ОСНОВНІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПУ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ У ВИБОРЧОМУ ПРОЦЕСІ

Автор(и)

  • М. А. Бучин Національний університет «Львівська політехніка», Ukraine
  • Г. Д. Данчук Національний університет «Львівська політехніка», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2022.2(54).264388

Ключові слова:

гендерна рівність, механізми забезпечення гендерної рівності, гендерне квотування, виборчий процес, виборчі списки, демократія

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей дотримання принципу гендерної рівності під час виборчого процесу. Основну увагу автори звертають на механізми, які дають змогу забезпечити рівні умови участі у виборах та рівні можливості бути обраними до представницьких органів влади для чоловіків та жінок. Серед основних механізмів, які сприяють дотриманню принципу гендерної рівності під час виборів, дослідники виокремлюють такі: законодавче закріплення гендерної рівності у національному чи міжнародному законодавстві; застосування гендерного квотування; функціонування спеціальних інституцій, які стежать за дотриманням принципу гендерної рівності загалом, та у виборчому процесі, зокрема та ін. Автори наголошують на тому, що одним із найбільш поширених та ефективних є механізм гендерного квотування, який може передбачати резервування місць у виборному органі влади для представників певної статі або ж наявність квотування під час формування виборчих списків. Квотування виборчих списків може бути добровільним (політичні партії застосовують його з власної ініціативи) або ж примусовим (квоти у виборчих списках встановлюють державою та повинні виконуватися всіма учасниками виборчого процесу). Дослідники зазначають, що законодавче закріплення принципу гендерної рівності під час виборів є важливим як вказівник до дії, який формує поле для правових відносин. Однак воно повинне доповнюватися механізмами, які забезпечують його дотримання на практиці. Ними можуть бути спеціально створені інституції, які моніторять стан дотримання гендерної рівності під час виборів, а також (як наслідок такого моніторингу) механізми стимулювання чи покарання за дотримання чи недотримання принципу гендерної рівності у виборчому процесі.

Біографії авторів

М. А. Бучин, Національний університет «Львівська політехніка»

доктор політичних наук, професор кафедри політології та міжнародних відносин

Г. Д. Данчук, Національний університет «Львівська політехніка»

студентка кафедри політології та міжнародних відносин

Посилання

Гендерна рівність. Офіційний сайт IFES. URL: https://ifesukraine.org/what-we-do/genderna-rivnist/

Гендерна рівність і розвиток: погляд у контексті Європейської стратегії України / за редакції А. Чернової. К. : Заповіт, 2016. 244 c.

Глиняний І. В. Історія та розвиток гендерної політики у виборчому праві. Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». 2019. Вип.3. С. 22–32.

Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права : матеріали Венеціанської Комісії, Парламентської Асамблеї, Комітету Міністрів, Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи : пер. з англ. / за ред. Ю.Ключковського. Вид. 2-е, випр. і доповн. К. : Логос., 2009. 500 c.

Жачек Н. Gender Gap – 2021: Розрив збільшується, Україна втратила 15 позицій. Веб-сайт 50vidsotkiv.org.ua. 8 квітня 2021. URL: https://50vidsotkiv.org.ua/gender-gap-2021-rozryv-zbilshuyetsyaukrayina-vtratyla-15-pozytsij/

Іовчева А.М. Гендерна рівність у політиці: теорія та практика. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Сер: Політологія. 2009. Т. 122, Вип. 109. С. 88–92.

Конвенція Організації Об’єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок від 06. 10.1999. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_207#Text

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 02.10.2013. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text

Конвенція про політичні права жінок від 07.07.1954. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_156#Text

Марцеляк О. В. Правова природа й види цензів у виборчому праві. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2015. Вип. 33. С. 79-93.

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 19.10.1973. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042#Text

Редчиць О. С. Міжнародний досвід забезпечення гендерної рівності у виборчих процесах. Best practices of public administration: international experience. Рига, 2021. С. 17–22. URL: http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/160/4720/9931-1

Ярош О. Б. Гендерна політика Скандинавських країн: суб’єкти гендерних перетворень. Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. 2009. Вип. 17. С. 312–319.

Gender-equal IPU. Офіційний сайт Inter-Parliamentary Union. URL: https://www.ipu.org/about-ipu/ gender-equal-ipu

The Global Gender Gap Report 2021. Офіційний сайт Світового економічного форуму. URL: https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2021

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-09

Номер

Розділ

Політологія