ПАРТНЕРСТВО ЄС-УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СПІЛЬНОЇ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПОЛІТИКИ БЕЗПЕКИ: КРИТИЧНИЙ ОГЛЯД

Автор(и)

  • В. Хакімова Odesa I. I. Mechnikov National University, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2023.1(57).280818

Ключові слова:

Європейський Союз, Україна, Спільна зовнішня та безпекова політика, Угода про асоціацію, дипломатія, партнерство

Анотація

У статті подано комплексний аналіз партнерства між Європейським Союзом (ЄС) та Україною в контексті Спільної зовнішньої політики та політики безпеки (СЗПБ). Аналіз ґрунтується на ретельному огляді відповідної літератури, офіційних документів та експертних висновків і має на меті визначити основні проблеми та досягнення партнерства та запропонувати рекомендації щодо його подальшого розвитку. Автор наголошує на успіхах і проблемах партнерства між Україною та ЄС у таких сферах, як політична співпраця, економічна інтеграція та безпекова співпраця. Хоча підтримка ЄС суверенітету та територіальної цілісності України була ключовим фактором успіху партнерства, стаття також висвітлює кілька обмежень і недоліків партнерства. Серед них повільний темп реформ в Україні, вплив корупції на розвиток країни та обмежені важелі впливу ЄС на дії Росії. Щоб подолати ці виклики, у статті пропонуються рекомендації щодо зміцнення партнерства між Україною та ЄС, включаючи глибшу взаємодію в таких сферах, як енергетична безпека, права людини та верховенство права, а також більш активний підхід до підтримки демократичного розвитку України та реформуванню. Аналіз показує, що ці кроки є вирішальними для забезпечення подальшої актуальності та ефективності партнерства, а також для підтримки шляху України до європейської інтеграції та демократичної консолідації. Загалом ця стаття містить критичну та деталізовану оцінку партнерства між ЄС та Україною в контексті СЗППБ, пропонуючи важливу інформацію для науковців, політиків і практиків у сферах зовнішньої політики ЄС, української політики та міжнародних відносин.

Біографія автора

В. Хакімова, Odesa I. I. Mechnikov National University

PhD student at the Department of International Relations

Посилання

Газізуллін І.Ф., Гончар М. М., Коломієць О. В. Східне партнерство ЄС: додаткові можливості для євроінтеграції України / ред. В. Мартинюка. Київ : Агентство “Україна”, 2009. 84 с.

Коломієць О., Золкіна М., Головньов Д. Лісабонський Договір: аналіз впливу на відносини між ЄС та Україною у міжнародній, безпековій та оборонній політиці. Київ : Міжнар. Фонду «ВІДРОДЖЕННЯ», 2011. 90 с.

Копійка В. В., Шинкаренко Т. І. Європейський Союз: заснування і етапи становлення : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. : навч. посіб. Київ : ІнЮре, 2001. 448 с.

Лісабонські консолідовані договори про Європейський союз і функціонування Європейського Союзу / пер.та ред. В. Муравйов. Київ : Юрінком Інтер, 2011.

Пошедін О. І. Воєнна безпека України в контексті співробітництва з Європейським Союзом. Вісник НАДУ. 2014. № 3. С. 53–59.

Шаповалова О. І. Європейський Союз – Україна: межі нормативної сили. International Review. 2010. № 2(14). С. 4–10.

Шнирков О. І. Європейський Союз у глобальному інноваційному просторі : монографія. Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2008. 143 с.

Association agreement between the EU and Ukraine European / ed. by A. Zygierewicz. Brussels : European Parliamentary Research Service, 2020. 87 p. URL: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/642844/EPRS_STU(2020)642844_EN.pdf ( дата звернення: 10.03.2023).

Bretherton C., Vogler J. The European Union as Global Actor. 2nd ed. London : Routledge, 2005. 269 p.

Common Foreign and Security Policy. The European Commission’s Service for Foreign Policy Instruments. URL: https://fpi.ec.europa.eu/what-we-do/common-foreign-and-security-policy_en ( дата звернення: 15.03.2023).

Pashakhanlou A. H. Comparing and Contrasting Classical Realism and Neorealism. E-International Relations. 2009. URL: https://www.e-ir.info/2009/07/23/comparing-and-contrasting-classical-realismand-neo-realism/ (дата звернення: 12.03.2023).

Magone J. M. Contemporary European Politics: a Comparative Introduction. London : Taylor and Francis Group, 2010. 643 p.

Manners I. Normative Power Europe Reconsidered: Beyond the Crossroads. Journal of European Public Policy. 2006. Vol. 13, no. 2. P. 182–199.

Manners I. The Normative Ethics of the European Union. International Affairs. 2008. Vol. 84, no. 1. P. 45–60.

Marsh S., Mackenstein H. The International Relations of the European Union. London : Routledge, 2014. 328 p.

THE EU-UKRAINE SECURITY PARTNERSHIP: STATUS AND PROSPECTS. Kyiv : Razumkov Centre, 2021. 69 p. URL: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2021_eu_ukraine_security.pdf (дата звернення 15.03.2023).

Record number of Ukrainians support joining EU, backing for NATO membership falls – poll. Reuters. URL: https://www.reuters.com/world/europe/record-number-ukrainians-support-joining-eu-backingnato-membership-falls-poll-2022-04-05/ (дата звернення 18.03.2023).

Smith M. E. Europe’s Foreign and Security Policy: the Institutionalization of Cooperation. London : Cambridge University Press, 2004. 308 p.

The EU and Ukraine – EUAM Ukraine. EUAM Ukraine. URL: https://www.euam-ukraine.eu/eu-andeuam/(дата звернення 15.03.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-31

Номер

Розділ

Політологія