НАБУТТЯ ТА ПЕРЕДАННЯ ПРАВ НА СЛУЖБОВІ ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Автор(и)

  • В. С. Дмитришин Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2022.2(54).264398

Ключові слова:

інтелектуальна власність, службові об’єкти інтелектуальної власності; об’єкти, створені у порядку виконання трудових обов’язків; договір про створення та передання прав інтелектуальної власності; службове завдання

Анотація

У статті розглянуто питання первинного та вторинного способів набуття прав на об’єкті інтелектуальної власності. Досліджено особливість первинного набуття прав роботодавцем у правовідносинах щодо службових об’єктів таких прав та зазначено, що роботодавець (як юридична особа), хоча і не є фізичною особою, яка створила об’єкт, набуває прав інтелектуальної власності у первинний спосіб. Встановлено, що комплекс прав на службові об’єкти права інтелектуальної власності є унікальним в тому розумінні, що він складається з одного боку – з виключних та невиключних майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності, прямо зазначених в законодавстві, які відносяться до усіх відповідних об’єктів, а з іншого боку – з специфічних прав та обов’язків, які передбачені спеціальним законодавством в сфері інтелектуальної власності виключно для службових об’єктів. При цьому друга група прав і обов’язків є не правами інтелектуальної власності в їх класичному розумінні, а процесуальними нормами, які встановлюють порядок дій сторін правовідносин у разі створення службового об’єкту. Зроблено висновок, що плани, завдання, та такі інші документи, які приймаються науковими установами, їх підрозділами, суб’єктами господарювання, що здійснюють науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи і доводяться до виконання наукових та/або інженерних працівників можна вважати офіційно сформованим і доведеним до виконавця службовим завданням, результатом виконання якого будуть службові об’єкти інтелектуальної власності. Внесена рекомендація, щодо доцільності передбачати у трудовому контракті окремий розділ, що стосується питань виникнення в процесі діяльності працівника службових обєктів, прав і обов’язків сторін, у зв’язку цим, дотримання працівником керівних документів роботодавця та вимог законодавства у цій сфері, конфіденційності, збереження інформації та інших аспектів. Коли роботодавець ставить завдання створити індивідуально визначений об’єкт права інтелектуальної власності, доцільно укладати окремий договір між сторонами, про створення об’єкта, його використання, розпоряджання правами та інші суттєві аспекти.

Біографія автора

В. С. Дмитришин, Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами

кандидат юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник

Посилання

Кульбашина O. Службові об’єкти права інтелектуальної власності: проблеми теорії. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2013. Вип. 6. С. 57–61.

Осипова Ю.В. «Службові» об’єкти права інтелектуальної власності, створені педагогічними та науково-педагогічними працівниками. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2013. Вип. 1, том 1. С. 343–347.

Яворська О.С. Охорона прав інтелектуальної власності науково-педагогічних працівників: здобутки, перспективи, проблеми Вісник Львівського університету – 2016, – Серія юридична. Випуск 63. С. 113–120.

Кононенко Ю.С., Кульбашна О.А. Суб’єктний склад правовідносин інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням трудового договору. [Електронний ресурс]. URL: http://intellect21.cdu.edu.ua/?p=307 (дата звернення 22.05.2022).

Штефан О. Проблеми правового статусу суб’єктів «службового твору» Питання розвитку права інтелектуальної власності. С. 105–109. URL: http://sips.gov.ua/ua/slugtvir.html (дата звернення: 12.05.2022).

Бажанов В.О. Договір про розподіл майнових прав на службовий твір. Часопис Академії адвокатури України. 2012. Т. 5. № 17(4). С. 1–6.

Тверезенко О. Договір про розподіл виключних майнових авторських прав на твори, створені у зв’язку з виконанням службових обов’язків. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: збірник наукових праць Приазовського державного технічного університету. 2010. Т. 1. С. 72–76.

Козлієва З. Договірне регулювання відносин щодо використання службового об’єкта інтелектуальної власності. Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2008. Вип. 1. С. 96–106.

Кулис Л. Правовой режим служебных объектов интеллектуальной собственности. Труды БГТУ. История, философия, филология. 2013, № 5. С. 240.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-09

Номер

Розділ

Право