КОЛАБОРАЦІОНІЗМ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ: СОЦІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • О. С. Зубченко Маріупольський державний університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2022.3(55).269530

Ключові слова:

колабораціонізм, канал соціальної мобільності, дисфункція соціальних інститутів, девіантна поведінка, соціальний портрет колаборантів

Анотація

Статтю присвячено соціологічному аналізу проявів колабораціонізму на територіях Запорізької та Херсонської областей, які було окуповано внаслідок широкомасштабної російської агресії у лютому – березні 2022 року. Автором проведено неформалізований аналіз та узагальнення відомостей про осіб, що співпрацюють з ворогом, які є у відкритому доступу, із обробкою у програмі SPSS 17.0. Доведено, що колабораціонізм є інституційно-дисфункціональним способом соціальної поведінки, коли виконання звичних соціальних практик у рамках традиційних соціальних інститутів призводить до утвердження влади окупантів. Показано, що у соціально-структурному вимірі цей процес відбувається через інкорпорацію у соціальні інституції, які створено загарбниками, або захоплення існуючих соціальних організацій, а також шляхом фінансово-економічних інтеракцій. Автор доходить висновку, що серед посібників ворога домінують представники вищих соціальних верств, які до війни займали соціально-статусні позиції менеджерів та працівників високої кваліфікації, мали повноваження діяти від імені держави. Прискорений кар’єрний поступ притаманний для освітян, значна частина яких за кілька тижнів проходили шлях від технічних працівників або вчителів-початківців до директорів навчальних закладів. Аналогічні процеси відзначено у середовищі дрібних службовців, що займали місця своїх колишніх керівників. Також наголошується на надзвичайно високому рівні проявів девіантної поведінки серед осіб, які вступили на службу до «правоохоронних органів», що пов’язане як із характером соціальних відносин у цій сфері, так і з намаганнями колаборантів відновити на свою користь корупційні практики, що стали неможливими в Україні. Дослідник констатує, що представники названих вище соціальних верств стали найбільшими вигодоотримувачами після зміни влади та складають соціальну базу окупаційного режиму.

Біографія автора

О. С. Зубченко, Маріупольський державний університет

кандидат соціологічних наук, доцент кафедри філософії та соціології

Посилання

Горобець В. Співпраця з ворогом як вимушена модель поведінки та стратегія виживання. Військово-історичний меридіан. Електронний науковий фаховий журнал. 2018. Вип. 3(21). С. 56-74.

Звіт про результати опитування екзит-пол 25.10.2020 у Запорізькій області. За ред. О.С. Зубченка. Запоріжжя: Південноукраїнський гуманітарний альянс, 2020. 35 с.

Ілларіонов О. Суспільний запит на заборону колабораціонізму. Юридичний вісник України. 2017. № 13. С. 4.

Кравчук О.О., Бондаренко М.С. Колабораційна діяльність: науково-практичний коментар до нової статті 111-1 КПК. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 3. С. 198-204. DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-3/45

Макєєв С. Соціальні структури: складки, лімінальність, солідарності. Стан сингулярності: соціальні структури, ситуації, повсякденні практики: монографія. За ред. С. Макєєва і С. Оксамитної. К.: Інститут соціології НАН України, 2017. С. 42-66.

Письменський Є.О. Колабораціонізм як суспільно-політичне явище в Україні (кримінально-правові аспекти). Сєвєродонецьк: ЛДУВС, 2020. 121 с.

Размєтаєв А.С. Сучасні окупаційні режими: огляд концептуальних інтерпретацій. Сучасне суспільство. 2019. Вип. 1. С. 169-188 https://doi.org/10.34142/24130060.2019.17.1.15

Сорокин П. А. Социология революции / Вступительная статья Ю. В. Яковца; предисловие И. Ф. Куроса, И. И. Лукинова, Т. И. Деревянкина; подготовка текста, составление и комментарии В. В. Сапова. М.: Издательский дом «Территория будущего», 2005. 704 с.

Ткач Б.М. Теорії девіантної поведінки. Актуальні проблеми психології. 2015. Т. 10. Вип. 27. С. 552-563.

Фромм Е. Втеча від свободи. Пер. з англ. М. Яковлєва. Харків: Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. 288 с.

Чальцева О. Категорія «колабораціонізм» як багатокомпонентний наратив в умовах війни. Політичне життя. 2022. № 2. С. 56-60 DOI: https://doi.org/10.31558/2519-2949.2022.2.9

Шайкан В. Явища-феномени гітлерівської окупаційної доби в Україні: причини виникнення. Сумський історико-архівний журнал. 2010. № X-XI. С. 19-25.

Goldthorpe J., Marshall G. The promising future of class analysis: a response to recent critiques. Sociology. 1992. Vol. 26. P. 381-400. Retrieved from, https://journals.sagepub.com/doi/epdf/10.1177/0038038592026003002, 25.09.2022

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-21

Номер

Розділ

Соціологія