ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ У ПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ ЯК ОДНА ІЗ СКЛАДОВИХ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ООН

Автор(и)

  • М. А. Бучин Національний університет «Львівська політехніка», Україна
  • Г. Д. Данчук Національний університет «Львівська політехніка», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2023.1(57).280790

Ключові слова:

гендерна рівність, сталий розвиток, ООН, Цілі сталого розвитку, Україна

Анотація

У статті досліджено актуальну проблематику – гендерну рівність загалом, та у сфері політики, зокрема, як складову Цілей сталого розвитку ООН. У рамках функціонального та неоінституційного підходів досягнуто мети роботи – здійснено комплексний аналіз принципу гендерної рівності у політиці крізь призму Цілей сталого розвитку ООН. Використовуючи загальнонаукові, логічні та емпіричні методи дослідження, розв’язано такі завдання: проаналізовано Цілі сталого розвитку ООН та їхній вплив на рівень демократії; досліджено взаємозв’язок між гендерною рівністю та Цілями сталого розвитку ООН; розкрито особливості та механізми гарантування гендерної рівності у політичній сфері та їхній вплив на реалізацію Цілей сталого розвитку ООН; з’ясовано у рамках Цілей сталого розвитку ООН стан і перспективи дотримання гендерної рівності. Стаття характеризується науковою новизною, оскільки в ній вперше було комплексно досліджено гендерну рівність у структурі Цілей сталого розвитку ООН, особливості та проблеми її реалізації у світі. Результати статті мають практичне значення та можуть використовуватись у навчанні для викладання таких дисциплін, як міжнародні відносин, політологія, глобалізація, соціологія, правознавство, міжнародне право тощо. Крім того, результати дослідження можуть стати корисними для вдосконалення гендерного законодавства та ініціатив, спрямованих на досягнення Цілей сталого розвитку ООН в Україні, зокрема цілей, пов’язаних із гендерною рівністю.

Біографії авторів

М. А. Бучин, Національний університет «Львівська політехніка»

доктор політичних наук, професор кафедри політології та міжнародних відносин

Г. Д. Данчук, Національний університет «Львівська політехніка»

студентка кафедри політології та міжнародних відносин

Посилання

Біблер C., Мохан В., Райан К. Гендерна рівність та органи адміністрування виборів: Посібник кращих практик. Київ : AK Group, 2014. 92 с.

Вага К., Жукова В. Гендерна рівність як чинник забезпечення сталого розвитку. Права людини – пріоритет сучасної держави : зб. матеріалів Всеукр. науково-практ. конф. Одеса, 2021. С. 236–240.

Вальд Б. Сталий розвиток: що це, чому це важливо та до чого тут Україна. Український капітал. 2021. URL: https://ucap.io/stalyj-rozvytok-shho-cze-chomu-cze-vazhlyvo-ta-do-chogo-tut-ukrayina/.

Гендерна рівність. IFES Ukraine. URL: https://ifesukraine.org/what-we-do/genderna-rivnist/

Пірлік А. Поліпшення становища жінок в системі Організації Об'єднаних Націй. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2011. № 98. С. 115–118.

Редчиць О. Міжнародний досвід забезпечення гендерної рівності у виборчих процесах. International scientific conference, Рига, 2021. С. 17–22.

Скільки депутатів-жінок у парламентах світу. Слово і Діло. 2020. URL: https://www.slovoidilo.ua/2020/02/12/infografika/polityka/skilky-deputativ-zhinok-parlamentax-svitu

Участь жінок у формуванні глобального порядку денного. Державна судова адміністрація України. URL: https://dsa.court.gov.ua/dsa/inshe/gender/tybjkljjj

Цілі Сталого Розвитку: Україна. Національна доповідь 2017. Київ : М-во екон. розвитку і торгівлі України, 2017. 174 с.

Cresantus Nombo Biamba. Implementing the Millennium Development Goals 2000-2015: Has Education Made a Difference? Simple search. URL: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:666098/FULLTEXT01.pdfJean

Gender quota database. International IDEA. URL: https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas/country-overview

Gender-equal IPU. Inter-Parliamentary Union. URL: https://www.ipu.org/about-ipu/gender-equal-ipu

Goal 5: Achieve gender equality and empower all women and girls. Sustainable development GOALS. URL: https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/.

Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. Sustainable Development GOALS: knowledge platform. URL: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf.

The Limits to growth; a report for the Club of Rome's project on the predicament of mankind. New York : Universe Books, 1972.

The Sustainable Development Goals Report. United Nations, 2022. 64 p. URL: https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2022.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-31

Номер

Розділ

Політологія