ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ КОЛАБОРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЯВИЩА

Автор(и)

  • К. Д. Янішевська Навчально-науковий інститут права Сумського державного університету, Україна
  • А. С. Крисько Навчально-науковий інститут права Сумського державного університету, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2022.4(56).269622

Ключові слова:

колабораціонізм, колабораційна діяльність, окупаційна влада, вимушений колабораціонізм, добровільний колабораціонізм, колаборант

Анотація

У статті досліджено загально-теоретичне поняття колабораціонізму та його генезу, а саме його появу та розвиток під час Другої світової війни та сучасної української держави. Проаналізовано основні риси вказаного явища, які полягають у наявності суб’єктів колабораційної діяльності та чітко вираженому характері завдання шкоди державному суверенітету й територіальній цілісності через різноманітні форми здійснення колабораціонізму. Також класифіковано та виокремлено окремі види колабораційної діяльності. Так, залежно від бажань та переконань, які мають на меті громадяни, то найбільш поширеним серед науковців є поділ колабораціонізму на: вимушений, добровільний та ідеологічний. Окремо розглянуто вказане кримінально-правове явище у контексті нещодавно введених змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність. У роботі також з’ясовано, що під колабораціонізмом як явищем кримінально-правового характеру вбачається одразу ж комплекс варіацій дій якими б міг би займатися «колаборант» або «група колаборантів» – відповідно те населення, що з тих чи інших причин співпрацює з окупаційною владою та військовими. Крім цього, у статті приділена значна увага явищу колабораціонізму в сучасних умовах збройної агресії РФ, визначено склад кримінального правопорушення за вчинення колабораційної діяльності. Зокрема, проаналізовано доповнення до Кримінального кодексу України, а саме статтю 111-1 «Колабораційна діяльність», в якій міститься поняття колабораційної діяльності, різноманітні її форми, а також покарання за вчинення дій, що підпали б під дію вказаної норми. Охарактеризовано склад вказаного кримінального правопорушення, визначено його суб’єктивні та об’єктивні ознаки, а також можливі проблеми з відмежуванням від суміжних кримінальних правопорушень.

Біографії авторів

К. Д. Янішевська, Навчально-науковий інститут права Сумського державного університету

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства

А. С. Крисько, Навчально-науковий інститут права Сумського державного університету

студент

Посилання

Долгорученко Д. Колабораціонізм як феномен війни та наукове поняття в межах історико-правових досліджень. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2022. № 56. С. 16–19. URL: https://doi.org/10.32841/2307-1745.2022.56.4 (дата звернення: 02.11.2022).

Чальцева О. Категорія "Колабораціонізм" як багатокомпонентний наратив в умовах війни. Наукові рефлексії війни. 2022. URL: https://orcid.org/0000-0003-3922-7619 (дата звернення: 08.11.2022).

Письменський Є. Колабораціонізм у сучасній Україні як кримінально-правова проблема. Право України. 2020. URL: https://rd.ua/storage/attachments/11288.pdf (дата звернення: 02.11.2022).

Колабораціонізм. Міжнародний досвід регулювання, правові механізми та санкції. Інформ.-дослідн. центр при Верхов. Раді України, 2021. 4 с. URL: https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00XD9Z.pdf (дата звернення: 02.11.2022).

Гончаренко О. Проблеми інституційного визначення терміна колабораціонізму, його видів та ознак у сучасній вітчизняній історіографії. Чтиво.2019. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Honcharenko_Oleksii/Problemy_instytutsiinoho_vyznachennia_termina_kolaboratsionizmu_ioho_vydiv_ta_oznak.pdf?PHPSESSID=o001hmhfdenos08s30k2n465r4 (дата звернення: 04.11.2022).

Горобець В. Економічний та культурний колабораціонізм: формула співпраці. Військово-історичний меридіан. Електронний науковий фаховий журнал. 2020. URL: https://vim.gov.ua/pages/_journal_files/26.04.2020/pdf/VIM_27_2020-84-106.pdf (дата звернення: 04.11.2022).

Поляков Є., Щурат Т. Колабораціонізм в Україні – реалії сьогодення. Актуальні питання кримінально-правової кваліфікації, документування та розслідування колабораціонізму : Матеріали Всеукр. науково-практ. конф., м. Одеса, 21 лип. 2022 р. URL: http://dspace.oduvs.edu.ua/bitstream/123456789/2716/1/П+Щ22.pdf (дата звернення: 08.11.2022).

Кримінальний кодекс України : Кодекс. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (дата звернення: 06.11.2022).

Кузнєцов В., Сийплокі М. Кримінальна відповідальність за колабораційну діяльність як новий виклик сьогодення. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. 2022. URL: http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/259064/255759 (дата звернення: 08.11.2022).

Берднік І., Головко М. Основні орієнтири відмежування колабораційної діяльності від суміжних складів кримінального правопорушення. Нове українське право. 2022. № 2. URL: https://doi.org/10.51989/NUL.2022.2.22 (дата звернення: 09.11.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-21

Номер

Розділ

Право