ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ПОЛІТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ ЯК СКЛАДОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ

Автор(и)

  • О. І. Тимошенко ПВНЗ "Європейський університет", Ukraine
  • Л. В. Чупрій Державний податковий університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2023.1(57).280815

Ключові слова:

політичні цінності, національна самосвідомість, суверенітет, національна ідентичність

Анотація

В статті висвітлюються основні історичні етапи становлення системи політичних цінностей як складової української національної самосвідомості. Вказується що саме політичні цінності є основою формування та виконання стратегії національного розвитку, ідеології державотворення, державної політики, прийняття законів та управлінських рішень. Підкреслюється, що важливим історичним етапом формування політичних цінностей був періодом Козацької держави, заснованої в першій половині XVI століття, яка здійснила значний вплив на формуванні національної самосвідомості. Ця держава базувалася на таких цінностях як свобода, братерство і рівність, православ’я, гідність, пошана до думки і волі громади, вірність слову і обов’язку. Акцентується увага на тому, що важливим етапом українського державотворення було XX століття, коли український народ намагався побудувати свою державу і активно розвивав свою національну самосвідомість та політичні цінності. Серед ключових політичних діячів які вплинули на ці процеси слід назвати М. Грушевського, П. Скоропадського, С .Петлюру, С. Бандеру, Ю. Шухевича інших. Кожен з них мав дещо відмінні уявлення про державний устрій України, але всі вони прагнули до її незалежності і суверенності. Вказується, що політичні цінності, сформовані в різні періоди становлення української державності, відображали ті важливі принципи, які сформували українську етнічну групу та її культуру, а також сприяли збереженню української ідентичності та національної свідомості. Саме на цих цінностях ґрунтується і сучасне українське суспільство, що прагне до збереження та розвитку своєї культури та національної ідентичності. Саме ці цінності сьогодні сповідують військовослужбовці Збройних сил України, які увібрали кращий досвід визвольних змагань українського народу за свою свободу і незалежність.

Біографії авторів

О. І. Тимошенко, ПВНЗ "Європейський університет"

доктор філософських наук, доцент, ректор

Л. В. Чупрій, Державний податковий університет

доктор політичних наук, професор кафедри соціальної філософії та управління

Посилання

Вишневський О. Український виховний ідеал і національний характер (витоки, деформації і сучасні виклики). Вступ до системного дослідження. Дрогобич 2010. С. 35.

Жулинський М. Національні культури і проблеми глобалізації. Розбудова держави. 2002. № 7-12. С. 2.

Фурманюк М. Політичні цінності у форматі державницької ідеології як стратегії розвитку сучасного українського суспільства. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. 2010 /5 (49). С. 269.

Бевз Т. А. Соборність України: виклики і загрози. ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України: Наукові записки Вип. 1 (93). URL: https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/11/bevz_sobornist.pdf

Антонович В. Б. Про козацькі часи на Україні. К. Наука. 1991. 38 с.

Сас П. М. Реформаційні погляди Івана Вишенського ‒ прояв опозиції пануючій ідеології феодального суспільства. Укр. іст. журн. 1987. № 6. С. 102.

Гоцуляк В.М. Українська державна ідея в політичній думці козацької доби. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. політологія, 2018, вип. 21. С. 24.

Чупрій Л.В. Політичні та соціальні ідеї М. Грушевського. Київські історичні студії. 2018; № 6(1). С. 29.

Гай-Нижник П. П. Павло Скоропадський і Власний Штаб гетьмана всієї України: боротьба за владу і державність. К.: Крок, 2019. С. 76.

Літопис УПА. Т. 8. Українська Головна Визвольна Рада. Документи, офіційні публікації, матеріяли. Книга перша: 1944-1945 . Торонто, 1980. С. 876.

Y.M. Sulima, L.V. Onuchak, O.V. Diachuk, L.V. Chuprii, I.G. Verkhovtseva Value component of the dialogical approach in international relations. Journal of Community Pusitive Practices. 2022. Vol. 22. Issue Speciallssue. Р. 126–127. URL: http://www.jppc.ro/index.php/jppc/article/view/484

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-31

Номер

Розділ

Політологія