ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ В УМОВАХ ДЕЛІБЕРАТИВНОЇ ДЕМОКРАТІЇ

Автор(и)

  • Д. Ковалевська Taras Shevchenko National University of Kyiv, Україна
  • М. Каращук Taras Shevchenko National University of Kyiv, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2023.1(57).280801

Ключові слова:

громадянське суспільство, деліберативна демократія, правова держава, громадська участь, партисипація, громадські обговорення, права людини

Анотація

у даній статті досліджується питання функціонування громадянського суспільства в правовій державі в умовах деліберативної демократії. Висвітлюючи теоретичний аспект, аналізується сутність громадянського суспільства, правової держави та деліберативної демократії. Зокрема, розглядається роль громадських організацій, медіа та інших громадських структур у формуванні громадської думки та сприянні розв'язанню ключових проблем суспільства. Автори аналізують взаємодію громадянського суспільства з правовою системою, зокрема, роль громадських організацій у сприянні впровадженню законів та контролі за їх дотриманням. Важливим аспектом дослідження є аналіз деліберативної демократії та її впливу на функціонування громадського суспільства, зокрема, розглядається питання участі громадян у процесі прийняття рішень та формуванні політики. Дослідження включає аналіз ролі громадянського суспільства в забезпеченні партисипації громадян у прийнятті рішень, розв'язанні проблем, збереженні соціальної стабільності та забезпеченні прав людини. Розглянуті різні аспекти громадської участі, включаючи громадські обговорення, петиції та інші форми мобілізації громадськості в умовах деліберативної демократії. Автори відзначають, що ефективне функціонування громадянського суспільства сприяє побудові демократичного суспільства, в якому забезпечується взаємодія між різними суспільними групами, що сприяє досягненню консенсусу, покращенню рівня життя громадян. Запропоновані практичні рекомендації щодо поліпшення взаємодії між громадянським суспільством та правовою державою для забезпечення більш ефективної деліберативної демократії.

Біографії авторів

Д. Ковалевська, Taras Shevchenko National University of Kyiv

PhD Student at the Department of Politology

М. Каращук, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Candidate of Political Sciences, Associate Professor

Посилання

Задоянчук О. Соціально-політичні аспекти становлення громадянського суспільства в Україні. Людина і політика. 1999. №1. C. 16–20.

Зайцев А. В. Делиберативная демократия как институциональный диалог власти и гражданского общества. Социодинамика. 2013. № 5.С. 29–44. URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=689 (дата звернення 21.03.2023).

Калініченко М.М. Влада громадянського суспільства: Монографія. Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 200 с.

Косілова О. І. Політичні функції громадянського суспільства : дис. … канд. пол. 23.00.01. Київ : 2007. 203 с.

Костючков С. К. Громадянське суспільство і держава: політико-правові та соціальні аспекти взаємодії. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили. 2012. Т. 182, Вип. 170. С. 38–40. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdupol_2012_182_170_10 (дата звернення 20.03.2023).

Кресіна І. Громадянське суспільство і проблема народовладдя в Україні. Наукові записки. Київ : ІпіЕНД, 2004. 460 с.

Медведська В. Ю. Деліберативні механізми взаємодії влади та громадянського суспільства. Молодий вчений. 2019. №9 (73). С. 18–23. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/9/5.pdf (дата звернення 21.03.2023).

Рзаєв П. А. Наукові підходи до визначення змісту терміна «громадянське суспільство». Молодий вчений. 2014. №6 (2). С. 186–189. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2014_6%282%29__50 (дата звернення 18.03.2023).

Цвих В. Ф. Громадянська непокора: між владою сили та владою знання. Політологія, філософія, соціологія: контури міждисциплінарного перетину: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 15–16 жовтня 2015 р.). Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2015. 192 с.

Цвих В. Ф. Громадянська непокора як вияв владного потенціалу громадянського суспільства. Трибуна. №1-2, 2017. С. 20–24.

Цвих В. Ф. Профспілки у громадянському суспільстві: теорія, методологія, практика. К.: ВПЦ «Київський університет», 2002. 376 с.

Benhabib S. Toward a Deliberative Model of Democratic Legitimacy / S. Benhabib. Princeton : Democracy and Difference, 1996. p. 37–38.

Bessette J. Deliberative Democracy: The Majority Principle in Republican Government. How Democratic is the Constitution? Washington, D.C., AEI Press. 1980.

Dewey D. Democracy and Education: Sat. M.: Pedagogy-Press, 2000. 382 p.

Fishkin J. When the People Speak: Deliberative Democracy and Public Consultation. Oxford: Oxford University Press, 2009.

Keane, John. Eleven Theses on Markets and Civil Society. Journal of Civil Society, 2005. Vol. 1. №. 1. 25–34.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-31

Номер

Розділ

Політологія