детермінанти за змістом: соціально-економічні, політичні, психологічні, виховні, географічні, духовні, ситуаційно-віктимологічні, нормативно-правові. За рівнем поширення: на макро-, мікро- та індивідуальному рівнях. За часом дії: короткострокові, середньострокові, довгострокові. На основі діалектичного підходу запропоновано визначення причин та умов домашньої злочинності та надано їх перелік. Так, до причин вчинення домашньої злочинності віднесено: особистість злочинця; криміногенна деформація суспільної свідомості; психічні розлади; ревнощі; пріоритет матеріальні потреби над духовними цінностями, соціальна нерівність, знецінення партнера; правовий і моральний нігілізм; спростування важливості інституту сім'ї; менталітет; депресивні стани; зловживання алкоголем на наркотичними речовинами; відмінність в інтересах, життєвих орієнтирах та прагненнях подружжя, несумісність партнерів; різниця у світогляді та світосприйнятті подружжя; недоліки в роботі поліції, небажання приймати участь у вирішенні сімейних конфліктів; тяжка хвороба та її наслідки у одного з подружжя, поширення культу насильства через телебачення, інтернет; погане виховання або його відсутність, невтішний приклад батьків, у сім’ях, де має місце домашня злочинність; послаблення впливу релігії. Умови поділено на: суб'єктивні (несприятливе сімейне середовище, в якому панує сімейне насильство та яке слугує первинним осередком для майбутнього кривдника; вади сімейного виховання; розбещення дітей з неблагополучних родин на етапі становлення особистості) та об'єктивні (бідність, злидні, відсутність нормальних умов існування, розшарування суспільства, ослаблення інституту сім’ї, знецінення ролі жінки, культивування насильства через інтернет, відеоігри); необхідні та достатні, також виділено супутні умови.

Біографія автора

К. М. Буряк, Український державний хіміко-технологічний університет

кандидат юридичних наук, доцент кафедри підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки

Посилання

Лимаренко Ю.С. Детермінанти домашнього насильства на мікрорівні (за матеріалами харківського регіону). Юридичний науковий електронний журнал. 2022. №3. С. 208–210.

Головкін Б.М. Причинність у системі детермінації злочинності. Теорія і практика правознавства. 2014. Вип. 1(5). С. 1–9.

Богатирьов І. Г. Кримінологія: підручник / за заг. ред. І. Г. Богатирьова, В. В.Топчія. Київ: ВД. Дакор, 2018. 352 с.

Кримінологія: навч. посібн. /О.М. Джужа, В.В. Василевич, О.Г. Колб та ін.; за заг.ред. докт. юр. наук, проф. О.М.Джужи. К.:Атіка, 2009. – 312 с.

Лукаш А.С. Зґвалтування: кримінологічна характеристика, детермінація та її попередження: дис. канд. юрид. наук:12.00.08. Харків, 2007. 226 с.

Сомик О.С. Чинники, що сприяють економічній злочинності в Україні та її проявам в організаційних формах. Правничий вісник Університету «КРОК». 2011. Вип. 9. С. 125–130.

Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: у 3 кн. Кн.1: Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки. К.: Ін Юре, 2007. 424 с.

Шмаль Л. Причини та умови злочинів у сфері службової діяльності і професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2014. №1. С. 212–217.

Кримінологічний словник-довідник / автори-упорядники: С.Ф. Денисов, М.В. Пузиревський. Чернігів: Десна Поліграф, 2019. 392 с.

Зелінський А.Ф., Оніка Л.П. Детермінація злочину: навч. посібник. Харків: УкрЮА, 1994. 52 с.

Кримінальна профілактика економічних злочинів: [наук.-практ. посіб. / С.В.Веліканов, А.Ф.Волобуєв, В.А.Журавель та ін.]; за ред. В.А.Журавля. Х: Харків юридичний, 2006. 236 с.

Неживець О.М. Основні причини, умови та механізм, що детермінують злочинну поведінку жінок. Юридичний вісник. 2012. №3(24). С. 119–122.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-31

Номер

Розділ

Право