ВНУТРІШНІЙ І ЗОВНІШНІЙ ВИМІРИ СПІВРОБІТНИЦТВА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Г. С. Агафонова Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Україна
  • К. О. Ірха Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2022.4(56).269594

Ключові слова:

територіальна громада, співробітництво територіальних громад, децентралізація, місто-побратим, місцеве самоврядування, транскордонне співробітництво, інвестиційний потенціал

Анотація

Проаналізовано політико-правові умови реалізації співробітництва громад: як внутрішнього (між територіальними громадами), так і міжнародного (з регіонами та населеними пунктами закордоння). Встановлено, що дія норм Закону України «Про співробітництво територіальних громад» вимірюється майже 900 договорами про такі взаємодії. Предметний аналіз цих документів дозволив виокремити напрямки співробітництва громад – сервісні, комунальні, інфраструктурні та енергоефективні. Щодо перешкод на шляху такої співпраці, то вони зумовлені недостатнім рівнем компетентності місцевих управлінців, значною диспропорцією бюджетів територіальних громад, проблемами співвідношення впливів органів державної влади та органів місцевого самоврядування рівня району та регіону, недостатнім рівнем розвитку місцевих ініціатив тощо. Констатовано, що виходом із суперечливих ситуацій мають бути удосконалення законодавства, об’єктивні судові рішення, вчасна кваліфікована медіація конфліктів, договірне вирішення проблем. Апельовано до законодавчо врегульованої повноважності органів місцевого самоврядування вести міжнародну діяльність. Вказано, що такі можливості регулюються і окремими угодами між Україною та іншими країнами, які почали укладати ще з початку 1990-х. Переважно йдеться про транскордонне співробітництво та співпрацю між містами-побратимами. У контексті євроінтеграції України кут уваги регіонів зосереджено на питаннях залучення зовнішніх інвестицій, донорської допомоги, грантів від інституцій ЄС та спільних проєктів з закордонними партнерами. Доведено, що чинник російської військової агресії зумовив переорієнтацію спрямування міжнародного співробітництва громад з культурного, просвітницько-інформаційного та екологічного на гуманітарне та інфраструктурне, які повністю підпорядковані потребам воєнного часу.

Біографії авторів

Г. С. Агафонова, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

кандидат політичних наук, доцент, доцентка кафедри політології та міжнародних відносин

К. О. Ірха, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

кандидат політичних наук, доцентка кафедри політології та міжнародних відносин

Посилання

Богородецька О. Співробітництво між містами-побратимами України і Польщі у контексті європейської інтеграції. Дис. на здобуття наук. ст. к.політ.н. Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2015. 232 с.

Жук П., З. Сірик. Інвестиційний потенціал територіальних громад: суть поняття та питання управління. Регіональна економіка. 2017. № 2. С. 16–22.

Закарпатська делегація взяла участь у відзначенні 5-річчя діяльності ЄОТС ТИСА. Закарпатська обласна рада: Офіційний вебсайт. 2021. URL: https://zakarpat-rada.gov.ua/zakarpatskadelehatsiia-vziala-uchast-u-vidznachenni-5-richchia-diialnosti-yeots-tysa/

Закон України «Про транскордонне співробітництво» від 24.06.2004 р. Верховна Рада України: Офіційний вебсайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-15#Text

Закон України «Про співробітництво територіальних громад» від 17.06.2014 р. Верховна Рада України: Офіційний вебсайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1508-18#Text

Кейс-стаді «Впровадження інвестиційних інструментів на регіональному та муніципальному рівнях». Проєкт міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст». 2020. URL: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/609/Case_Study_PLEDDG_Investments-web.pdf

Міжнародний марафон місцевого самоврядування об'єднав більше 1000 муніципалітетів з 35 країн. Діалог продовжать. Децентралізація: Офіційний вебпортал. 2022. URL: https://decentralization.gov.ua/news/14792

Понад 150 міст у світі вже розірвали відносини з російськими містами-побратимами. Децентралізація: Офіційний вебпортал. 2022. URL: https://decentralization.gov.ua/news/14999

Протокол № 3 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями стосовно об'єднань єврорегіонального співробітництва. Верховна Рада України: Офіційний вебсайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_947#Text

Прямі іноземні інвестиції в регіони України. VoxUkraine. 2022. URL: https://voxukraine.org/pryamiinozemni-investytsiyi-v-regiony-ukrayiny/

Реєстр договорів про співробітництво територіальних громад. Міністерство розвитку громад та територій України: Офіційний вебсайт. URL: https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/rozvytok-mistsevoho-samovryaduvannya/reyestr/

Реєстр міжрегіональних угод про торговельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво. Міністерство розвитку громад та територій України: Офіційний вебсайт. URL: https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/derzhavna-rehional-na-polityka/mizhregionalneta-transkordonne-spivrobitnitstv/reyestr-mizhregionalnih-ugod-pro-torgovelno-ekonomichne-naukovotehnichne-i-kulturne-spivrobitnitstvo/

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-21

Номер

Розділ

Політологія