ПРОБЛЕМА ДЕФІЦИТУ ДЕМОКРАТІЇ У ЄС: МІЖ ПОЛІТИЧНОЮ СПІЛЬНОТОЮ ТА РИНКОВОЮ УТОПІЄЮ

Автор(и)

  • О. Вольський National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2023.1(57).280778

Ключові слова:

ТМВ, ЄС, світ-система, напівпериферія, Аррігі, Поланьї, Валлерстайн, гегемонія, США, держава, що сприяє розвитку

Анотація

У статті розглянуто проблему співвідношення практик ордоліберального ринку, електоральної демократії та суверенітету ЄС і його держав-членів в умовах занепаду американської гегемонії та початку китайського циклу накопичення. Для цього у першому розділі проаналізовано функціонування ЄС на політико-інституціональному та економічному рівнях. З опорою на праці К. Поланьї, К. Шмітта та їх послідовників було продемонстровано, що на інституціональному рівні неоліберальні практики загальноєвропейського ринку входять у конфлікт з демократичними механізмами держав-членів ЄС. Обмеження державного суверенітету на користь наднаціональних структур призводить до обмеження впливу демократичних інституцій на процес прийняття рішень, що робить європейські суспільства вразливими перед несприятливою ринковою динамікою та егоїстичними інтересами елітарних груп. Також на рівні аналізу економіки було продемонстровано, що занепад економічних підвалин американської гегемонії призводить до сповільнення темпів економічного зростання. А наслідком цього є прогресуюча майнова нерівність у межах Ядра капіталістичної світ-системи, що загрожує функціональності демократичних інституцій, та скорочення розриву між Ядром та Напівпериферією. Все це призводить до підйому напівпериферійних держав, котрі своєю активністю підривають міжнародний ліберальний порядок. У другому розділі були розглянуті сценарії функціонування ЄС в умовах переходу капіталістичної світ-системі від анархічного до хаотичного стану функціонування. З опорою на праці Аристотеля, Ч. Тіллі та С. Гантінгтона були запропоновані політико-інституційні рішення, потенційно здатні стабілізувати функціонування ЄС та зберегти його як простір ліберальних практик благого життя.

Біографія автора

О. Вольський, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

PhD Student at the Department of Sociology

Посилання

Aristotle. B. Jowett. The Politics of Aristotle. Oxford: Clarendon Press. 1885. 452 p.

Arrighi G., Silver B. J., Brewer B. D. Industrial convergence, globalization, and the persistence of the North-South divide. Studies in Comparative International Development. 2003. Vol. 38, no. 1. P. 3–31. URL: https://doi.org/10.1007/bf02686319 (date of access: 19.04.2023).

Arrighi G. The Developmentalist Illusion: A Reconceptualization of the Semiperiphery. Semiperipheral states in the world-economy. Westport, 1990. P. 11–47.

Arrighi G., Drangel J. The Stratification of the World-economy: An Exploration of the Semiperipheral Zone. Review (Fernand Braudel Center). 1986. Vol. 10, no. 1. P. 9–74.

Arrighi G. The Long Twentieth Century: Money, Power, and the Origins of our Times. 2nd ed. Verso, 1996. 400 p.

Caporaso J. A., Tarrow S. Polanyi in Brussels: Supranational Institutions and the Transnational Embedding of Markets. International Organization. 2009. Vol. 63, no. 4. P. 593–620. URL: https://doi.org/10.1017/s0020818309990099 (date of access: 19.04.2023).

Collins R. Macrohistory: Essays in sociology of the long run. Stanford, Calif : Stanford University Press, 1999. 312 p.

Hayek F. A. v. The Economic Conditions of Interstate Federalism. New Commonwealth Quarterly. 1939. Vol. V, no. 2. P. 131–149.

Huntington, S. Political Order in Changing Societies. Yale University Press. 1973. 500 p.

Höpner M., Schäfer A. Embeddedness and Regional Integration: Waiting for Polanyi in a Hayekian Setting. International Organization. 2012. Vol. 66, no. 3. P. 429–455. URL: https://doi.org/10.1017/s002081831200015x (date of access: 19.04.2023).

Кутуєв П. Трансформації модерну: інституції, ідеї, ідеології: монографія. Херсон : Вид. дім «Гельветика», 2016. 516 с.

Mouffe C. The Democratic Paradox. Verso, 2000. 192 p.

Plato. The Republic of Plato. Oxford: Clarendon Press. 1944. 388 p.

Піккеті Т. Капітал у XXI столітті. Київ : Наш формат, 2016. 696 с.

Polanyi K. Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time. Beacon Press, 2001. 357 p.

Розанваллон П. Утопический капитализм. История идеи рынка. Москва: Новое литературное обозрение, 2007. 256 с.

Savevska M. The evolving governance structure of the European Union : asymmetric, but not disembedded : immanent possibilities in the social and environmental policy domains : thesis. 2014. URL: http://wrap.warwick.ac.uk/67645/ (date of access: 19.04.2023).

Шмитт К. Понятие политического. Санкт-Петербург : Наука, 2016. 568 с.

Tilly C. Regimes and Repertoires. University Of Chicago Press, 2006. 240 p.

Вольський О. Вплив транзиту гегемонії на структури символічного насильства в капіталістичній світ-системі. Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право. 2021. № 2(50). С. 8–14.

Вольський О. Теорії модернізації як інструменти символічного насильства в історичному контексті XVIII – XX століття: Магістерська робота. Київ, 2021. 102

Wallerstein I. Modern World-System I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century. University of California Press, 2011. 440 p.

Wallerstein I. Modern World-System II: Mercantilism and the Consolidation of the European World-Economy, 1600 1750. University of California Press, 2011. 397 p.

Wallerstein I. The Three Instances of Hegemony in the History of the Capitalist World-Economy. Comparative Sociology. 1983. Vol. 24, no. 1. P. 100–108. URL: https://doi.org/10.1163/156854283x00071(date of access: 19.04.2023).

Weissenbacher R. The Core-Periphery Divide in the European Union. Cham : Springer International Publishing, 2019. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-28211-0 (date of access: 19.04.2023).

Woodruff. D., M. (2014). Governing by Panic: The Politics of the Eurozone Crisis. LEQS Paper. No. 81/2014

Wolff L. Inventing Eastern Europe: The map of civilization on the mind of the enlightenment. Stanford, Calif : Stanford University Press, 1994. 419 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-31

Номер

Розділ

Соціологія