ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ ПОПУЛІСТСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ НА ДЕМОКРАТІЮ В ХХ–ХХІ СТ.

Автор(и)

  • О. О. Заславська Хмельницький національний університет, Україна
  • О. А. Посвістак Хмельницький національний університет, Україна
  • В. В. Налімова Хмельницький національний університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2022.1(53).261113

Ключові слова:

популізм, демократія, індекси GSoD, демократичний відкат

Анотація

Стаття присвячена аналізу проблеми популізму у сучасних партійно-політичних системах країн світу та дослідженню його впливу на демократію. Визначено риси, за якими можна виділити популістські партії: за відсутності чіткої ідеології можливість діяти у широкому ідеологічному спектрі; привернення уваги до найгостріших нерозв’язаних проблем, що стоять перед суспільством; виступи популістів проти еліт за одночасного прагнення посісти їхнє місце тощо. Виокремлено економічні (вразливість населення внаслідок криз; зростання середнього класу; глобалізація та втрата національного контролю над головними політичними рішеннями тощо) та політичні (криза представництва основних політичних партій; більш політично обізнане та мобілізоване населення середнього класу з високими очікуваннями щодо можливостей демократії; зростання рівня політичної мобілізації та протестного активізму; фрагментація та поляризація публічної сфери та політики, підкріплені соціальними медіа; трансформація політичної культури тощо) чинники зростання популізму. Виявлено небезпеку популізму для демократії, оскільки часто популісти тлумачать підтримку народу на виборах як мандат, що уповноважує їх ігнорувати або не поважати інститути демократії. Це призводить до узурпації влади демократично вибраними урядами та послаблення демократичних інститутів. Встановлено, що індекси GSoD надають емпіричні докази послаблення і підриву демократії урядами, очолюваними популістами. Ці індекси дозволяють підтвердити припущення про небезпеку популізму для громадянських свобод, що лежать в основі функціонування засобів масової інформації, громадянського суспільства та публічної сфери. Проаналізовано зв’язок популізму із демократичним відкатом та встановлено, що низький рівень державної підтримки демократії пов’язаний з підвищеною ймовірністю відкату.

Біографії авторів

О. О. Заславська, Хмельницький національний університет

кандидатка політичних наук, доцентка, доцентка кафедри міжнародної комунікації та політології

О. А. Посвістак, Хмельницький національний університет

докторка психологічних наук, доцентка, професорка кафедри міжнародної комунікації та політології

В. В. Налімова, Хмельницький національний університет

студентка факультету міжнародних відносин

Посилання

Conditions and Consequences of Populism and Democratic Backsliding. URL: researchgate.net

Populist government and democracy: An impact assessment using the Global State of Democracy Indices. URL: https://www.idea.int/sites/default/files/publications/populist-government-and-democracyimpact-assessement-using-gsod-indices.pdf

Populists in Power: Perils and Prospects in 2021. URL: https://institute.global/sites/default/files/articles/Populists-in-Power-Perils-and-Prospects-in-2021.pdf

The Global State of Democracy Indices. URL: https://www.idea.int/gsod-indices/#/indices/world-map

Tony Blair Institute for Global Change. URL: https://institute.global/

Джон Б. Джудіс. Великий вибух популізму: як економічна криза змінила світову політику. Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. 192 с.

Костецька Л. Популізм у сучасних партійно-політичних системах. Економіка та держава. 2019. № 1. С. 23–29. URL: http://ipk.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/zhurnal-E-i-D-Politolohiia-1-2019. pdf#page=23

Литвин В. Популістські партії у структурі модерних партійних систем країн Центральної Європи: порівняльний аналіз. Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації. 2012. № 2. С. 69–77. URL: https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/12/popul.part_.pdf

Filsinger М., Wamsler St., Erhardt J., Freitag M. Іdentity and populism: The relationship between conceptions of nationhood and populist attitudes. Nations and Nationalism. 2021. Vol. 27, Issue 3, Р. 656–672.

Mavrozacharakis E. Populism and Democracy: An Ambiguous Relationship. European Quarterly of Political Attitudes and Mentalities. Vol. 7. 2018. Issue 4. Р. 19–35.

Gherghina S., Pilet J.-B. Populist Attitudes and Direct Democracy: A Questionable Relationship. Swiss Political Science Review. 2021. Vol. 27, Issue 2. P. 496–505.

Романюк А. Популізм і розвиток партійної системи в Україні. Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку. Київ : ІПіЕНД, 2012. С. 242–258.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-08

Номер

Розділ

Політологія