СИМВОЛІЗМ ТА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ У ФОРМУВАННІ ПРОПАГАНДИСТСЬКОГО КОМУНІКАТИВНОГО ПРОСТОРУ РОСІЙСЬКОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ ПІД ЧАС АКТИВНОЇ ФАЗИ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ

Автор(и)

  • І. Р. Малик Національний університет «Львівська політехніка», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2022.3(55).269553

Ключові слова:

пропаганда, комунікативний простір, символізм, візуалізація, російсько- українська війна

Анотація

Стаття присвячена особливостям формування комунікативного простору Російською Федерацією в часі повномасштабного вторгнення в Україну. За основу дослідження взято лише декілька аспектів, котрі уможливлюють створення та розбудову пропагандистської комунікації – а саме символьну та візуальну. Основну увагу автор звертає на особливості формування інформаційного простору РФ після 2014 року та на те, які методи здатні забезпечити бажаний результат у пропагандистському повідомленні. У даному випадку пропаганда – це один з методів досягнення бажаного результату; організація ж комунікативного простору – один із засобів реалізації задекларованого методу. Автор задається питанням: чому саме символи та їх візуалізація? Чому поєднання цих механізмів впливу та маніпуляції підвищує ефективність пропаганди? Тож, символи – це готові, сформульовані образи, котрі не потрібно розшифровувати, аналізувати чи доводити. Основне завдання пропагандиста на даному етапі – синхронізувати тактику та стратегію та підкріпити їх належними символами – символічною поведінкою, символічним фоном, символічними знаками, символічним візуальним рядом. При дослідженні символу, автор виводить такі його функції: кодування та розкодування повідомлення та: – спрощення сприйняття інформації; – пришвидшення сприйняття інформації; – виступає ідентифікатором (свій-чужий); -окреслює сферу, напрямок та поле діяльності. У статті аналізуються російські «військові символи» та те, як вони працюють (спрацьовують) серед військових та цивільного населення РФ. Також за основу взяті дослідження російської громадської думки аналітичного центру «Левада-центр» та Active Group ( тут опитування проводилося 11 – 14 березня 2022 методом CATI (телефонне інтерв’ю з використання комп’ютера). Слушним буде твердження, що візуалізація символів – це ефективна складова пропагандистського впливу. Тож, візуальна та символьна комунікації «працюють» спільно задля підсилення ефективності формування пропагандистського комунікативного простору.

Біографія автора

І. Р. Малик, Національний університет «Львівська політехніка»

кандидат історичних наук, доцент кафедри політології та міжнародних відносин

Посилання

В России новый пик антизападных настроений // «Левада-центр». 06.08.2014. Аналитический центр Юрия Левади. URL: https://www.levada.ru/2014/08/06/v-rossii-novyj-pik-antizapadnyhnastroenij/

Велика Українська Енциклопедія. Масова комунікація. Офіційний сайт ВУЕ. URL: https://vue.gov.ua/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F

Герасіна Л.М Політологічний енциклопедичний словник / уклад.: Л.М. Герасіна, В.Л. Погрібна, І.О. Поліщук та ін.; за ред. М.П. Требіна. Харків, Право, 2015. 816 с.

Демяник Д. Z-шизофрения. В России установлен странный памятник в честь войны (фото) // Главком. 13 червня 2022. URL: https://glavcom.ua/ru/photo/z-shizofreniya-v-rossii-ustanovlen-strannyypamyatnik-v-chest-voyny-foto-852672.html

Дротенко В. Візуальне мислення як методологія освоєння художньої культури // Cientific collection «Interconf» June 7-8, 2021, № 60. с. 260-265 URL: https://www.researchgate.net/publication/352703570_VIZUALNE_MISLENNA_AK_METODOLOGIA_OSVOENNA_HUDOZNOI_KULTURI

Іваницька Б. Гусєва С. Основні методи пропаганди в російському інтернет-ЗМІ Pravda.ru, // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія Журналістські науки. 2018. Випуск 896, № 2. С. 54-58. URL: https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2019/ap r/16167/ivanytska1.pdf

Кембриджський словник. Масова комунікація. URL: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/mass-communication

Керлі Пол, Гріналл Роберт. Як літера Z стала символом війни Росії проти України та що це означає // BBC News. 8 березня 2022. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-60658477

Незалежні соціологи: 71% росіян відчуває гордість через війну з Україною // Радіо Свобода. 17 березня 2022. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/news-sotsiology-rosiyany-viyna-gordist/31757775.html?fbclid=IwAR3Oo5jYDQrwDRy6B6PJgbAHr1cnIN-r3Rymrvwo9HbpQKoWXyDuMm_VZpo

Політологія: сучасні терміни і поняття. Короткий навчальний словник-довідник. – 3-тє видання, виправлене і доповнене / укладач В.М. Піча, наук.редакція Л.Д. Климанської, Я.Б. Турчин, Н.М. Хоми. – Львів. Новий Світ, 2000, 2014, 516 с.

Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии двадцатого века. М.: «Рефл-бук», К.: «Ваклер» – 1999.– 352 с.

«Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну» Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2265-20#Text

Россияне не приветствуют майдан // «Левада-центр» 26.12.2013. URL:. https://www.levada.ru/2013/12/26/rossiyane-ne-privetstvuyut-majdan/

Шевченко В. Символьна мова міжкультурної комунікації // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2014. Випуск 39. С. 337–343. URL: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:NcjVhOI80pEJ:publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/journalism/article/download/5708/5712&cd=4&hl=uk&ct=clnk&gl=ua

Яблучна А. Недолугі російські символи війни // Ukrainer. – 17 травня 2022. URL: https://ukrainer.net/ru-symvolika/

86,6% росіян допускають та підтримують потенційний напад РФ на території країн ЄС // Український тиждень. 18 березня 2022 р. URL: https://tyzhden.ua/News/254568?fbclid=IwAR2X_7ym7digxZEhQlx_dPznHyDPZpih_r_PN6jUlEd9w9M5fweu6ATNGDs

«Encyclopedia Britannica». Propaganda. URL: https://www.britannica.com/topic/propaganda

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-21

Номер

Розділ

Політологія