ПРИСЯГИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ОРГАНІВ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • О. О. Кравчук Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна
  • І. Б. Остащук Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2022.2(54).264408

Ключові слова:

посадова присяга, присяга поліцейського, Національна поліція, Національне антикорупційне бюро, Державне бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки

Анотація

Проаналізовані присяги працівників Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки України, вказано на їх спільні та відмінні елементи, а також символічний вимір. Присяга працівника поліцейського органу, що має спеціальне звання, є присягою на вірність Українському народу. Вона складається при прийнятті на службу до відповідного органу вперше (при підвищенні чи іншому переведенні на іншу посаду, або при повторному прийнятті на службу після звільнення з неї нова присяга не складається). Присяги (крім присяг працівників підрозділів-спецслужб) у мирний час складаються в урочистій обстановці, в присутності посадових осіб держави, органів місцевого самоврядування та (за бажанням) членів сімей та інших запрошених гостей, із дотриманням ритуалу, подібного до складання Військової присяги – з урочистим шикуванням, маршем, винесенням Державного Прапору, виконанням Державного Гімну, виступами і привітаннями запрошених гостей. Тексти присяг працівників Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки України відрізняються від Військової присяги та від Присяги поліцейського, хоча є більш близькими саме до останньої. Публічність процедури присяги символізує відкритість відповідного поліцейського органу, його підзвітність і підконтрольність суспільству. Урочистість процедури й дотримання ритуалу присяги символізує наступництво правових традицій як для самого працівника, що складає присягу, так і для його колег, а також має дидактичне значення щодо інших осіб (гостей та глядачів) – спрямоване на виховання членів суспільства в дусі поваги до працівника поліцейського органу як представника влади. Аналогічне спрямування має звернення в текстах присяг до загальнолюдських цінностей – честі, гідності, вірності, чесності, сумлінності, дисциплінованості, що відзначається патріотично-аксіологічним змістом. Згадування в текстах присяг обов’язку дотримуватися Конституції та законів України, поважати й охороняти права і свободи людини чітко вказує на те, що Україна є правовою державою, і головне завдання поліцейських органів – захист прав і свобод людини та громадянина.

Біографії авторів

О. О. Кравчук, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

доктор юридичних наук, доцент, суддя Вищого антикорупційного суду, професор

І. Б. Остащук, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

доктор філософських наук, професор, професор

Посилання

В ДБР запрацював перший оперативний підрозділ, 2019. Державне бюро розслідувань, 28 листопада 2019 р. URL: https://dbr.gov.ua/news/v_dbr_zapracyuvav_pershiy_operativniy_pidrozdil

Головань, 2015. Міліція і поліція. Дві присяги. Українська правда. https://blogs.pravda.com.ua/authors/golovan/55cb5091b95c4/

Данилів, 2017. Адміністративна процедура складання присяги працівниками Національної поліції. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція, 2017, Вип. 27, с. 49-50. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2017_27_15

Данилів, 2019. Адміністративно-правові засади присяги у сфері публічної служби : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07, Дніпро, 245 с. URL: https://dduvs.in.ua/naukova-diyalnist/spetsializovani-vcheni-radi/ogoloshennya-pro-zahist-disertatsij/danyliv/

Закон № 580, 2015. Закон України «Про Національну поліцію» від 2 липня 2015 року № 580-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text

Закон № 794, 2015. Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від 27 лютого 2014 року № 794-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18#Text

Закон № 889, 2015. Закон України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/889–19#Text

Закон № 1150, 2021. Закон України «Про бюро економічної безпеки України» від 28 січня 2021 року № 1150-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20#Text

Закон № 1698, 2014. Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» 14 жовтня 2014 року № 1698-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18#Text

Історія ДБР, 2022. Державне бюро розслідувань. https://dbr.gov.ua/istoriya

Історія становлення НАБУ, 2022. Національне антикорупційне бюро України. URL: https://nabu.gov.ua/istoriya-stanovlennya

Маськовіта, 2015. Інститут присяги працівника органів внутрішніх справ: історико-правовий аспект. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки, 2015, № 824, с. 265–271. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2015_824_44

Наказ № 351, 2019. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 07.05.2019 № 351 «Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09 листопада 2015 року № 1453». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0542-19#n7

Наказ № 1453, 2015. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 09.11.2015 № 1453 «Про затвердження Порядку складання Присяги працівниками Національної поліції» (первинна редакція). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1487-15/ed20151109#Text

Порядок № 33, 2016. Порядок складання присяги особами начальницького складу Національного антикорупційного бюро України, затверджений наказом директора бюро від 14 квітня 2016 р. № 33-н. URL: https://nabu.gov.ua/nakaz-pro-zatverdzhennya-poryadku-skladannya-prysyagyosobamy-nachalnyckogo-skladu-nacionalnogo

Порядок № 144, 2019. Порядок складення Присяги осіб рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань, затверджений наказом Директора Державного бюро розслідувань від 01 липня 2019 року № 144. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0752-19#Text

Постанова № 127, 2016. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2016 р. № 127 «Про утворення Державного бюро розслідувань». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/127-2016-%D0%BF#Text

Постанова № 382, 1991. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1991 р. № 382 «Про затвердження нового тексту Присяги працівника органів внутрішніх справ України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/382-91-%D0%BF#Text

Постанова № 510, 2021. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 2021 р. № 510 «Про утворення Бюро економічної безпеки України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/510-2021-%D0%BF#Text

Постанова № 564, 2020. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня 2020 р. № 564 «Питання присвоєння спеціальних звань рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань та їх співвідношення з іншими спеціальними, а також військовими званнями і класними чинами». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/564-2020-%D0%BF#n8

Присяга 47 поліцейських Дніпропетровщини, 2019. 47 поліцейських Дніпропетровщини присягнули на вірність Українському народу. Поліція Дніпропетровщини, 16 серпня 2019 р. URL: https://www.youtube.com/watch?v=F_5E6hrSN18

Присяга Академії МВС, 2021. Близько 800 курсантів Національної академії МВС склали присягу на вірність Україні. МВС України, 14 жовтня 2021 р. URL: https://www.youtube.com/watch?v=7y5LxmJvLr0

Присяга Полтавського ДБР, 2018. Слідчі Полтавського теруправління ДБР склали присягу та приступили до роботи. Державне бюро розслідувань, 28 листопада 2018 р. URL: https://dbr.gov.ua/news/slidchi_poltavskogo_terupravlinnya_dbr_sklali_prisyagu_ta_pristupili_do_roboti

Присяга ХНУВС, 2021. Присяга працівника поліції курсантів ХНУВС – 2021. ХНУВС, 14 жовтня 2021 р. URL: https://www.youtube.com/watch?v=pXeh5EMjdy8

Розпорядження № 1493, 2021. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 листопада 2021 р. № 1493-р «Про початок діяльності Бюро економічної безпеки». URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-pochatok-diyalnosti-byuro-ekonomichnoyi-s1493-241121

Співробітники Управління спецоперацій НАБУ, 2016. Фотобанк УНІАН. URL: https://photo.unian.ua/photo/688409-sotrudniki-upravleniya-specoperaciy-nabu

Указ № 217, 2015. Указ Президента України «Про утворення Національного антикорупційного бюро України» від 16 квітня 2015 року № 217/2015. URL: https://www.president.gov.ua/documents/2172015-18864

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-09

Номер

Розділ

Право