ЛОКАЛЬНИЙ ПОЛІТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА МЕХАНІЗМИ ПОЛІТИЧНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА ГРОМАДИ: СПЕЦИФІКА ВЗАЄМОВПЛИВУ

Автор(и)

  • А. О. Хмельников Дніпровська міська рада, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2022.2(54).264397

Ключові слова:

локальний політичний менеджмент, політичне представництво громади, інноваційний розвиток, урбанізація, модернізація, локальна демократія

Анотація

Вивчаються особливості демократичної трансформації механізми політичного представництва на локальному рівні, що проходять процес формування. Розглядається співпраця між обраною на виборах місцевою владою та громадою, яка принципово налагоджується на прагматичних засадах. Встановлюються значення можливості вільного просування громадських ініціатив та відстоювання інтересів. Обговорюються політичні та організаційні зусилля з розбудови якісного громадського середовища та потреби локального політичного менеджменту в перехідних країнах. У статті використані загальнонаукові методи (гіпотетико-індуктивний, синтетичний) та підходи сучасної політичної науки (структурно-функційний та інституційний аналіз). З’ясовуються особливості потреб порядку денного щодо благоустрою, функціонування комунальної інфраструктури, соціальний розвиток. Досліджуються втручання представників центральної законодавчої влади до найменш значущих з точки зору верховної влади компетентностей з питань місцевого розвитку. Розкрито основи намагань публічної влади щодо зменшення різноманіття суб’єктів висування політичних вимог. Встановлено специфіку масштабу питань, які висуваються до розгляду та способах і механізмах відстоювання своєї точки зору. Вивчається домінування публічне висловлювання вимог та потреб конкретних соціальних та економічних груп. Досліджується специфіка опікування соціальними питаннями та тенденції спрямувати їх на якнайнижчий рівень врядування. Виявлено роль центральної та регіональної публічної влади, яка намагається відстояти власні інтереси, не втратити або встановити контроль над ресурсами громади. Розкрито реалізацію програм політичних сил, на основі якої відбулося обрання інститутів місцевого самоврядування. З’ясовується значення збереження лояльних відносин з загальнодержавною правлячою командою та водночас принциповість у відстоюванні інтересів локальної комуни.

Біографія автора

А. О. Хмельников, Дніпровська міська рада

кандидат політичних наук, депутат

Посилання

Бебик В. Глобальний політичний менеджмент: поняття, типологія, методологія. URL://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/bebyk_hlobalnyi.pdf

Древаль Ю. Д. Демократія участі та політичне представництво. Актуальні проблеми державного управління. 2012. № 2. С. 203–209.

Квітка С.А. Government relations та державне управління в Україні: новітні форми взаємодії влади та бізнесу. Аспекти публічного управління. 2017. 5 (11). 94–104

Ковадло Н. П. Дихотомія цінностей політичного традиціоналізму й модернізму у світоглядному коді представників вітчизняної еліти. Політологічні записки. 2011. № 4. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Polzap_2011_4_18.

Козьма В. В. Політичні інститути сучасної представницької демократії. Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Філософія. Соціологія. Політологія. 2013. Т. 21, вип. 23(4). С. 29–33.

Кривошеїн В В. Соціально-політичні ризики віртуалізації держави. Науково-теоретичний альманах «Грані». 22 (12). 2019. С. 5–14.

Маркітантов В. Представники регіональних політичних еліт Львівської та Хмельницької областей у Верховній Раді України (1990–2012 рр.): порівняльний аспект. Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. 2013. Вип. 25. С. 83–90.

Медяник Д. В. Правлячі політичні партії в умовах кризи системи політичного представництва. Філософія і політологія в контексті сучасної культури. 2012. Вип. 3. С. 226–232.

Петроє О. М. Інституціалізація представництва груп інтересів у системі державної політики соціального захисту на місцевому рівні. Теорія та практика державного управління. 2009. Вип. 1. С. 88–91.

Печенка Я. Парламент як форма соціально-політичного представництва інтересів. Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Філософія. Соціологія. Політологія. 2013. Т. 21, вип. 23(4). С. 58–63.

Топалова Е. Х., Тохтарова І. М. Міжнародно-правові принципи реалізації прав національних меншин на політичне представництво Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. 2013. Вип. 2. С. 144–151.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-09

Номер

Розділ

Політологія