ЛОКАЛЬНИЙ ПОЛІТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО МІСЦЕВОЇ ГРОМАДИ: УКРАЇНСЬКА ТА ЗАРУБІЖНА ПЕРСПЕКТИВИ

Автор(и)

  • А. О. Хмельников Дніпровська міська рада, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2022.3(55).269559

Ключові слова:

політичне лідерство, локальний політичний менеджмент, політичний порядок денний, локальна політика, локальні політичні інтереси, західна політична традиція, східна політична традиція

Анотація

Стаття присвячена вивченню локального політичного менеджменту, який виступає одним з ключових понять новітньої галузі сучасної політології. Мета дослідження – виявлення спільних і відмінних рис між явищами локального політичного менеджменту та лідерства в західній та східній політичній традиціях. Охарактеризовано відмінність локального політичного менеджменту від публічного врядування та адміністрування. Було підкреслено, що потреба демократичного узгодження політичних інтересів, діалогу між громадою і владою є досить гострою для сучасної України. Проаналізовано інституалізацію локальних політичних партій і рухів, формування повноцінного локального політичного порядку денного, система локальних публічних політичних обговорень. Розкрито значення політичного аспекту лідерства місцевої громади, який полягає у можливостях змінювати політичну ситуацію на місцевому рівні. З’ясовано, що вирішальним чинником є здатність та спроможність громадян сприйняти керівництво лідера. Виявлено, що політичний лідер місцевої громади здійснює політико-селективну функцію: розмежовує другорядні та нагальні потреби громади. Доведено, що партійні місцеві вибори є передумовою для перемоги на загальнонаціональному рівні. Встановлено, що в умовах сучасної України велике значення має неформальна належність громадських спільнот до партійних структур. Припущено, що реструктуризація вітчизняної партійної системи будуть здійснюватися лише після перемоги нашої держави в драматичних визвольних змаганнях, які тривають з лютого 2022 року. З’ясовано, що бренд потужного та успішного партійного об'єднання забезпечує канал комунікації з політично ангажованими громадянами. Встановлено, що сучасний лідер місцевої громади, як у сталих демократія, так і в трансформаційних державах, повинен володіти «мистецтвом» впливу на аудиторію як особисто, на так і через посередництво медіа. Розглянуто умови політичної конкуренції та їх вплив на зв'язок між лідером та громадою. Вказано на специфіку персональних кейсів розвитку місцевих політичних лідерів в Україні. Зроблено висновок, що зв'язок між політичними групами та конкретними особистостями вимагає наявності психологічних вольових засад для забезпечення певного вектору перетворень. Обґрунтовано, що локальне політичного лідерства та політичний менеджмент є невід'ємними частинами політичних механізмів стратегічного розвитку громади як у східній, так і в західній політичних традиціях.

Біографія автора

А. О. Хмельников, Дніпровська міська рада

кандидат політичних наук, депутат

Посилання

Батушан В. В. Професійне формування політичного лідерства в системі державного управління як головний чинник ефективної розбудови демократичного суспільства: зарубіжний досвід Аналітика і влада. 2012. № 6. 244 – 253.

Батушан В. В. Становлення Інституту політичного лідерства в сучасній Україні: досягнення та перспективи. Аналітика і влада. 2011. № 4. 53 – 63.

Бондар Є. Бондар Т. Феномен політичного лідерства у сучасній Україні. Гілея: науковий вісник. 2013. № 75. 493–495.

Візьонок В. В. Роль лідера у діяльності політичних партій на прикладі політичної партії "Удар" (Український демократичний альянс за реформи) Віталія Кличка. Наукові записки НаУКМА. Політичні науки. 2013. Т. 147. 34–39.

Заруба О. Г. Соціокультурні комунікації в системі політичного лідерства. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. 2010. № 1. 97.

Карпець Ю. В. Інститут лідерства як механізм впливу в політико-владних відносинах. Актуальні проблеми політики. 2013. Вип. 49. 149–159.

Молчанов К. Маркетингова специфіка формування іміджу політичного лідера. Гілея: науковий вісник. 2013. № 73. 338–340.

Морарь М. В. Роль партійного лідерства в активізації політичних процесів сучасної України. Грані. 2014. № 2. 67–72.

Охотнік Ю. О. Роль інформаційної політики у лідерстві Німеччини в європейському союзі.Європейські перспективи. 2013. № 7. 194 – 201.

Elgie R. Studying Political Leadership: Foundations and Contending Accounts. Springer, 2016.

Hart P. T., Kane, J., & Patapan, H. (Eds.). Dispersed democratic leadership: Origins, dynamics, and implications. Oxford University Press. 2009

Kane J, & Patapan, H. (Eds.). Good democratic leadership: on prudence and judgment in modern democracies. OUP Oxford. 2014.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-21

Номер

Розділ

Політологія