ЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ РОБОТІВ ЗІ ШТУЧНИМ ІНТЕЛЕКТОМ

Автор(и)

  • О. М. Головко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна
  • Є. Боднар ПКП «Консульт», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2022.3(55).269563

Ключові слова:

етичні норми, роботи, штучний інтелект, законодавство ЄС

Анотація

У статті розкриваються проблеми формування морально-етичних норм, якими мають керуватись роботи зі штучним інтелектом у процесі прийняття автономних рішень. Зазначено, що досягнення людства в сучасному світі є результатом формування спільних цінностей та дотримання не лише правових норм, а й суспільної моралі. Обґрунтовано, що європейський досвід у даній сфері є цінним надбанням, яке потребує дослідження та поширення. У статті значну увагу зосереджено на тому, що процес розвитку інноваційних технологій створює нові напрями досліджень суспільних відносин, які потребують врегулювання як з правової, так і з морально-етичної точки зору. Обґрунтовано, що у довгостроковій перспективі людству необхідно буде розвивати власне бачення у напрямку дотримання етично-правових норм роботами зі штучним інтелектом. Наявні на теперішній час правові акти наділені різними видами етичних та правових норм, що дозволяє уникнути ситуацій з порушенням прав людини. Однак, постає питання досягнення балансу між морально-етичними і правовими нормами, які існують у суспільстві в ситуації, коли роль цих норм є вирішальною не тільки в поведінці людей, а й у поведінці роботів зі штучним інтелектом.

Біографії авторів

О. М. Головко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кандидат юридичних наук, старший дослідник, старший викладач кафедри інтелектуальної власності та приватного права

Є. Боднар, ПКП «Консульт»

випускниця курсу «Європейська інтеграція: законодавство та Інтернет речей» (EULIOT), юрист, директор

Посилання

Mikhail, John, Universal Moral Grammar: Theory, Evidence, and the Future. Trends in Cognitive Sciences, 2007. Vol.11 No.4, Georgetown Public Law Research Paper, p. 143-152

Bryson, Joanna. Patiency is not a virtue: the design of intelligent systems and systems of ethics. Ethics and Information Technology. (2018) 20: p. 15–26

Бежевець А.М. Правовий статус роботів: проблеми та перспективи визначення. Інформація і право. 2019. с. 61-67

Позова Д. Д. Перспективи правового регулювання штучного інтелекту за законодавством ЄС. Часопис цивілістики. 2017. № 27. 116-120.

Баранов О. А. Цифрова трансформація як джерело реновації парадигми рекодифікації та оновлення законодавства: огляд проблем. Право України. 2022. № 8. С. 28-47.

Dignum, Virginia. Ethics and Information Technology, ISSN 1388-1957, E-ISSN 1572-8439, Vol. 20, no 1, p. 1-3

High-Level Expert Group on Artificial Intelligence (2019) Ethics guidelines for trustworthy AI. URL: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ethics-guidelines-trustworthy-ai (дата звернення:20.10.2022)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-21

Номер

Розділ

Право