ПРОДАЖ ПРОДУКЦІЇ ЗА ЦІНОЮ НИЖЧОЮ ЗА ВИРОБНИЧУ СОБІВАРТІСТЬ: ПОДАТКОВІ НАСЛІДКИ

Автор(и)

  • В. П. Жмудінський

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2022.2(54).264405

Ключові слова:

собівартість продукції, звичайні ціни, суб’єкт господарювання, податок на додану вартість

Анотація

В статті розглянуто актуальні питання, пов’язані із оподаткуванням господарських операцій з продажу виробниками власновиробленої продукції за ціною нижчою за виробничу собівартість. Зазначено, що визначення виробниками ціни на власновироблену продукцію відбувається виходячи із її собівартості. Звернено увагу на те, що іноді, деякі виробники змушені продавати свою продукцію за ціною нижчою її виробничої собівартості через певні об’єктивні причини, зокрема у зв’язку із закінчення терміну придатності такої продукції. Досліджено, що господарські операції з реалізації продукції за ціною нижче собівартості становлять підвищений інтерес до такої операції з боку контролюючих органів, позиція яких полягає в тому, що виробники такої продукції не можуть здійснювати її продаж за ціною нижчою її виробничої собівартості, оскільки такі дії вважатимуться порушенням чинного податкового законодавства. Встановлено, що Податковим кодексом України визначено базу оподаткування операцій з постачання самостійно виготовленої продукції, яка не може бути нижче звичайних цін, тобто платникам податків не заборонено здійснювати продаж власновиробленої продукції за ціною нижчою за виробничу собівартість, основне щоб така ціна відповідала звичайним цінам. При цьому, звичайними цінами слід вважати ринкові ціни, які визначені в договорі між виробником та покупцем його продукції. Аргументовано, що виробники вправі встановлювати ціну на продукцію, яка пропонується до продажу у відповідності до ринкових принципів, в результаті переговорів та погодження між сторонами договорів, тобто при продажі продукції повинна застосовуватися звичайна (ринкова) ціна, яка склалася на ринку ідентичних товарів у той період. Доведено, що оскільки господарські операції з реалізації продукції за ціною нижчою за собівартість хоча і є збитковими, однак такі операції не носять системного характеру і не впливають суттєво на фінансові результати суб’єкта господарювання. Підсумовано, що продаж продукції не нижче її собівартості та продаж продукції не нижче звичайних цін не є тотожними поняттями.

Біографія автора

В. П. Жмудінський

кандидат юридичних наук, адвокат

Посилання

Чухрай Н.І., Беспалюк Х.М. Установлення оптимальної ціни на новий товар. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2012. № 4. Суми. С. 23–33.

Бондаренко Н.М., Устименко А.К. Собівартість продукції: економічна сутність та її види. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2015. № 11, частина 2. Херсон. С. 51–54.

Наказ Міністерства аграрної політики України від 18.05.2001 р. № 132 «Про затвердження Методичних рекомендацій з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств». URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0132555-01#Text.

Костюнік О.В., Савчук Я.В. Собівартість продукції як важливий показник ефективності роботи авіаційних підприємств. «Інвестиції: практика та досвід». 2017. № 22/2017. Київ: С. 38–43.

Закон України від 21.06.2012 р. № 5007-VI «Про ціни і ціноутворення». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5007-17#Text.

Кузьменко А.В., Харченко В.В. Ціна як економічна категорія: порядок встановлення та методи ціноутворення в умовах сучасної ринкової економіки. Економіка і суспільство. 2017. № 13. Одеса. С. 547–552.

Тимошик В.Ю. Формування ціни на підприємстві в умовах сучасного ринку. Економіка та управління підприємствами. 2013. № 4’2013[21]. Київ. С. 121–124.

Закон України від 24.12.2015 р. № 909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/909-19#Text.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Постанова Верховного Суду від 12.05.2020 р. у справі № 0870/6956/12. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review /89191109.

Гоменюк О.І. Необхідність зниження собівартості продукції з метою забезпечення конкурентноспроможності продукції підприємств. Проблеми матеріальної культури. Економічні науки. 2012. № 244. Сімферополь. С. 21–26.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-09

Номер

Розділ

Право