ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ПІСЛЯ ВИХОДУ З ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Автор(и)

  • В. І. Митрощенко Маріупольський державний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2022.1(53).261122

Ключові слова:

Велика Британія, політичні партії, партійна система, Європейський Союз, трансформація, Консервативна партія, Лейбористська партія

Анотація

Досліджено основні тенденції та перспективи трансформації політичних партій Великої Британії після виходу держави з Європейського Союзу. Наголошується, що останніми роками політична система Великої Британії розвивається і трансформується під безпосереднім впливом суспільної дискусії щодо доцільності чи недоцільності перебування держави в Європейському Союзі, результатом якої стало ухвалення на референдумі політичного рішення про вихід з ЄС та подальша реалізація даного рішення на організаційно-інституціональному рівні. Доведено, що трансформація партійної системи може мати як прогресивний, так і регресивний характер, залежно від характеру зовнішніх та внутрішніх змін, що відбуваються під впливом цілісного комплексу суспільно-політичних чинників. Зазначається, що до якісних та кількісних характеристик будь-якої партійної системи як об’єкта трансформаційних змін, як здається, доцільно віднести такі: модель партійної системи; кількість політичних партій, які реально претендують на участь у формуванні та реалізації політичного курсу держави; правова (формальна) інституціоналізація політичних партій; партійні ідеології, програми, передвиборні платформи; громадська думка щодо оцінки діяльності як окремих політичних партій, так і партійної системи в цілому; результати політичних виборів; рівень дефрагментації та регіоналізації партійної системи. Визначено провідну роль Консервативної партії у процесі підготовки, проведення та імплементації результатів референдуму щодо доцільності перебування Великої Британії в ЄС, що відповідає традиційній консервативній ідеології протекціонізму та визначальної ролі суверенної національної держави у політичних та економічних процесах. Зроблено висновок про британський вектор інтеграції як принципову позицію Консервативної партії, який сприймається в якості альтернативи ідеї європейської інтеграції у сенсі створення спільних європейських інститутів, діяльність яких значною мірою ґрунтується на наднаціональних джерелах права. Доведено, що традиційний лівий та лівоцентристський електорат Лейбористської партії частково був перетягнутий популістськими партіями з соціалістичними за своєю сутністю соціально-економічними гаслами, такими, як, наприклад, Reform UK. Передбачається, що в умовах харизматично-особистої обумовленості сучасної світової політики наявну електоральну ситуацію може дещо змінити поява на чолі Лейбористської партії сильного, яскравого і водночас поміркованого у політичних та соціально-економічних поглядах лідера, що є важливим чинником передвиборних політичних технологій.

Біографія автора

В. І. Митрощенко, Маріупольський державний університет

аспірантка

Посилання

Ball A. British political parties, the energence of modern party system. L, 1987. 420 p.

Дашковська О. Стратегія тендерних відносин у політичних партіях Великої Британії. Вісник Академії наук України. 2009. № 4. С. 160–170.

Дюверже М. Политические партии. Москва : Академический проект, 2000. 538 с.

Джанда К. Сравнение политических партий: исследования и теория. Современная сравнительная политология. Москва : МОНФ, 1997. С. 84–143.

Cox H. The efficient secret. The Cabinet and the development of political parties. Cambridge, 1987. 300 p.

Lawson K. The Comparative Study of Political Parties. N. Y., 1976. 261 p.

Sartori G. Parties and Party Systems. N. Y., 1978. Vol. 1. 300 p.

Шведа Ю. Теорія політичних партій та партійних систем. Львів : Тріада плюс, 2004. 528 с.

Словник іншомовних слів. Київ : Наукова думка, 2000. 680 с.

Дармограй Н. Культура влади трансформаційного періоду. Вісник НАДУ при Президентові України. 2005. № 1. С. 39–50.

Михальченко М. Украинское общество: трансформация, модернизация или лимитроф Европы? Київ : Институт социологии НАН Украины, 2001. 440 с.

Bell D. The cultural contradictions of capitalism. N. Y., 1976. 333 p.

2019 United Kingdom general election. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/2019_United_Kingdom_general_election (дата звернення: 12.12.2021 р.).

Safeguarding the position of EU citizens in the UK and UK nationals in the EU. URL: https://gov.uk (дата звернення: 13.12.2021 р.).

Brexit Party: 12 key policies explained. URL: https://www.bbc.com/news/election-2019-50515516 (дата звернення: 02.12.2021 р.).

Starmer K. My pledges to you. URL: https://keirstarmer.com/plans/10-pledges/ (дата звернення: 02.12.2021 р.).

Walker P. Keir Starmer promises to name balanced shadow cabinet. The Guardian, 05.04.2020.

Ананьева Е. В. Кир Стармер – новый лидер британских лейбористов. Научно-аналитический вестник ИЕ РАН. 2020. № 2. С. 69–75.

Curtis Ch. For the first time in nearly a decade, Britain approves of its government. URL: https://yougov.co.uk/topics/politics/articles-reports/2020/04/02/first-time-nearly-decade-britainapproves-its-gove (дата звернення: 02.12.2021 р.).

What was the result of the 2020 Labour Party leadership and deputy leadership contests? URL: https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/labour-party-leadership-contests (дата звернення: 02.12.2021 р.).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-08

Номер

Розділ

Політологія