КОНСТРУЮВАННЯ ШТУЧНОЇ ПОВСЯКДЕННОСТІ У РОСІЙСЬКИХ ПРОПАГАНДИСТСЬКИХ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛАХ (НА ПРИКЛАДІ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Автор(и)

  • О. С. Зубченко Маріупольський державний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2022.4(56).269573

Ключові слова:

повсякденність, штучна повсякденність, проблематичне та непроблематичне, телеграм-канали, повсякденне та не-повсякденне

Анотація

Статтю присвячено дослідженню повсякденного життя тимчасово окупованих територій Запорізької області. Автор доводить, що після окупації місцеві мешканці опинилися в інформаційній та фізичній блокаді, а їхній звичний світ сповнено страху та невизначеності як жити, працювати і здійснювати соціальні інтеракції. Спираючись на наукові здобутки П. Бергера, Т. Лукмана та Н. Еліаса, автор визначає штучну повсякденність як змодельований комунікатором процес життєдіяльності індивідів, що розгортається у звичних соціальних ситуаціях, проте додатково містить спеціально створений змістовно-емоційний контекст. У ході неформалізованого аналізу змісту 11 телеграм-каналів за жовтень-листопад 2022 року, описано непроблематичний та проблематичний виміри штучної повсякденності та охарактеризовано смислові елементи кожного із них. З’ясовано, що російська пропаганда комбінує проблемно-ідеологічні месиджі із позитивними темами з метою створення паралельної інформаційної реальності. За допомогою такого підходу пропагандисти намагаються поєднати окупаційну владу та новий інституційний порядок із колишнім, довоєнним життям. Автор доходить висновку, що порівнюючи медійну картину та реальне життя через дихотомії «повсякденності – не-повсякденності» та зміни у мікросередовищі спілкування, люди починають сприймати навколишній соціальний простір та соціальні відносини у ньому як незнайомі та чужі. Показано, що найбільшою мірою це стосується міського середовища, яке через мілітаризацію, обмеження свободи пересування, військовий та поліцейський терор, перетворюється на простір небезпеки із загрозами ув’язнення, викрадення та пограбування. Констатовано, що за таких умов, для людей, що залишаються в окупації, можливі дві стратегії пристосування до нових реалій – колабораціоністська та пасивного спротиву.

Біографія автора

О. С. Зубченко, Маріупольський державний університет

кандидат соціологічних наук, доцент кафедри філософії та соціології

Посилання

Айтов С.Ш. Філософія історії Фернана Броделя: історико-антропологічний аналіз. Гуманітарний журнал. 2013. № 4. С. 44-48.

«Багато ППО та окопів». Окупанти готуються оборонятися у Бердянську? Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/novyny-pryazovya-berdyansk-okopi-pop-okupanty-borona/32144149.

html?fbclid=IwAR2ZjY1qVViJPt-pPmRlWrxk4Pm_0IvjuFY4Oa51HvvC7xULfFuXVnkuszg, дата звернення 27.11.2022

Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса (2-е изд.). М.: Художественная литература, 1990. 543 с.

Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. Пер. с англ. М.: Медиум, 1995. 97 с.

Вальденфельс Б. Повседневность как плавильный тигль рациональности. СОЦИОЛОГОС: сб. ст. Сост., общ. ред. и предисл. В.В. Винокурова, А.Ф. Филиппова. М.: Прогресс, 1991. С. 39-50. Режим доступу: https://studfile.net/preview/460633/page:3, дата звернення 26.11.2022

Васіна О. Специфіка створення штучної повсякденності в новітніх медіа. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2014. Вип. 39. С. 202–209.

Головко В. «Риба та м’ясо» історії повсякденності: теоретичні засади напряму. Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. Міжвідомчий збірник наукових праць. Вип.17. К.: ІІУ НАНУ, 2007. С. 87–101. Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/12544/6-Holovko.pdf?sequence=1, дата звернення 27.11.2022

Даниленко О.А. Парадоксы повседневности: осмысление в русле визуальной социологии. Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи». 2013. № 1053. С. 94-108.

Запорожец О., Лавринец Е. Хореография беспокойства в транзитных местах: к вопросу о новом понимании визуальности. Визуальная антропология: городские карты памяти. Под ред. П. Романова, Е. Ярской-Смирновой. М.: ООО «Вариант», ЦСПГИ, 2009. C. 45-67.

Звіт «Актуальна ситуація на тимчасово окупованих територіях Запорізької області липень – серпень 2022 року». Авт. кол. В. Овчарова, О. Пасько, А. Ашурбеков, Ф. Хрустальов. Запоріжжя, 2022. 29 с. Режим доступу: https://ngoyes.org/?smd_process_download=1&download_id=147ttps://ngoyes.org/?smd_process_download=1&download_id=147, дата звернення 28.11.2022

Зінчук М. Історія повсякденності як новий напрям гуманітарних досліджень. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія Історія. 2010. Вип. 18. С. 391-395. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2010_18_78, дата звернення 27.11.2022

Зражевська Н.І. Мас-медіа і технологія «повсякдення». Актуальні питання масової комунікації. 2009. Вип. 10. С. 10-15

Козловська М.В. Свято і буденність: соціокультурні виміри протиставлення. Питання культурології. 2022. Вип. 39. С. 151-159 https://doi.org/10.31866/2410-1311.39.2022.256915.

Кононенко О.В. Повсякденність у масовому суспільстві. Вісник НАУ. Серія: Філософія. Культурологія. 2015. № 1. С. 98-101.

Людтке А. «История повседневности» в Германии после 1989 года. Казус: индивидуальное и уникальное в истории. 1999. Вып. 2. С. 117–126

Малик І. Міністерства Правди: формування та підтримка базових наративів інформаційними міністерствами так званих «ЛДНР». Грані. 2021. Т. 24. № 1. С. 80-88.

Медик X. Микроистория. THESIS. 1994. Вып. 4. Т. 2. С. 193-202.

Нестик Т.А. Социальное конструирование времени. Социс. 2006. № 7. С. 137-140.

Оккупанты возят по Мелитополю местных путан в машинах с мигалками. Режим доступу: https://ria-m.tv/news/304911/okkupantyi_vozyat_po_melitopolyu_mestnyih_putan_v_mashinah_s_migalkami.html, дата звернення 27.11.2022

Окрут М.С. Повсякденна реальність: пошуки визначення. Український соціум. 2006. № 5. С. 30-41 https://doi.org/10.15407/socium2006.05.030

Ромалийская И. Не дай Бог одеться в желто-голубое: мгновенно улетишь на беседу. Рассказ отца и дочери о жизни в оккупированном Мелитополе. Режим доступу: https://www.currenttime.tv/a/ne-day-bog-odetsya-v-zhelto-goluboe-mgnovenno-uletaesh-na-besedu-rasskaz-ottsa-i-docheri-ozhizni-v-okkupirovannom-melitopole/32035104.html, дата звернення 28.11.2022

Скляренко К.О. Методологічний потенціал концептуалізації повсякденності в соціологічних теоріях. Філософія та політологія в контексті сучасної культури. 2018. Вип. 10. № 1-2. С. 79-86 https:doi:10.15421/351810.

Шюц А. Структура повседневного мышления. Социологические исследования. 1988. № 2. С. 129-137.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-21

Номер

Розділ

Соціологія